Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Team leader spedycji 7740 PLN
Menedżer produktu 6990 PLN
Graphic designer 4320 PLN
Jubiler 3150 PLN
Dyspozytor 5480 PLN
Developer PHP 6610 PLN
Zbrojarz 3860 PLN
Producent filmowy 7340 PLN
Aktuariusz 8000 PLN
Legislator 8390 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Zarobki urzędników w Komisji Europejskiej

24.06.2014 Sylwia Radzięta
Urzędnicy w Komisji Europejskiej mogą zarobić nawet kilkanaście tysięcy euro na miesiąc. Początek kariery to 2 654 EUR, ale na najwyższym szczeblu pracownik KE zarabia ponad 18 370 EUR. Za pracę w Brukseli przysługuje też dodatek za rozłąkę – co najmniej 505 EUR i zwrot kosztów za benzynę na wizyty w kraju rodzinnym. Jak zostać eurourzędnikiem, jakie wymagania trzeba spełnić i ile w sumie można zarobić jako urzędnik Komisji Europejskiej?


Jak zostać urzędnikiem?


Obecnie w Komisji Europejskiej pracuje ponad 33 tys. osób. To niemal małe państwo – niewiele więcej obywateli liczy na przykład Księstwo Lichtensteinu. Urzędników do Komisji Europejskiej, tak, jak do wielu innych instytucji unijnych, wybiera się w otwartych konkursach organizowanych przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO). Konkursy sprawdzają wiedzę merytoryczną kandydatów i ich umiejętności zawodowe. Proces selekcji trwa od 5 do 9 miesięcy od publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym oraz na stronie EPSO. Odrębnie organizowane są również konkursy mające na celu obsadzenie stanowisk kierowniczych średniego i wyższego szczebla.

Kto jest kim w KE?


Urzędników można podzielić według tzw. grup zaszeregowania na administratorów (AD), asystentów (AST) oraz sekretarki i pozostałych pracowników biurowych (AST/SC).
Grupę najniższą rangą stanowią pracownicy biurowi i sekretarki. Ich wynagrodzenie zasadnicze mieści się w przedziale od 2 654 do 5 568 EUR. Jeśli chcą awansować na wyższe szczeble (7. grupa w tabeli 1.)[PRZYPIS]Tabela 2.[/PRZYPIS], muszą przejść tzw. procedury certyfikacji – złożone szkolenie zakończone egzaminami. Wtedy pracownik biurowy staje się asystentem i zaczyna od kwoty 5 568 EUR, by po 12 latach zarabiać 11 681 EUR.

Podstawa na początku ponad dwa razy wyższa niż mediana zarobków w Polsce


Urzędnicy, którzy dopiero zaczęli pracę, zarabiają od 2 654 EUR do 3 003 EUR kwoty podstawowej. Po dwóch latach automatycznie dostają podwyżkę – nawet o około 300 EUR. Sekretarze i pracownicy biurowi zarabiają od 4 921 do 5 568 EUR. Po awansie na asystenta (11. grupa zaszeregowania – patrz tabela 1.) zarabiają od 9 125 do 10 324 EUR. W ostatniej grupie zaszeregowania (grupa administratorów) istnieją tylko 3 stopnie awansu. Największe wynagrodzenie w tym przedziale wynosi aż 18 371 EUR.
Corocznie podstawa wynagrodzenia jest waloryzowana z uwzględnieniem siły nabywczej oraz inflacji w krajach UE.

Pensja to nie wszystko. Należy się dodatek na dziecko, dojazdy, utrzymanie


Wynagrodzenie urzędnika KE to oprócz wynagrodzenia podstawowego (patrz tabela 1.) także przywileje w postaci dodatkowych świadczeń, do jakich uprawnieni są poszczególni urzędnicy. Są to:
 • dodatek rodzinny, w tym:
  • na gospodarstwo domowe,
  • na dziecko pozostające na utrzymaniu,
  • dodatek edukacyjny,
 • dodatek zagraniczny,
 • za przejazdy między krajem zamieszkania a miejscem pracy (dodatek za kilometry).


