Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Energetyk 7090 PLN
Elektronik 10160 PLN
Graphic designer 5830 PLN
Szkolna sekretarka 4670 PLN
Prywatna opiekunka 4090 PLN
Spedytor drogowy 6700 PLN
Specjalista sem 8860 PLN
Doradca kredytowy 5980 PLN
Programista Embedded 15720 PLN
Technik analityk 5710 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie
małopolskim w 2015 roku

15.03.2016 Ewelina Jurczak
Według raportu „Diagnoza Społeczna 2015 – warunki i jakość życia Polaków” województwo małopolskie znalazło się na pierwszym miejscu pod względem ogólnej jakości życia w latach 2007–2015. A jak na odczucia mieszkańców może wpływać poziom wynagrodzenia w tym regionie? Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2015 mediana wynagrodzeń w Małopolsce wyniosła 3 900 PLN brutto miesięcznie. Tym samym województwo uplasowało się ex aequo z województwem pomorskim na trzecim miejscu w zestawieniu regionów o najwyższej medianie wynagrodzeń całkowitych. Wyższe wynagrodzenia odnotowano jedynie w woj. mazowieckim i dolnośląskim.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Infografika


Dane ogólne


Według raportu „Diagnoza Społeczna 2015 – warunki i jakość życia Polaków” województwo małopolskie znalazło się na pierwszym miejscu pod względem ogólnej jakości życia w latach 2007–2015. A jak na odczucia mieszkańców może wpływać poziom wynagrodzenia w tym regionie? Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2015 mediana wynagrodzeń w Małopolsce wyniosła 3 900 PLN brutto miesięcznie. Tym samym województwo uplasowało się ex aequo z województwem pomorskim na trzecim miejscu w zestawieniu regionów o najwyższej medianie wynagrodzeń całkowitych. Wyższe wynagrodzenia odnotowano jedynie w woj. mazowieckim i dolnośląskim.

Wynagrodzenia całkowite w województwie małopolskim (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku„Kraków jest jak pryzmat/przez który pięknieje ojczyzna”[PRZYPIS]Autor: Jan Sztaudynger[/PRZYPIS]


Najwyższe wynagrodzenia odnotowano w stolicy województwa – Krakowie, gdzie mediana płac wyniosła 4 300 PLN brutto miesięcznie. To o 400 PLN więcej niż wyniosło przeciętne wynagrodzenie w Małopolsce. Znacznie niższe przeciętne wynagrodzenia – po 3 000 PLN zanotowano w: Bochni, Oświęcimiu i Nowym Sączu.

Wynagrodzenia całkowite
w różnych miastach w województwie małopolskim (brutto w PLN)

miejscowość

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

Kraków

11 527

3 000

4 300

6 900

Niepołomice

150

3 000

3 900

5 700

Skawina

188

2 611

3 635

5 672

Olkusz

155

2 400

3 300

4 970

Tarnów

666

2 300

3 250

4 800

Wadowice

138

2 280

3 140

4 700

Chrzanów

203

2 290

3 099

4 450

Bochnia

170

2 400

3 000

4 100

Oświęcim

350

2 240

3 000

4 136

Nowy Sącz

791

2 200

3 000

4 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuPrym wiedzie IT


Najwyższe przeciętne wynagrodzenia zanotowano w branży IT, gdzie mediana płac wyniosła 6 000 PLN brutto. Warto zaznaczyć, że jest to najwyżej opłacana branża w całej Polsce. Na drugim miejscu znalazła się bankowość z medianą wynagrodzeń wynoszącą 5 300 PLN. Wysokie płace odnotowano również w telekomunikacji, tam mediana zarobków wyniosła 4 825 PLN. Najniżej opłacaną branżą w województwie małopolskim była kultura i sztuka z medianą płac 2 700 PLN. Wśród najniżej opłacanych branż znalazły się również usługi dla ludności i sektor publiczny, gdzie mediany wynagrodzeń wyniosły kolejno: 2 940 PLN i 3 055 PLN.

Wynagrodzenia całkowite w trzech najwyżej
i trzech najniżej opłacanych branżach w województwie małopolskim (brutto w PLN)

 

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

technologie informatyczne (IT)

2 281

4 000

6 000

9 000

bankowość

923

3 500

5 300

8 500

telekomunikacja

406

3 000

4 825

7 500

sektor publiczny

464

2 480

3 055

4 000

usługi dla ludności

1 137

2 100

2 940

4 000

kultura i sztuka

206

2 200

2 700

3 685

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015Wykształcenie jest ważne


Województwo małopolskie jest trzecim w Polsce pod względem liczby studentów. W 34 uczelniach kształci się ponad 200 tys. osób. Ponadto działa w nim najstarsza w Polsce uczelnia wyższa – Uniwersytet Jagielloński. Jak wynika z poniższego wykresu, opłaca się studiować. Absolwenci studiów wyższych z tytułem magistra pracujący w Małopolsce przeciętnie otrzymywali 4 600 PLN brutto miesięcznie. To o 59% więcej niż wyniosła mediana wynagrodzeń pracowników z wykształceniem średnim. Osoby te otrzymywały przeciętnie 2 900 PLN.

Wynagrodzenia całkowite
osób z różnym wykształceniem w województwie małopolskim (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuMediana wynagrodzeń dyrektorów ds. sprzedaży wyniosła 10 400 PLN brutto miesięcznie. Magazynier, aby zarobić tyle co dyrektor sprzedaży, musiałby przepracować równo cztery miesiące. Przeciętne wynagrodzenie małopolskich magazynierów w 2015 roku wyniosło 2 600 PLN. W tym samym roku mediana płac kierowników projektów wyniosła 7 000 PLN, programistów Java 6 500 PLN a analityków finansowych 4 500 PLN. Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
na wybranych stanowiskach w Małopolsce (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWięcej informacji o wynagrodzeniach na stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Ewelina Jurczak

Zarobki na stanowiskach w województwach

Zarobki na stanowiskach w województwach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".