Artykuły

Wynagrodzenia w województwie wielkopolskim w 2015 roku

25.04.2016 Łukasz Jaszcz
Mediana wynagrodzeń w województwie wielkopolskim według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2015 roku wyniosła 3 800 PLN. Można zaobserwować różnicę między wysokością płac mężczyzn i kobiet. Przeciętnie zarabiali oni odpowiednio 4 210 PLN oraz 3 400 PLN. Oznacza to, że luka płacowa w województwie wielkopolskim wyniosła ponad 19%.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazeta.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


Mediana wynagrodzeń w województwie wielkopolskim według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2015 roku wyniosła 3 800 PLN. Można zaobserwować różnicę między wysokością płac mężczyzn i kobiet. Przeciętnie zarabiali oni odpowiednio 4 210 PLN oraz 3 400 PLN. Oznacza to, że luka płacowa w województwie wielkopolskim wyniosła ponad 19%.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób różnej płci
pracujących w województwie wielkopolskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w wybranych branżach w województwie wielkopolskim


Osoby pracujące w branży IT zarabiały przeciętnie 5 000 PLN brutto miesięcznie. Pracownicy sektora bankowego zarabiali o 200 PLN mniej. Nie mniej niż 4 000 PLN otrzymywali również zatrudnieni w branżach: usług dla biznesu (4 000 PLN), przemyśle lekkim (4 200 PLN) i przemyśle ciężkim (4 500 PLN). Poniżej ogólnej mediany wynagrodzeń dla województwa zarabiali pracownicy w handlu (3 600 PLN), transporcie i logistyce (3 505 PLN) i usługach dla ludności (2 800 PLN).

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w wybranych branżach w województwie wielkopolskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuW celu uzyskania bardziej szczegółowych danych dotyczących zarobków w różnych branżach zapraszamy do skorzystania z narzędzie Moja Płaca.

Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach w województwie wielkopolskim


Programiści Java w województwie wielkopolskim zarabiali przeciętnie 6 650 PLN brutto miesięcznie, czyli o 1 650 PLN więcej niż wynosi mediana wynagrodzeń dla branży IT. Księgowi w zależności od stażu i szczebla zatrudnieniazarabiali przeciętnie od 2 770 PLN (młodsi księgowi) do 5 932 PLN (główni księgowi). Powyżej wojewódzkiej mediany wynagrodzeń opłacani byli również specjaliści ds. handlowych (przeciętnie 4 000 PLN). Przedstawiciele następujących zawodów otrzymywali przeciętne miesięczne wynagrodzenia nie wyższe niż 2 500 PLN: magazynierzy (2 500 PLN), pracownicy administracyjni (2 500 PLN) oraz sprzedawcy i kasjerzy (1 961 PLN).

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
na wybranych stanowiskach w województwie wielkopolskim w 2015 roku (brutto w PLN)

stanowisko

wielkość próby

25% zarabia

 nie więcej niż

mediana

25% zarabia nie mniej niż

programista Java

101

4 700

6 650

9 500

główny księgowy

132

4 550

5 932

8 500

specjalista ds. handlowych

134

3 000

4 000

5 100

księgowy

217

2 600

3 500

4 300

specjalista ds. kadr i płac

139

2 800

3 500

4 314

specjalista ds. sprzedaży

109

2 775

3 400

4 500

doradca klienta indywidualnego

115

2 400

2 900

3 750

młodszy księgowy

102

2 200

2 770

3 500

magazynier

223

2 148

2 500

3 050

pracownik administracyjny

141

1 920

2 500

3 000

sprzedawca/kasjer

148

1 765

1 961

2 300

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuJeśli poszukują Państwo więcej informacji na temat zarobków na poszczególnych stanowiskach, zapraszamy do skorzystania z modułu Moja Płaca.

Wynagrodzenia w wybranych miastach w województwie wielkopolskim


Najwyższa mediana wynagrodzeń wśród wielkopolskich miast w 2015 roku była w stolicy województwa – Poznaniu (4 210 PLN). Powyżej ogólnej wojewódzkiej mediany zarabiali również pracownicy w Pile (przeciętnie 4 000 PLN). Poniżej mediany znalazły się wynagrodzenia w Kaliszu i Lesznie, gdzie przeciętne wynagrodzenia wyniosły odpowiednio 3 205 PLN i 3 000 PLN.

Wynagrodzenia całkowite w wybranych
miastach województwa wielkopolskiego w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki na stanowiskach w województwach

Zarobki na stanowiskach w województwach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Łukasz Jaszcz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".