Artykuły

Wynagrodzenia
w województwie opolskim w 2016 roku

28.02.2017 Jagoda Jurczak
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób.

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku, mediana miesięcznych płac w województwie opolskim wynosiła 3 400 PLN. Co czwarty z pracowników otrzymywał miesięczną pensję w wysokości 2 600 PLN i mniej, a co czwarty pracownik zarabiał 4 850 PLN i więcej.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
osób zatrudnionych w województwie opolskim w 2016 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuOsoby pracujące w Opolu, Brzegu i Kędzierzynie-Koźlu otrzymywały porównywalne zarobki – mediana ich płac to 3 500 PLN. Nieco niższe wynagrodzenia otrzymywali zatrudnieni w Nysie.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w wybranych miastach w województwie opolskim w 2016 roku (brutto w PLN)

Mapa

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuNajwyżej opłacaną branżą w województwie opolskim była bankowość, gdzie mediana miesięcznych płac całkowitych wyniosła 4 560 PLN. Najniżej opłacani byli pracownicy zatrudnieni w reklamie i mediach.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w wybranych branżach w województwie opolskim w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuSpośród wybranych stanowisk, najwyższe przeciętne miesięczne płace otrzymywali pracownicy na stanowisku kierownika zmiany w dziale produkcji. Mediana ich zarobków wyniosła 4 700 PLN brutto. Niższej opłacani byli sprzedawcy i kasjerzy (2 150 PLN). Więcej danych na temat wynagrodzeń różnych zawodach i na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
na wybranych stanowiskach w województwie opolskim w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuMediana zarobków pracowników szeregowym w województwie opolskim wynosiła 2 600 PLN. Ich pensje stanowiły 26% zarobków dyrektorów, których mediana płac wyniosła 10 000 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite pracowników
z różnych szczebli zarządzania w województwie opolskim w 2016 roku (brutto w PLN)

poziom zarządzania

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

pracownik szeregowy

804

2 100

2 600

3 155

specjalista

974

2 900

3 500

4 548

kierownik

455

3 900

5 140

7 300

dyrektor

86

7 000

10 000

15 200

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuNajwyższe pensje otrzymywali pracownicy o stażu od 11 do 15 lat. Mediana zarobków tej grupy wyniosła 3 850 PLN brutto miesięcznie. Najniżej opłacani byli pracownicy o stażu równym lub krótszym niż rok.

Mediany wynagrodzeń całkowitych osób
z różnym stażem pracy w województwie opolskim w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".