Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Konstruktor R&D 4600 PLN
Kierownik regionalny 9640 PLN
Nauczyciel biologii 3930 PLN
Psycholog kliniczny 3830 PLN
Specjalista ds. kadr 3740 PLN
Szklarz 3870 PLN
Aparatowy procesu 4380 PLN
Florysta 2900 PLN
Aktuariusz 8000 PLN
Dyrektor sklepu 12000 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Siatka płac - lista wynagrodzeń, pokazująca różne poziomy płac na różnych stanowiskach w obrębie jednej firmy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie
kujawsko-pomorskim w 2017 roku

08.03.2018 Emilia Zuzia
Niniejszy artykuł postał w oparciu o dane z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 r.

Informacje o badaniu:

W 2017 roku w badaniu uczestniczyło 155 136 osób. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 128 998 respondentów. 40% uczestników badania ma nie więcej niż 30 lat, 54% mieszka w miastach powyżej 200 000 mieszkańców, 70% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 80% pracuje w firmach prywatnych.

Partner badania:

interia.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby.


Pracownicy zatrudnieni w województwie kujawsko-pomorskim zarabiali w 2017 roku przeciętnie 3 593 PLN brutto miesięcznie. Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń – połowa zatrudnionych zarabiała w przedziale 2 775 PLN – 5 115 PLN brutto.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 roku (brutto w PLN)

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 rokuZatrudnieni w Bydgoszczy otrzymywali najwyższe wynagrodzenie miesięczne – 3 909 PLN brutto. Mediana płac osób pracujących we Włocławku i Toruniu wyniosła odpowiednio 3 780 PLN i 3 700 PLN brutto miesięcznie.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
w wybranych miastach województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku (brutto w PLN)

Mapa

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 rokuSzczegółowe informacje na temat wynagrodzeń w różnych regionach znajdą Państwo
w Mojej Płacy.


Mediana zarobków osób pracujących w branży IT w województwie kujawsko-pomorskim była najwyższa i wynosiła 4 900 PLN brutto miesięcznie. Mediany zarobków pracowników bankowości, przemysłu lekkiego i energetyki były wyższe niż 4 000 PLN brutto. Jedną z najniższych median odnotowano w branży usług dla ludności - 2 890 PLN brutto na miesiąc.

Wykres 1. Mediany wynagrodzeń całkowitych
w wybranych branżach w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 rokuWynagrodzenia na wybranych stanowiskach
w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

konstruktor

63

3 560

4 497

5 000

przedstawiciel handlowy

87

3 205

3 924

4 927

księgowy

78

2 500

3 000

3 500

magazynier

105

2 300

2 775

3 000

pracownik administracyjny

80

2 125

2 487

3 000

sprzedawca/kasjer

98

2 130

2 349

2 775

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 rokuAby uzyskać więcej informacji na temat stawek wynagrodzeń możecie Państwo skorzystać z Mojej Płacy.

Firmy z przewagą kapitału zagranicznego płaciły w województwie kujawsko-pomorskim przeciętnie o 829 PLN więcej niż firmy z przewagą kapitału polskiego. Mediana zarobków wynosiła tam 4 322 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite w firmach o różnym pochodzeniu
kapitału w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 roku (brutto w PLN)

rodzaj kapitału

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

przewaga kapitału zagranicznego (powyżej 50%)

3 100

4 322

6 363

przewaga kapitału polskiego (powyżej 50%)

2 664

3 494

4 800

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 rokuWynagrodzenia w wybranych działach
w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 roku (brutto w PLN)

dział

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

techniczny, serwis

393

3 000

3 924

5 500

sprzedaż

371

2 775

3 765

5 960

produkcja

798

2 797

3 636

5 000

logistyka i zakupy

280

2 800

3 500

4 522

obsługa klienta

506

2 400

3 000

4 210

administracja

451

2 488

3 000

4 199

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 rokuJeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do kontaktu z redakcją.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Zarobki na stanowiskach w województwach

Zarobki na stanowiskach w województwach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Emilia Zuzia
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".