Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Sekretarz 3820 PLN
Doradca zawodowy 3590 PLN
Manager oddziału 6960 PLN
Pracownik sklepu 3050 PLN
Inżynier produktu 8820 PLN
Ustawiacz maszyn CNC 4020 PLN
Internal IT Auditor 9550 PLN
iOS developer 9100 PLN
DevOps 6280 PLN
Zaopatrzeniowiec 4300 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie małopolskim w 2020 roku

09.07.2021 Jagoda Jurczak
Medina wynagrodzeń w województwie małopolskim w 2020 roku wyniosła 5 349 PLN brutto, czyli była wyższa o prawie 250 PLN od mediany ogólnopolskiej. 25% najniżej wynagradzanych pracowników zarabiało nie więcej niż 3 983 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych zarabiało nie mniej niż 8 000 PLN. Mediana płac mężczyzn wynosiła 5 960 PLN, a kobiet 4 712 PLN.

Wynagrodzenia w województwie małopolskim w 2020 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuNajwyższe płace otrzymywały osoby pracujące w stolicy województwa – w Krakowie. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 5 858 PLN brutto, czyli o ponad 500 PLN więcej niż mediana w całym województwie. Drugim miastem pod względem zarobków były Niepołomice – 5 000 PLN. Najniższe płace spośród wybranych miast otrzymywali zatrudnieni w Oświęcimiu i Nowym Sączu.

Wynagrodzenia w wybranych miejscowościach
w województwie małopolskim w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuJednak warto pamiętać, że zarobki w dużej mierze zależą od wielkości firmy i pochodzenia jej kapitału. W firmach o rodzimym kapitale mediana wynagrodzeń w 2020 roku wynosiła 4 700 PLN, natomiast w firmach zagranicznych była wyższa o ponad 2 500 PLN i wynosiła 7 250 PLN.

Wynagrodzenia w firmach o różnym pochodzeniu kapitału
w województwie małopolskim w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuWedług Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w województwie małopolskim najwięcej można było zarobić w największych firmach, zatrudniających 1000 i więcej pracowników. Mediana płac wynosiła w nich 6 500 PLN. Dla porównania najmniej zarabiali pracownicy mikrofirm, zatrudniających do 9 osób. Mediana wynagrodzeń tej grupy pracowników była niższa o 2 608 PLN i wynosiła 3 892 PLN.

Wynagrodzenia w firmach o różnej wielkości
w województwie małopolskim w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuDuży wpływ na wysokość zarobków ma również branża pracodawcy. Najwyżej opłacanymi branżami w Małopolsce były technologie informatyczne (7 641 PLN), bankowość (7 100 PLN), telekomunikacja (6 590 PLN) oraz usługi dla biznesu (5 900 PLN). Do najniżej wynagradzanych branż, z zarobkami poniżej 4 500 PLN, w tym rejonie należały: nauka i szkolnictwo, służba zdrowia, kultura i sztuka oraz usługi dla ludności.

Wynagrodzenia całkowite
w wybranych branżach w województwie małopolskim w 2020 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

technologie informatyczne

1 318

5 358

7 641

11 500

bankowość

 491

 5 000

 7 100

 10 500

telekomunikacja

 215

 4 300

 6 590

 9 635

usługi dla biznesu

 890

 4 330

 5 900

 8 278

ubezpieczenia

 75

 3 534

 5 667

 8 765

energetyka

 397

 4 390

 5 650

 8 278

przemysł ciężki

 677

 4 280

 5 570

 8 000

przemysł lekki

1 127

 4 155

 5 500

 8 142

organizacje pozarządowe

275

4 042

5 200

7 135

ochrona środowiska

 78

 3 845

 5 100

 6 083

budownictwo

 970

 3 900

 5 097

 7 200

media, wydawnictwa, reklama, PR

 159

 3 867

 4 903

 6 561

transport i logistyka

 421

 3 800

 4 800

 6 441

handel

1 178

 3 567

 4 600

 6 703

sektor publiczny

 340

 3 526

 4 500

 6 000

nauka i szkolnictwo

 356

 3 438

 4 457

 6 247

służba zdrowia

 379

 3 263

 4 200

 5 933

kultura i sztuka

 63

 3 450

 4 075

 5 097

usługi dla ludności

 648

 3 184

 4 000

 5 381

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuW województwie małopolskim mediana wynagrodzeń dyrektorów wynosiła 14 075 PLN. Niewiele mniej zarabiali kierownicy bardzo dużych zespołów – 13 708 PLN. Specjaliści mogli zarobić od 4 200 PLN do 7 386 PLN. Najniżej wynagradzani byli pracownicy szeregowi. Mediana ich płac to 3 753 PLN.

Wynagrodzenia na różnych szczeblach organizacji
w województwie małopolskim w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuW poniższej tabeli zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite na wybranych stanowiskach w województwie małopolskim. Więcej danych dotyczących zarobków na stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy. A jeśli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych analiz, zapraszamy do Zarobków na Stanowiskach.

Wynagrodzenia całkowite
na wybranych stanowiskach w województwie małopolskim w 2020 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

kierownik zespołu (Team Leader)

166

7 132

9 270

12 000

kierownik projektu

181

5 858

8 800

11 500

analityk biznesowy

112

5 996

7 975

10 575

główny księgowy

103

5 460

7 200

9 000

analityk finansowy

105

5 517

6 720

8 500

specjalista ds. personalnych

91

4 379

5 731

6 800

konstruktor

164

4 400

5 603

7 001

księgowy

298

3 921

4 958

6 092

specjalista ds. kadr i płac

100

3 802

4 458

5 700

magazynier

119

3 200

3 566

3 950

pracownik administracyjny

90

3 000

3 558

4 000

sprzedawca

95

2 801

3 200

3 820

programista .NET

95

6 523

10 188

13 488

programista Java

150

7 500

10 000

14 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuInformacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyło 118 767 osób. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych jest zatrudnionych w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat
wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży
czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".