Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie
małopolskim w 2015 roku

15.03.2016 Ewelina Jurczak
Według raportu „Diagnoza Społeczna 2015 – warunki i jakość życia Polaków” województwo małopolskie znalazło się na pierwszym miejscu pod względem ogólnej jakości życia w latach 2007–2015. A jak na odczucia mieszkańców może wpływać poziom wynagrodzenia w tym regionie? Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2015 mediana wynagrodzeń w Małopolsce wyniosła 3 900 PLN brutto miesięcznie. Tym samym województwo uplasowało się ex aequo z województwem pomorskim na trzecim miejscu w zestawieniu regionów o najwyższej medianie wynagrodzeń całkowitych. Wyższe wynagrodzenia odnotowano jedynie w woj. mazowieckim i dolnośląskim.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Infografika


Dane ogólne


Według raportu „Diagnoza Społeczna 2015 – warunki i jakość życia Polaków” województwo małopolskie znalazło się na pierwszym miejscu pod względem ogólnej jakości życia w latach 2007–2015. A jak na odczucia mieszkańców może wpływać poziom wynagrodzenia w tym regionie? Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2015 mediana wynagrodzeń w Małopolsce wyniosła 3 900 PLN brutto miesięcznie. Tym samym województwo uplasowało się ex aequo z województwem pomorskim na trzecim miejscu w zestawieniu regionów o najwyższej medianie wynagrodzeń całkowitych. Wyższe wynagrodzenia odnotowano jedynie w woj. mazowieckim i dolnośląskim.

Wynagrodzenia całkowite w województwie małopolskim (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku„Kraków jest jak pryzmat/przez który pięknieje ojczyzna”[PRZYPIS]Autor: Jan Sztaudynger[/PRZYPIS]


Najwyższe wynagrodzenia odnotowano w stolicy województwa – Krakowie, gdzie mediana płac wyniosła 4 300 PLN brutto miesięcznie. To o 400 PLN więcej niż wyniosło przeciętne wynagrodzenie w Małopolsce. Znacznie niższe przeciętne wynagrodzenia – po 3 000 PLN zanotowano w: Bochni, Oświęcimiu i Nowym Sączu.

Wynagrodzenia całkowite
w różnych miastach w województwie małopolskim (brutto w PLN)

miejscowość

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

Kraków

11 527

3 000

4 300

6 900

Niepołomice

150

3 000

3 900

5 700

Skawina

188

2 611

3 635

5 672

Olkusz

155

2 400

3 300

4 970

Tarnów

666

2 300

3 250

4 800

Wadowice

138

2 280

3 140

4 700

Chrzanów

203

2 290

3 099

4 450

Bochnia

170

2 400

3 000

4 100

Oświęcim

350

2 240

3 000

4 136

Nowy Sącz

791

2 200

3 000

4 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuPrym wiedzie IT


Najwyższe przeciętne wynagrodzenia zanotowano w branży IT, gdzie mediana płac wyniosła 6 000 PLN brutto. Warto zaznaczyć, że jest to najwyżej opłacana branża w całej Polsce. Na drugim miejscu znalazła się bankowość z medianą wynagrodzeń wynoszącą 5 300 PLN. Wysokie płace odnotowano również w telekomunikacji, tam mediana zarobków wyniosła 4 825 PLN. Najniżej opłacaną branżą w województwie małopolskim była kultura i sztuka z medianą płac 2 700 PLN. Wśród najniżej opłacanych branż znalazły się również usługi dla ludności i sektor publiczny, gdzie mediany wynagrodzeń wyniosły kolejno: 2 940 PLN i 3 055 PLN.

Wynagrodzenia całkowite w trzech najwyżej
i trzech najniżej opłacanych branżach w województwie małopolskim (brutto w PLN)

 

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

technologie informatyczne (IT)

2 281

4 000

6 000

9 000

bankowość

923

3 500

5 300

8 500

telekomunikacja

406

3 000

4 825

7 500

sektor publiczny

464

2 480

3 055

4 000

usługi dla ludności

1 137

2 100

2 940

4 000

kultura i sztuka

206

2 200

2 700

3 685

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015Wykształcenie jest ważne


Województwo małopolskie jest trzecim w Polsce pod względem liczby studentów. W 34 uczelniach kształci się ponad 200 tys. osób. Ponadto działa w nim najstarsza w Polsce uczelnia wyższa – Uniwersytet Jagielloński. Jak wynika z poniższego wykresu, opłaca się studiować. Absolwenci studiów wyższych z tytułem magistra pracujący w Małopolsce przeciętnie otrzymywali 4 600 PLN brutto miesięcznie. To o 59% więcej niż wyniosła mediana wynagrodzeń pracowników z wykształceniem średnim. Osoby te otrzymywały przeciętnie 2 900 PLN.

Wynagrodzenia całkowite
osób z różnym wykształceniem w województwie małopolskim (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuMediana wynagrodzeń dyrektorów ds. sprzedaży wyniosła 10 400 PLN brutto miesięcznie. Magazynier, aby zarobić tyle co dyrektor sprzedaży, musiałby przepracować równo cztery miesiące. Przeciętne wynagrodzenie małopolskich magazynierów w 2015 roku wyniosło 2 600 PLN. W tym samym roku mediana płac kierowników projektów wyniosła 7 000 PLN, programistów Java 6 500 PLN a analityków finansowych 4 500 PLN. Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
na wybranych stanowiskach w Małopolsce (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWięcej informacji o wynagrodzeniach na stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Ewelina Jurczak

Zarobki na stanowiskach w województwach

Zarobki na stanowiskach w województwach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".