Dodatki podnoszone co roku


Rada raz w roku dokonuje weryfikacji systemu nagradzania urzędników. W 2014 roku za narodziny dziecka urzędnik dostaje jednorazowe becikowe 198 EUR. Do tego na dziecko przysługuje dodatek miesięczny w wysokości 373 EUR a jeśli dziecko się uczy – dodatkowo 253 EUR miesięcznie. Oprócz tego, jeśli urzędnik wykonuje swoją pracę poza terytorium kraju ojczystego, przysługuje mu dodatek zagraniczny (inaczej za rozłąkę). Wysokość tego dodatku to 16% sumy złożonej z: wynagrodzenia podstawowego, dodatku na gospodarstwo domowe i dodatku na dziecko, a to oznacza, że nie jest niższy niż 505 EUR. Urzędnikowi przysługuje również urlop wychowawczy, podczas którego dostaje dodatek w wysokości 912 EUR miesięcznie lub 50% tej kwoty w przypadku pracujących na pół etatu. Natomiast dodatek na gospodarstwo domowe oblicza się poprzez dodanie do 171 EUR 2% wynagrodzenia podstawowego urzędnika.
Kolejnym dodatkiem, jaki przysługuje urzędnikowi, jest ten za przebyte kilometry. Kwota dodatku zależy od liczby kilometrów między miejscem zamieszkania w kraju rodzinnym a miejscem pracy (patrz tabela 2.).

Dodatki za przebyte kilometry

dodatek (w EUR za kilometr)

za odcinek

0

od 0 do 200 km

0,1895

od 201 do 1 000 km

0,3158

od 1 001 do 2 000 km

0,1895

od 2 001 do 3 000 km

0,0631

od 3 001 do 4 000 km

0,0305

od 4 001 do 10 000 km

0

za odcinek powyżej 10 000 km

Źródło: Opracowania Sedlak & Sedlak na podstawie Regulaminu Pracowniczego
Urzędników Unii EuropejskiejEmerytura po 10 latach pracy


Uprawnienia emerytalne przysługują po przepracowaniu w Komisji co najmniej 10 lat. Jednak urzędnik bez względu na staż pracy może przejść na emeryturę z ukończeniem 66 roku życia. Maksymalna wysokość emerytury wynosi 70% ostatniego wynagrodzenia zasadniczego, liczonego jako średnia płaca z 12 miesięcy poprzedzających przejście na emeryturę.

Urzędnicy w liczbach


W Komisji Europejskiej większość pracowników to kobiety (54%).

Liczba kobiet i mężczyzn w Komisji Europejskiej

Wykres

Źródło: Opracowania Sedlak & Sedlak na podstawie HR Key Figures Card – Staff Members,
European Commission 2014Ponad połowa pracujących w KE (53%) to urzędnicy w wieku 30-49 lat. Najmniej jest osób przed trzydziestym rokiem życia – niespełna 3%. Powodem takiej sytuacji jest długa rekrutacja oraz wymagania stawiane kandydatom do pracy. Niewielki odsetek pracowników stanowią urzędnicy po sześćdziesiątce. Średni wiek w Komisji Europejskiej wynosi 43-47 lat.

Podział urzędników KE według wieku

Wykres

Źródło: Opracowania Sedlak & Sedlak na podstawie HR Key Figures Card – Staff Members,
European Commission 2014Wśród pracujących urzędników z 28 krajów Unii Europejskiej i małej grupy współpracowników spoza Unii, Polska reprezentowana jest przez 1 437 pracowników. Stanowi to 4,3% ogółu zatrudnionych w Komisji Europejskiej. Najwięcej urzędników pochodzi z Belgii, Włoch, Hiszpanii i Francji.

Liczebność pracowników KE według krajów pochodzenia (w %)

Schemat

Źródło: Opracowania Sedlak & Sedlak na podstawie HR Key Figures Card – Staff Members, European Commission 2014Na najwyższych stanowiskach w KE jest 35 administratorów, w tym 1 przedstawiciel z Polski. Miejsce w najwyższej grupie zaszeregowania nie jest parytetowe – zależy od efektów pracy i zdanych egzaminów na niższych szczeblach, a nie od kraju pochodzenia pracownika. Najwięcej Polaków pracuje na stanowiskach nisko opłacanych, a 48% zarabia od 2 654 do 4 921 EUR (płacy zasadniczej). Na stanowiskach kierowniczych wyższego stopnia (13 216 – 18 371 EUR) zatrudnionych jest 16 Polaków. Wynagrodzenie najlepiej zarabiającego mężczyzny z Polski mieści się w przedziale 16 919 – 18 371 EUR.

Polki i Polacy w KE

Wykres

Źródło: Opracowania Sedlak & Sedlak na podstawie HR Key Figures Card – Staff Members,
European Commission 2014Urzędnicy Komisji Europejskiej nie pracują wyłącznie w Brukseli. W głównej siedzibie zatrudnionych jest 65% z nich. Kolejne 12% stanowią pracownicy wykonujący swoje zadania w Luksemburgu, 11% na terenie Unii Europejskiej, a pozostałe 12% pracujący poza terytorium Unii.

