Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Architekt 6120 PLN
Analityk sprzedaży 8170 PLN
Agent celny 6410 PLN
Inżynier jakości 7700 PLN
Financial Controller 6880 PLN
Betoniarz 5210 PLN
Szpachlarz 5160 PLN
Realizator 5690 PLN
Stażysta 4480 PLN
Masarz 5000 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie
podlaskim w 2015 roku

15.04.2016 Artur Szeremeta
Województwo podlaskie jest zaliczane do Polski Wschodniej. Według wyników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń z 2015 roku mediana wynagrodzeń w tej części kraju wyniosła 3 080 PLN brutto miesięcznie. Płace w woj. podlaskim były nieco niższe. Mediana całkowitych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na jego obszarze w 2015 roku wyniosła 3 061 PLN brutto. Kobiety zarabiały przy tym przeciętnie o 21% mniej niż mężczyźni.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


Województwo podlaskie jest zaliczane do Polski Wschodniej. Według wyników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń z 2015 roku mediana wynagrodzeń w tej części kraju wyniosła 3 080 PLN brutto miesięcznie. Płace w woj. podlaskim były nieco niższe. Mediana całkowitych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na jego obszarze w 2015 roku wyniosła 3 061 PLN brutto. Kobiety zarabiały przy tym przeciętnie o 21% mniej niż mężczyźni.

Wynagrodzenia całkowite
w województwie podlaskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w wybranych miastach


Najwięcej w województwie podlaskim zarabiali pracownicy zatrudnieni w Białymstoku. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła w 2015 roku 3 100 PLN brutto miesięcznie. Przeciętne wynagrodzenia niższe o 100 PLN niż w stolicy województwa dostawali pracownicy z Suwałk, zaś mediana płac w Łomży wyniosła 2 775 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w wybranych miastach województwa podlaskiego w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w wybranych branżach


Najwyższe wynagrodzenia całkowite w woj. podlaskim otrzymywali w 2015 roku pracownicy bankowości. Mediana ich płac wyniosła w omawianym czasie 4 300 PLN brutto miesięcznie. Nieco niższe pensje otrzymywali zatrudnieni w IT – przeciętnie 4 140 PLN. Najniższe mediany wynagrodzeń z kolei odnotowano w usługach dla ludności oraz w nauce i szkolnictwie, odpowiednio: 2 580 oraz 2830 PLN brutto miesięcznie.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w wybranych branżach w województwie podlaskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki na różnych stanowiskach


Z analizy zarobków na wybranych stanowiskach wynika, że najwyższe wynagrodzenia otrzymywali specjaliści ds. handlowych. Mediana ich wynagrodzeń w 2015 roku wyniosła 3 725 PLN brutto miesięcznie. Nieco mniej zarabiali konstruktorzy – 3 600 PLN. Na przeciwnym biegunie znaleźli się sprzedawcy/kasjerzy, którzy zarabiali najmniej. Mediana ich wynagrodzeń w 2015 roku to 2 150 PLN brutto miesięcznie. Więcej danych o zarobkach na stanowiskach znajduje się w Mojej Płacy.

Mediany wynagrodzeń całkowitych na wybranych
stanowiskach w województwie podlaskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w firmach o różnym typie własności


Pracownicy zatrudnieni w firmach prywatnych zarabiali w 2015 roku przeciętnie 3 200 PLN brutto miesięcznie. Pracujący w firmach państwowych otrzymywali przeciętnie 2 935 PLN, zaś zatrudnieni w organizacjach pozarządowych – 3 100 PLN. Najniżej wynagradzani w 2015 roku byli pracownicy w przedsiębiorstwach będących własnością jednostek samorządu terytorialnego. Mediana ich płac wyniosła 2 807 PLN brutto miesięcznie. Informacje o zarobkach na konkretnych stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy.

Mediany wynagrodzeń całkowitych w firmach
o różnym typie własności w województwie podlaskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuArtur Szeremeta
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".