Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Benefity w oczach pracowników w 2020 roku Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Zarobki urzędników w Komisji Europejskiej

24.06.2014 Sylwia Radzięta
Urzędnicy w Komisji Europejskiej mogą zarobić nawet kilkanaście tysięcy euro na miesiąc. Początek kariery to 2 654 EUR, ale na najwyższym szczeblu pracownik KE zarabia ponad 18 370 EUR. Za pracę w Brukseli przysługuje też dodatek za rozłąkę – co najmniej 505 EUR i zwrot kosztów za benzynę na wizyty w kraju rodzinnym. Jak zostać eurourzędnikiem, jakie wymagania trzeba spełnić i ile w sumie można zarobić jako urzędnik Komisji Europejskiej?


Jak zostać urzędnikiem?


Obecnie w Komisji Europejskiej pracuje ponad 33 tys. osób. To niemal małe państwo – niewiele więcej obywateli liczy na przykład Księstwo Lichtensteinu. Urzędników do Komisji Europejskiej, tak, jak do wielu innych instytucji unijnych, wybiera się w otwartych konkursach organizowanych przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO). Konkursy sprawdzają wiedzę merytoryczną kandydatów i ich umiejętności zawodowe. Proces selekcji trwa od 5 do 9 miesięcy od publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym oraz na stronie EPSO. Odrębnie organizowane są również konkursy mające na celu obsadzenie stanowisk kierowniczych średniego i wyższego szczebla.

Kto jest kim w KE?


Urzędników można podzielić według tzw. grup zaszeregowania na administratorów (AD), asystentów (AST) oraz sekretarki i pozostałych pracowników biurowych (AST/SC).
Grupę najniższą rangą stanowią pracownicy biurowi i sekretarki. Ich wynagrodzenie zasadnicze mieści się w przedziale od 2 654 do 5 568 EUR. Jeśli chcą awansować na wyższe szczeble (7. grupa w tabeli 1.)[PRZYPIS]Tabela 2.[/PRZYPIS], muszą przejść tzw. procedury certyfikacji – złożone szkolenie zakończone egzaminami. Wtedy pracownik biurowy staje się asystentem i zaczyna od kwoty 5 568 EUR, by po 12 latach zarabiać 11 681 EUR.

Podstawa na początku ponad dwa razy wyższa niż mediana zarobków w Polsce


Urzędnicy, którzy dopiero zaczęli pracę, zarabiają od 2 654 EUR do 3 003 EUR kwoty podstawowej. Po dwóch latach automatycznie dostają podwyżkę – nawet o około 300 EUR. Sekretarze i pracownicy biurowi zarabiają od 4 921 do 5 568 EUR. Po awansie na asystenta (11. grupa zaszeregowania – patrz tabela 1.) zarabiają od 9 125 do 10 324 EUR. W ostatniej grupie zaszeregowania (grupa administratorów) istnieją tylko 3 stopnie awansu. Największe wynagrodzenie w tym przedziale wynosi aż 18 371 EUR.
Corocznie podstawa wynagrodzenia jest waloryzowana z uwzględnieniem siły nabywczej oraz inflacji w krajach UE.

Pensja to nie wszystko. Należy się dodatek na dziecko, dojazdy, utrzymanie


Wynagrodzenie urzędnika KE to oprócz wynagrodzenia podstawowego (patrz tabela 1.) także przywileje w postaci dodatkowych świadczeń, do jakich uprawnieni są poszczególni urzędnicy. Są to:
 • dodatek rodzinny, w tym:
  • na gospodarstwo domowe,
  • na dziecko pozostające na utrzymaniu,
  • dodatek edukacyjny,
 • dodatek zagraniczny,
 • za przejazdy między krajem zamieszkania a miejscem pracy (dodatek za kilometry).


Dodatki podnoszone co roku


Rada raz w roku dokonuje weryfikacji systemu nagradzania urzędników. W 2014 roku za narodziny dziecka urzędnik dostaje jednorazowe becikowe 198 EUR. Do tego na dziecko przysługuje dodatek miesięczny w wysokości 373 EUR a jeśli dziecko się uczy – dodatkowo 253 EUR miesięcznie. Oprócz tego, jeśli urzędnik wykonuje swoją pracę poza terytorium kraju ojczystego, przysługuje mu dodatek zagraniczny (inaczej za rozłąkę). Wysokość tego dodatku to 16% sumy złożonej z: wynagrodzenia podstawowego, dodatku na gospodarstwo domowe i dodatku na dziecko, a to oznacza, że nie jest niższy niż 505 EUR. Urzędnikowi przysługuje również urlop wychowawczy, podczas którego dostaje dodatek w wysokości 912 EUR miesięcznie lub 50% tej kwoty w przypadku pracujących na pół etatu. Natomiast dodatek na gospodarstwo domowe oblicza się poprzez dodanie do 171 EUR 2% wynagrodzenia podstawowego urzędnika.
Kolejnym dodatkiem, jaki przysługuje urzędnikowi, jest ten za przebyte kilometry. Kwota dodatku zależy od liczby kilometrów między miejscem zamieszkania w kraju rodzinnym a miejscem pracy (patrz tabela 2.).