Miejsce pracy urzędników Komisji Europejskiej

Wykres

Źródło: Opracowania Sedlak & Sedlak na podstawie ec.europa.euOto trzy scenariusze opisujące sytuację urzędników na różnych stanowiskach i mających różną sytuacje rodzinną (przysługują im różne dodatki do pensji podstawowej).Scenariusz 1:

Przyjmijmy, że 25-letni Polak po studiach zaczyna pracę w Komisji Europejskiej. Młody mężczyzna z Warszawy nie założył jeszcze rodziny. Jakie przysługują mu dodatki?
Kwota podstawowa dla najniższego szczebla wynagradzania to 2 654 euro. Należy do tego dodać 505 euro jako dodatek zagraniczny, oraz dodatek z tytułu przejechanych kilometrów, czyli około 821 euro (trasa Warszawa-Bruksela w obydwie strony w przybliżeniu to 2 600 km, a dla takich odległości urzędnik dostaje 0,3158 EUR/km). Pracownik ten otrzyma w sumie wynagrodzenie całkowite brutto w wysokości około 3 980 EUR.

Scenariusz 2:

Mężczyzna na stanowisku asystenta, lat 40, jest ojcem dwójki dzieci (starsze ma 10 lat, młodsze urodziło się przed tygodniem). Załóżmy, że i ten urzędnik pochodzi z Warszawy.
Mężczyzna pracuje w KE od 13 lat, czyli obecnie znajduje się na siódmym szczeblu drabiny kariery w Komisji. Kwota podstawowa dla tego stanowiska wynosi 5 568 euro. Należą się też dodatki rodzinne:
 • jednorazowo w związku z narodzinami dziecka – 198 EUR;
 • na utrzymanie starszego dziecka – 373 EUR;
 • dodatek edukacyjny – maksymalnie 253 EUR;
 • dodatek na gospodarstwo domowe – 170,52 + 2 proc. podstawy = 282 EUR.

Kolejnym dodatkiem jest dodatek zagraniczny, który jest liczony jako 16 proc. z podstawy dodatku na gospodarstwo domowe oraz na dziecko. W tym przypadku otrzymamy sumę około 996 EUR. Ostatnim dodatkiem jest ten z tytułu przejechanych kilometrów – 821 EUR. Na tym stanowisku wynagrodzenie całkowite brutto urzędnika może więc wynieść w przybliżeniu 8,5 tys. EUR na miesiąc.

Scenariusz 3:

Pracownik: kobieta, administrator, szczebel kierowniczy, lat 58, trójka dzieci, w tym 15-, 19- i 22-latek. Najstarszy syn studiuje na studiach dziennych, młodszy zakończył edukację na poziomie liceum, jest bezrobotny. 15-latek uczy się w gimnazjum.
Urzędniczka z Krakowa pracuje już od 30 lat w KE, zdawała egzaminy kwalifikujące na wyższe szczeble i w efekcie osiągnęła wynagrodzenie na poziomie 16 919 euro. Z tytułu utrzymywania trójki dzieci należy się jej dodatek 1 119 EUR (po 373 EUR na każde dziecko). Urzędniczka dostaje również dodatek edukacyjny na dwójkę dzieci (po 253 EUR na dziecko – a więc łącznie 506 EUR), dodatek na gospodarstwo domowe – 509 EUR oraz dodatek zagraniczny – około 2 850 EUR (16 proc. wynagrodzenia zasadniczego z dodatkami). Reasumując, wynagrodzenie całkowite brutto tej urzędniczki wynosi w przybliżeniu 22 tys. EUR miesięcznie.

[PRZYPIS]Tabela 2.[/PRZYPIS]

Podstawowe wynagrodzenia urzędników według grupy funkcyjnej
i stopnia zaszeregowania w 2014 roku (w EUR)

grupa zaszeregowania

stopień

1

2

3

4

5

1

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

2

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

3

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

4

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 290,31

4 349,59

5

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

6

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 492,23

5 568,11

7

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 214,10

6 299,95

8

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 030,86

7 127,99

9

7 127,99

7 427,52

7 739,63

7 954,96

8 064,86

10

8 064,86

8 403,76

8 756,90

9 000,53

9 124,87

11

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 183,52

10 324,20

12

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 521,99

11 681,17

13

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 036,39

13 216,49

14

13 216,49

13 771,87

14 350,58

14 749,83

14 953,61

15

14 953,61

15 581,98

16 236,75

16 688,49

16 919,04

16

16 919,04

17 630,00

18 370,84

-

-

Źródło: Opracowania Sedlak & Sedlak na podstawie Regulaminu Pracowniczego
Urzędników Unii EuropejskiejZobacz jak zmieniły się zarobki w Komisji Europejskiej w przeciągu 6 lat.

Sylwia Radzięta
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".