Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie
kujawsko-pomorskim w 2017 roku

08.03.2018 Emilia Zuzia
Niniejszy artykuł postał w oparciu o dane z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 r.

Informacje o badaniu:

W 2017 roku w badaniu uczestniczyło 155 136 osób. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 128 998 respondentów. 40% uczestników badania ma nie więcej niż 30 lat, 54% mieszka w miastach powyżej 200 000 mieszkańców, 70% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 80% pracuje w firmach prywatnych.

Partner badania:

interia.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby.


Pracownicy zatrudnieni w województwie kujawsko-pomorskim zarabiali w 2017 roku przeciętnie 3 593 PLN brutto miesięcznie. Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń – połowa zatrudnionych zarabiała w przedziale 2 775 PLN – 5 115 PLN brutto.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 roku (brutto w PLN)

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 rokuZatrudnieni w Bydgoszczy otrzymywali najwyższe wynagrodzenie miesięczne – 3 909 PLN brutto. Mediana płac osób pracujących we Włocławku i Toruniu wyniosła odpowiednio 3 780 PLN i 3 700 PLN brutto miesięcznie.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
w wybranych miastach województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku (brutto w PLN)

Mapa

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 rokuSzczegółowe informacje na temat wynagrodzeń w różnych regionach znajdą Państwo
w Mojej Płacy.


Mediana zarobków osób pracujących w branży IT w województwie kujawsko-pomorskim była najwyższa i wynosiła 4 900 PLN brutto miesięcznie. Mediany zarobków pracowników bankowości, przemysłu lekkiego i energetyki były wyższe niż 4 000 PLN brutto. Jedną z najniższych median odnotowano w branży usług dla ludności - 2 890 PLN brutto na miesiąc.

Wykres 1. Mediany wynagrodzeń całkowitych
w wybranych branżach w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 rokuWynagrodzenia na wybranych stanowiskach
w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

konstruktor

63

3 560

4 497

5 000

przedstawiciel handlowy

87

3 205

3 924

4 927

księgowy

78

2 500

3 000

3 500

magazynier

105

2 300

2 775

3 000

pracownik administracyjny

80

2 125

2 487

3 000

sprzedawca/kasjer

98

2 130

2 349

2 775

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 rokuAby uzyskać więcej informacji na temat stawek wynagrodzeń możecie Państwo skorzystać z Mojej Płacy.

Firmy z przewagą kapitału zagranicznego płaciły w województwie kujawsko-pomorskim przeciętnie o 829 PLN więcej niż firmy z przewagą kapitału polskiego. Mediana zarobków wynosiła tam 4 322 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite w firmach o różnym pochodzeniu
kapitału w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 roku (brutto w PLN)

rodzaj kapitału

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

przewaga kapitału zagranicznego (powyżej 50%)

3 100

4 322

6 363

przewaga kapitału polskiego (powyżej 50%)

2 664

3 494

4 800

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 rokuWynagrodzenia w wybranych działach
w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 roku (brutto w PLN)

dział

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

techniczny, serwis

393

3 000

3 924

5 500

sprzedaż

371

2 775

3 765

5 960

produkcja

798

2 797

3 636

5 000

logistyka i zakupy

280

2 800

3 500

4 522

obsługa klienta

506

2 400

3 000

4 210

administracja

451

2 488

3 000

4 199

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 rokuJeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do kontaktu z redakcją.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Emilia Zuzia

Zarobki na stanowiskach w województwach

Zarobki na stanowiskach w województwach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".