Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

„Zerowy PIT” dla osób poniżej 26 roku życia

19.05.2020 Gabriela Sykała
Zgodnie ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 sierpnia 2019 r. dochody podatników do 26 roku życia są zwolnione z opodatkowania.
Przedmiot zwolnienia
Zwolnione z opodatkowania są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia – żadne inne świadczenia np. z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, czy odbywania stażu nie będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania. Warto mieć jednak na uwadze, że te przychody mogą być zwolnione z opodatkowania na podstawie innych przepisów – np. świadczenie otrzymywane od uczelni w związku ze skierowaniem przez uczelnię na studenckie praktyki zawodowe.

Data graniczna i wysokość zwolnienia
Zwolnienie obejmuje przychody otrzymane do dnia ukończenia 26 roku życia. Pracodawcy będą musieli zatem kontrolować wiek pracowników, a konkretnie graniczną datę 26 urodzin, w celu właściwego odprowadzania zaliczek. Koniecznym będzie także monitorowanie czy wysokość przychodu nie przekracza limitu dochodów. Zwolnieniem objęte są przychody otrzymane do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Do limitu nie wliczają się koszty uzyskania przychodu, czy też kwoty zwolnione na podstawie innych regulacji.

Okres przejściowy
Zgodnie z przepisami przejściowymi w odniesieniu do przychodów osiąganych w 2019 roku limit zwolnienia dotyczy dochodów uzyskanych po 1 sierpnia i jest odpowiednio zmniejszony do 35 636,67 zł. Przy obliczaniu zaliczek na podatek od dochodów uzyskanych w 2019 r. zwolnienie stosuje się tylko, gdy podatnik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie, że uzyskane od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. przychody będą w całości zwolnione od podatku. Od 2020 r. składanie oświadczeń nie będzie konieczne, a pracodawca będzie automatycznie zobowiązany do zaprzestania pobierania zaliczki na podatek dochodowy od umów zawartych z osobami poniżej 26 roku życia.


Gabriela Sykała

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]