Dodatki za przebyte kilometry

dodatek (w EUR za kilometr)

za odcinek

0

od 0 do 200 km

0,1895

od 201 do 1 000 km

0,3158

od 1 001 do 2 000 km

0,1895

od 2 001 do 3 000 km

0,0631

od 3 001 do 4 000 km

0,0305

od 4 001 do 10 000 km

0

za odcinek powyżej 10 000 km

Źródło: Opracowania Sedlak & Sedlak na podstawie Regulaminu Pracowniczego
Urzędników Unii EuropejskiejEmerytura po 10 latach pracy


Uprawnienia emerytalne przysługują po przepracowaniu w Komisji co najmniej 10 lat. Jednak urzędnik bez względu na staż pracy może przejść na emeryturę z ukończeniem 66 roku życia. Maksymalna wysokość emerytury wynosi 70% ostatniego wynagrodzenia zasadniczego, liczonego jako średnia płaca z 12 miesięcy poprzedzających przejście na emeryturę.

Urzędnicy w liczbach


W Komisji Europejskiej większość pracowników to kobiety (54%).

Liczba kobiet i mężczyzn w Komisji Europejskiej

Wykres

Źródło: Opracowania Sedlak & Sedlak na podstawie HR Key Figures Card – Staff Members,
European Commission 2014Ponad połowa pracujących w KE (53%) to urzędnicy w wieku 30-49 lat. Najmniej jest osób przed trzydziestym rokiem życia – niespełna 3%. Powodem takiej sytuacji jest długa rekrutacja oraz wymagania stawiane kandydatom do pracy. Niewielki odsetek pracowników stanowią urzędnicy po sześćdziesiątce. Średni wiek w Komisji Europejskiej wynosi 43-47 lat.

Podział urzędników KE według wieku

Wykres

Źródło: Opracowania Sedlak & Sedlak na podstawie HR Key Figures Card – Staff Members,
European Commission 2014Wśród pracujących urzędników z 28 krajów Unii Europejskiej i małej grupy współpracowników spoza Unii, Polska reprezentowana jest przez 1 437 pracowników. Stanowi to 4,3% ogółu zatrudnionych w Komisji Europejskiej. Najwięcej urzędników pochodzi z Belgii, Włoch, Hiszpanii i Francji.

Liczebność pracowników KE według krajów pochodzenia (w %)

Schemat

Źródło: Opracowania Sedlak & Sedlak na podstawie HR Key Figures Card – Staff Members, European Commission 2014Na najwyższych stanowiskach w KE jest 35 administratorów, w tym 1 przedstawiciel z Polski. Miejsce w najwyższej grupie zaszeregowania nie jest parytetowe – zależy od efektów pracy i zdanych egzaminów na niższych szczeblach, a nie od kraju pochodzenia pracownika. Najwięcej Polaków pracuje na stanowiskach nisko opłacanych, a 48% zarabia od 2 654 do 4 921 EUR (płacy zasadniczej). Na stanowiskach kierowniczych wyższego stopnia (13 216 – 18 371 EUR) zatrudnionych jest 16 Polaków. Wynagrodzenie najlepiej zarabiającego mężczyzny z Polski mieści się w przedziale 16 919 – 18 371 EUR.

Polki i Polacy w KE

Wykres

Źródło: Opracowania Sedlak & Sedlak na podstawie HR Key Figures Card – Staff Members,
European Commission 2014Urzędnicy Komisji Europejskiej nie pracują wyłącznie w Brukseli. W głównej siedzibie zatrudnionych jest 65% z nich. Kolejne 12% stanowią pracownicy wykonujący swoje zadania w Luksemburgu, 11% na terenie Unii Europejskiej, a pozostałe 12% pracujący poza terytorium Unii.

