Artykuły

Wysoko wynagradzane stanowiska specjalistyczne prócz IT w 2020 roku

11.10.2021 Jagoda Jurczak
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń udział wzięło 46 856 specjalistów. 54% badanych stanowili mężczyźni. 29% badanych było w wieku od 26 do 30 lat. 37% specjalistów było po studiach wyższych magisterskich. 28% pracowało w firmach zatrudniających powyżej 1000 pracowników.
Mediana wynagrodzeń specjalistów wyniosła prawie 5 100 PLN. Tyle samo wyniosła mediana ogólnopolska dla wszystkich stanowisk. Z uwagi na fakt, że artykuł dotyczy wysoko wynagradzanych specjalistów, w dalszej części zajmiemy się 25% najwyżej wynagradzanych. Pominiemy przy tym wszystkich specjalistów związanych z branżą IT, bo zapewne tekst dotyczyłby tylko tej grupy, a poświęcimy im kolejny artykuł.

Najlepiej zarabiający specjaliści mogli liczyć na wynagrodzenia wyższe niż 6 750 PLN. Natomiast 10% najwyżej wynagradzanych zarabiało więcej niż 8 961 PLN.

Wynagrodzenia specjalistów w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuNajwyżej wynagradzani specjaliści pracujący w województwie mazowieckim (więcej niż 8 250 PLN) zarabiali o 2 812 PLN więcej niż ich koledzy w województwie podlaskim (5 438 PLN). Jak w pozostałych przypadkach, najwięcej, pośród najwyżej opłacanych, zarabiali specjaliści z Warszawy – więcej niż 8 700 PLN.

Wynagrodzenia najwyżej opłacanych specjalistów w różnych województwach w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuW przypadku stanowisk specjalistycznych ważnym czynnikiem wpływającym na wysokość wynagrodzenia jest posiadane wykształcenie, a w przypadku niektórych stanowisk wykształcenie może być warunkiem koniecznym do pracy na danym stanowisku. Najwięcej zarabiali specjaliści z wykształceniem wyższym magisterskim inżynierskim – 8 100 PLN.

Wynagrodzenia najwyżej opłacanych specjalistów z różnym poziomem wykształcenia w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuW poniższej tabeli zaprezentowano listę najwyżej wynagradzanych stanowisk specjalistycznych.

Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach najwyżej opłacanych specjalistów

stanowisko

próba

25% zarabiało mniej niż

mediana

25% zarabiało więcej niż

10% zarabiało więcej niż

Data Scientist

72

6 225

8 416

12 236

15 980

Key Account Manager

197

6 367

8 600

11 780

14 200

radca prawny

182

6 629

8 500

11 462

15 000

product manager

186

5 492

7 570

10 956

13 900

kontroler finansowy

285

6 400

8 600

10 550

13 800

inżynier ds. testów automatycznych

182

5 989

8 070

10 500

13 932

compliance officer

84

6 000

7 650

10 235

14 850

konsultant ds. wdrożeń

105

5 250

7 200

10 000

13 326

analityk biznesowy

746

5 837

7 575

10 000

13 200

analityk Big Data

63

5 488

7 500

9 900

12 740

HR biznes partner

99

6 650

8 334

9 900

11 416

inżynier sprzedaży

124

5 875

7 705

9 555

12 350

Associate

49

5 043

7 000

9 500

15 500

audytor wewnętrzny

82

5 708

7 000

9 500

11 753

specjalista ds. analizy ryzyka

99

5 150

7 004

9 410

12 382

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuInformacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyły 118 767 osoby. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych pracuje w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.

Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".