Artykuły

Wynagrodzenia w województwie
kujawsko-pomorskim w 2016 roku

22.02.2017 Maciej Łukasiak
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób.

Dane ogólne


Pracownicy zatrudnieni w woj. kujawsko-pomorskim zarabiali w 2016 roku przeciętnie 3 400 PLN brutto miesięcznie.Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń – połowa zatrudnionych zarabiała w przedziale 2 500 PLN – 4 910 PLN brutto za miesiąc.

Wynagrodzenia całkowite
w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWynagrodzenia w wybranych miastach


Zatrudnieni we Włocławku otrzymywali najwyższe przeciętne wynagrodzenie miesięcznie – 3 880 PLN brutto.Mediana osób pracujących w Bydgoszczy i Toruniu wyniosła odpowiednio 3 643 PLN i 3 492 PLN brutto miesięcznie.

Mediany wynagrodzeń całkowitych w niektórych miastach woj. kujawsko-pomorskiego w 2016 roku (brutto w PLN)

Mapa

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZarobki w różnych branżach


Mediana zarobków pracujących w branży IT w woj. kujawsko-pomorskim była najwyższa i wynosiła 4 500 PLN brutto miesięcznie. Mediany zarobków pracowników bankowości, telekomunikacji i energetyki były równe lub wyższe niż 4 000 PLN brutto miesięcznie. Najniższą medianę odnotowano w kulturze i sztuce - 2 390 PLN brutto na miesiąc.

Zarobki w różnych branżach


Mediana zarobków pracujących w branży IT w woj. kujawsko-pomorskim była najwyższa i wynosiła 4 500 PLN brutto miesięcznie. Mediany zarobków pracowników bankowości, telekomunikacji i energetyki były równe lub wyższe niż 4 000 PLN brutto miesięcznie. Najniższą medianę odnotowano w kulturze i sztuce - 2 390 PLN brutto na miesiąc.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w niektórych branżach w woj. kujawsko-pomorskim w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWynagrodzenia na wybranych stanowiskach
Mediana wynagrodzeń przedstawicieli handlowych w woj. kujawsko-pomorskim wyniosła 4 000 PLN brutto miesięcznie. Najniżej wynagradzani wśród opisywanych stanowisk byli sprzedawcy/kasjerzy. Mediana ich pensji wyniosła 2 050 PLN brutto miesięcznie.Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
na wybranych stanowiskach w woj. kujawsko-pomorskim w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWynagrodzenia w firmach polskich i zagranicznych


Firmy z przewagą kapitału zagranicznego płaciły w woj. kujawsko-pomorskim przeciętnie o 970 PLN więcej niż firmy z przewagą kapitału polskiego – mediana zarobków pracowników wynosiła tam 4 170 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite
w firmach polskich i zagranicznych w woj. kujawsko-pomorskim w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku
Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Infografika

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Zarobki na stanowiskach w województwach

Zarobki na stanowiskach w województwach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Maciej Łukasiak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".