Artykuły

Wynagrodzenia w województwie
podlaskim w 2015 roku

15.04.2016 Artur Szeremeta
Województwo podlaskie jest zaliczane do Polski Wschodniej. Według wyników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń z 2015 roku mediana wynagrodzeń w tej części kraju wyniosła 3 080 PLN brutto miesięcznie. Płace w woj. podlaskim były nieco niższe. Mediana całkowitych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na jego obszarze w 2015 roku wyniosła 3 061 PLN brutto. Kobiety zarabiały przy tym przeciętnie o 21% mniej niż mężczyźni.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


Województwo podlaskie jest zaliczane do Polski Wschodniej. Według wyników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń z 2015 roku mediana wynagrodzeń w tej części kraju wyniosła 3 080 PLN brutto miesięcznie. Płace w woj. podlaskim były nieco niższe. Mediana całkowitych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na jego obszarze w 2015 roku wyniosła 3 061 PLN brutto. Kobiety zarabiały przy tym przeciętnie o 21% mniej niż mężczyźni.

Wynagrodzenia całkowite
w województwie podlaskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w wybranych miastach


Najwięcej w województwie podlaskim zarabiali pracownicy zatrudnieni w Białymstoku. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła w 2015 roku 3 100 PLN brutto miesięcznie. Przeciętne wynagrodzenia niższe o 100 PLN niż w stolicy województwa dostawali pracownicy z Suwałk, zaś mediana płac w Łomży wyniosła 2 775 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w wybranych miastach województwa podlaskiego w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w wybranych branżach


Najwyższe wynagrodzenia całkowite w woj. podlaskim otrzymywali w 2015 roku pracownicy bankowości. Mediana ich płac wyniosła w omawianym czasie 4 300 PLN brutto miesięcznie. Nieco niższe pensje otrzymywali zatrudnieni w IT – przeciętnie 4 140 PLN. Najniższe mediany wynagrodzeń z kolei odnotowano w usługach dla ludności oraz w nauce i szkolnictwie, odpowiednio: 2 580 oraz 2830 PLN brutto miesięcznie.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w wybranych branżach w województwie podlaskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki na różnych stanowiskach


Z analizy zarobków na wybranych stanowiskach wynika, że najwyższe wynagrodzenia otrzymywali specjaliści ds. handlowych. Mediana ich wynagrodzeń w 2015 roku wyniosła 3 725 PLN brutto miesięcznie. Nieco mniej zarabiali konstruktorzy – 3 600 PLN. Na przeciwnym biegunie znaleźli się sprzedawcy/kasjerzy, którzy zarabiali najmniej. Mediana ich wynagrodzeń w 2015 roku to 2 150 PLN brutto miesięcznie. Więcej danych o zarobkach na stanowiskach znajduje się w Mojej Płacy.

Mediany wynagrodzeń całkowitych na wybranych
stanowiskach w województwie podlaskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w firmach o różnym typie własności


Pracownicy zatrudnieni w firmach prywatnych zarabiali w 2015 roku przeciętnie 3 200 PLN brutto miesięcznie. Pracujący w firmach państwowych otrzymywali przeciętnie 2 935 PLN, zaś zatrudnieni w organizacjach pozarządowych – 3 100 PLN. Najniżej wynagradzani w 2015 roku byli pracownicy w przedsiębiorstwach będących własnością jednostek samorządu terytorialnego. Mediana ich płac wyniosła 2 807 PLN brutto miesięcznie. Informacje o zarobkach na konkretnych stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy.

Mediany wynagrodzeń całkowitych w firmach
o różnym typie własności w województwie podlaskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuArtur Szeremeta
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".