Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Handlowiec 6220 PLN
Nauczyciel geografii 3230 PLN
Psycholog kliniczny 5040 PLN
Fizjoterapeuta 3530 PLN
Stylistka fryzur 3400 PLN
Spawacz TIG 4340 PLN
Specjalista ds. seo 3540 PLN
UI/UX Designer 7200 PLN
Android developer 8040 PLN
Relase manager 9790 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia
w województwie mazowieckim w 2017 roku

05.03.2018 Emilia Zuzia
Niniejszy artykuł postał w oparciu o dane z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 r.

Informacje o badaniu:

W 2017 roku w badaniu uczestniczyło 155 136 osób. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 128 998 respondentów. 40% uczestników badania ma nie więcej niż 30 lat, 54% mieszka w miastach powyżej 200 000 mieszkańców, 70% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 80% pracuje w firmach prywatnych.

Partner badania: interia.plPrzypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby.

Mediana płac dla województwa mazowieckiego bez Warszawy wyniosła w 2017 roku 3 780 PLN. Jest to dokładnie 1 220 PLN mniej niż mediana płac w samej Warszawie, która wyniosła 5 645 PLN. Natomiast mediana wynagrodzeń dla województwa mazowieckiego z uwzględnieniem Warszawy wyniosła 5 000 PLN brutto. Więcej o wynagrodzeniach w stolicy można przeczytać w artykule - Podsumowanie raportu „Wynagrodzenia w Warszawie w 2017 roku”.

Wynagrodzenia całkowite w 2017 roku
w województwie mazowieckim (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuMediany wynagrodzeń całkowitych
w wybranych miastach województwa mazowieckiego w 2017 roku (brutto w PLN)

Mapa

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuWynagrodzenia całkowite w firmach o różnym typie własności
w województwie mazowieckim (bez Warszawy) w 2017 roku (brutto w PLN)

typ własności

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

prywatna

2 800

3 880

5 500

organizacja pozarządowa

3 000

3 623

5 071

własność państwowa

2 692

3 600

4 927

własność jednostek samorządu terytorialnego

2 550

3 235

4 066

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuWięcej zarabiali pracownicy zatrudnieni w firmach z przewagą kapitału zagranicznego. Mediana ich zarobków była o ok. 1 000 PLN wyższa niż w firmach z przewagą kapitału polskiego. Więcej danych na temat wynagrodzeń znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite w firmach o różnym pochodzeniu
kapitału w województwie mazowieckim (bez Warszawy) w 2017 roku (brutto w PLN)

rodzaj kapitału

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

przewaga kapitału zagranicznego(powyżej 50%)

3 349

4 497

6 507

przewaga kapitału polskiego(powyżej 50%)

2 700

3 494

4 785

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuWynagrodzenia całkowite w wybranych branżach
w województwie mazowieckim (bez Warszawy) w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuAby uzyskać więcej informacji na temat stawek wynagrodzeń możecie Państwo skorzystać z Mojej Płacy.


Wynagrodzenia całkowite na wybranych stanowiskach
w województwie mazowieckim (bez Warszawy) w 2017 roku (brutto w PLN)

stanowisko

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

przedstawiciel handlowy

2 900

3 600

5 300

księgowy

2 600

3 496

4 418

magazynier

2 500

3 061

3 493

pracownik administracyjny

2 460

2 775

3 342

sprzedawca/kasjer

2 000

2 357

2 775

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuJeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do kontaktu z redakcją.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Emilia Zuzia
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".