Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Sekretarka 3820 PLN
Analityk ds. IT 7950 PLN
Psycholog sportowy 3830 PLN
Ratownik wodny 3130 PLN
Technik obiektu 4340 PLN
Sprzedawca 3200 PLN
Betoniarz 3860 PLN
Technik serwisu 5050 PLN
Kowal 4080 PLN
Monter reklam 4080 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia
w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 roku

15.02.2017 Maciej Łukasiak

Informacje o badaniu:

W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.
Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób.

Dane ogólne


Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku, mediana wynagrodzeń całkowitych w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 roku wyniosła 3 150 PLN brutto. Co czwarty pracujący w tym województwie zarabiał miesięcznie 4 500 PLN i więcej, a 25% pracowników zarabiało 2 445 PLN i mniej.

Wynagrodzenia całkowite w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuNajwyższą medianę zarobków brutto odnotowano w stolicy województwa – Olsztynie, gdzie wyniosła 3 500 PLN brutto. Nieco niższa była mediana płac brutto w Elblągu – 3 400 PLN. Mediany niższe niż mediana dla całego województwa zanotowano w Iławie i Ełku – 3 000 PLN. Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediany wynagrodzeń całkowitych w wybranych miastach w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 roku (brutto w PLN)

Mapa

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuMediana wynagrodzeń pracowników szeregowych na Warmii i Mazurach wyniosła 2 400 PLN brutto. Przeciętne zarobki dyrektorów były o ponad 7 000 PLN wyższe.

Wynagrodzenia całkowite na różnych szczeblach zarządzania w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 roku (brutto w PLN)

szczebel zarządzania 

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

dyrektor

5 990

9 500

15 000

kierownik

3 500

4 500

6 250

specjalista

2 600

3 300

4 500

pracownik szeregowy

2 000

2 400

3 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuNajwyższe wynagrodzenia spośród wybranych branż zanotowano w energetyce, gdzie mediana płac całkowitych wyniosła 4 000 PLN brutto. Natomiast najniższa była mediana wynagrodzeń w kulturze i sztuce - 2 310 PLN brutto.

Wynagrodzenia całkowite w wybranych branżach w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuW 2016 roku w warmińsko-mazurskim mediana wynagrodzeń w firmach z przewagą kapitału polskiego wyniosła 3 000 PLN. W firmach z przewagą kapitału zagranicznego zarabiano przeciętnie o ponad 1 100 PLN więcej.

Wynagrodzenia całkowite w firmach o różnym pochodzeniu kapitału w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuNa ostatnim wykresie zaprezentowano mediany wynagrodzeń w 2016 roku w województwie warmińsko-mazurskim na wybranych stanowiskach.

Mediany wynagrodzeń całkowitych w województwie warmińsko-mazurskim na wybranych stanowiskach w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego badania wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Maciej Łukasiak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".