Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Wulkanizator 3420 PLN
Kierowca kat. C + E 3990 PLN
Prywatna opiekunka 2900 PLN
Social media manager 5510 PLN
Telemarketer 3130 PLN
Rzeźnik 3920 PLN
Dźwigowy 3920 PLN
Podreferendarz 4060 PLN
Operator kamery 4370 PLN
Level designer 5460 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

„Zerowy PIT” dla osób poniżej 26 roku życia

19.05.2020 Gabriela Sykała
Zgodnie ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 sierpnia 2019 r. dochody podatników do 26 roku życia są zwolnione z opodatkowania.
Przedmiot zwolnienia
Zwolnione z opodatkowania są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia – żadne inne świadczenia np. z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, czy odbywania stażu nie będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania. Warto mieć jednak na uwadze, że te przychody mogą być zwolnione z opodatkowania na podstawie innych przepisów – np. świadczenie otrzymywane od uczelni w związku ze skierowaniem przez uczelnię na studenckie praktyki zawodowe.

Data graniczna i wysokość zwolnienia
Zwolnienie obejmuje przychody otrzymane do dnia ukończenia 26 roku życia. Pracodawcy będą musieli zatem kontrolować wiek pracowników, a konkretnie graniczną datę 26 urodzin, w celu właściwego odprowadzania zaliczek. Koniecznym będzie także monitorowanie czy wysokość przychodu nie przekracza limitu dochodów. Zwolnieniem objęte są przychody otrzymane do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Do limitu nie wliczają się koszty uzyskania przychodu, czy też kwoty zwolnione na podstawie innych regulacji.

Okres przejściowy
Zgodnie z przepisami przejściowymi w odniesieniu do przychodów osiąganych w 2019 roku limit zwolnienia dotyczy dochodów uzyskanych po 1 sierpnia i jest odpowiednio zmniejszony do 35 636,67 zł. Przy obliczaniu zaliczek na podatek od dochodów uzyskanych w 2019 r. zwolnienie stosuje się tylko, gdy podatnik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie, że uzyskane od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. przychody będą w całości zwolnione od podatku. Od 2020 r. składanie oświadczeń nie będzie konieczne, a pracodawca będzie automatycznie zobowiązany do zaprzestania pobierania zaliczki na podatek dochodowy od umów zawartych z osobami poniżej 26 roku życia.


Gabriela Sykała
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".