Miejsce pracy urzędników Komisji Europejskiej

Wykres

Źródło: Opracowania Sedlak & Sedlak na podstawie ec.europa.euOto trzy scenariusze opisujące sytuację urzędników na różnych stanowiskach i mających różną sytuacje rodzinną (przysługują im różne dodatki do pensji podstawowej).Scenariusz 1:

Przyjmijmy, że 25-letni Polak po studiach zaczyna pracę w Komisji Europejskiej. Młody mężczyzna z Warszawy nie założył jeszcze rodziny. Jakie przysługują mu dodatki?
Kwota podstawowa dla najniższego szczebla wynagradzania to 2 654 euro. Należy do tego dodać 505 euro jako dodatek zagraniczny, oraz dodatek z tytułu przejechanych kilometrów, czyli około 821 euro (trasa Warszawa-Bruksela w obydwie strony w przybliżeniu to 2 600 km, a dla takich odległości urzędnik dostaje 0,3158 EUR/km). Pracownik ten otrzyma w sumie wynagrodzenie całkowite brutto w wysokości około 3 980 EUR.

Scenariusz 2:

Mężczyzna na stanowisku asystenta, lat 40, jest ojcem dwójki dzieci (starsze ma 10 lat, młodsze urodziło się przed tygodniem). Załóżmy, że i ten urzędnik pochodzi z Warszawy.
Mężczyzna pracuje w KE od 13 lat, czyli obecnie znajduje się na siódmym szczeblu drabiny kariery w Komisji. Kwota podstawowa dla tego stanowiska wynosi 5 568 euro. Należą się też dodatki rodzinne:
 • jednorazowo w związku z narodzinami dziecka – 198 EUR;
 • na utrzymanie starszego dziecka – 373 EUR;
 • dodatek edukacyjny – maksymalnie 253 EUR;
 • dodatek na gospodarstwo domowe – 170,52 + 2 proc. podstawy = 282 EUR.

Kolejnym dodatkiem jest dodatek zagraniczny, który jest liczony jako 16 proc. z podstawy dodatku na gospodarstwo domowe oraz na dziecko. W tym przypadku otrzymamy sumę około 996 EUR. Ostatnim dodatkiem jest ten z tytułu przejechanych kilometrów – 821 EUR. Na tym stanowisku wynagrodzenie całkowite brutto urzędnika może więc wynieść w przybliżeniu 8,5 tys. EUR na miesiąc.

Scenariusz 3:

Pracownik: kobieta, administrator, szczebel kierowniczy, lat 58, trójka dzieci, w tym 15-, 19- i 22-latek. Najstarszy syn studiuje na studiach dziennych, młodszy zakończył edukację na poziomie liceum, jest bezrobotny. 15-latek uczy się w gimnazjum.
Urzędniczka z Krakowa pracuje już od 30 lat w KE, zdawała egzaminy kwalifikujące na wyższe szczeble i w efekcie osiągnęła wynagrodzenie na poziomie 16 919 euro. Z tytułu utrzymywania trójki dzieci należy się jej dodatek 1 119 EUR (po 373 EUR na każde dziecko). Urzędniczka dostaje również dodatek edukacyjny na dwójkę dzieci (po 253 EUR na dziecko – a więc łącznie 506 EUR), dodatek na gospodarstwo domowe – 509 EUR oraz dodatek zagraniczny – około 2 850 EUR (16 proc. wynagrodzenia zasadniczego z dodatkami). Reasumując, wynagrodzenie całkowite brutto tej urzędniczki wynosi w przybliżeniu 22 tys. EUR miesięcznie.

[PRZYPIS]Tabela 2.[/PRZYPIS]

Podstawowe wynagrodzenia urzędników według grupy funkcyjnej
i stopnia zaszeregowania w 2014 roku (w EUR)

grupa zaszeregowania

stopień

1

2

3

4

5

1

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

2

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

3

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

4

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 290,31

4 349,59

5

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

6

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 492,23

5 568,11

7

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 214,10

6 299,95

8

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 030,86

7 127,99

9

7 127,99

7 427,52

7 739,63

7 954,96

8 064,86

10

8 064,86

8 403,76

8 756,90

9 000,53

9 124,87

11

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 183,52

10 324,20

12

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 521,99

11 681,17

13

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 036,39

13 216,49

14

13 216,49

13 771,87

14 350,58

14 749,83

14 953,61

15

14 953,61

15 581,98

16 236,75

16 688,49

16 919,04

16

16 919,04

17 630,00

18 370,84

-

-

Źródło: Opracowania Sedlak & Sedlak na podstawie Regulaminu Pracowniczego
Urzędników Unii EuropejskiejZobacz jak zmieniły się zarobki w Komisji Europejskiej w przeciągu 6 lat.

Sylwia Radzięta

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]