Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Perki - dodatki do podstawowego uposażenia (pensji).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie dolnośląskim w 2021 roku

17.01.2022 Karolina Jurczak
Informacje o badaniu: W 2021 roku w badaniu uczestniczyły 9 408 osoby zatrudnione w województwie dolnośląskim. Spośród nich 64% ma nie więcej niż 35 lat, 74% ma wykształcenie wyższe, 52% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, zaś 86% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.
Mediana wynagrodzeń w województwie dolnośląskim w 2021 roku wyniosła 6 050 PLN brutto miesięcznie, czyli o 350 PLN więcej niż w całej Polsce. Dla porównania mediana płac w samym Wrocławiu była wyższa o 611 PLN i wynosiła 6 661 PLN. 50% mieszkańców województwa zarabiało w przedziale od 4 500 do 8 950 PLN. Przeciętne wynagrodzenia kobiet wynosiły 5 300 PLN, a mężczyzn 6 966 PLN.

Wynagrodzenia w województwie dolnośląskim w 2021 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021rokuNajwyższe płace otrzymywali pracownicy zatrudnieni w stolicy Dolnego Śląska, we Wrocławiu (6 611 PLN). Tuż za Wrocławiem uplasowały się Bielany Wrocławskie i Bolesławiec. Spośród wybranych miejscowości, najniższe płace otrzymywali zatrudnieni w Głogowie.

Wynagrodzenia w województwie dolnośląskim
w wybranych miastach w 2021 roku (brutto w PLN)

miasto

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

Wrocław

4 850

6 611

9 801

Bielany Wrocławskie

4 615

6 000

8 636

Bolesławiec

4 299

5 690

8 429

Legnica

4 129

5 549

8 000

Wałbrzych

4 000

5 170

7 249

 

 

 

 

Lubin

3 870

5 100

7 500

Jelenia Góra

3 840

4 900

6 966

Głogów

3 385

4 500

5 950

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuZgodnie z wynikami Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń najwyższe płace w województwie dolnośląskim otrzymywali dyrektorzy. Mediana ich zarobków wyniosła 15 094 PLN. Połowa specjalistów zarabiała w przedziale 4 700 PLN – 7 650 PLN. Natomiast mediana zarobków pracowników szeregowych wyniosła 4 150 PLN.

Wynagrodzenia całkowite w województwie dolnośląskim
na różnych szczeblach organizacji w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuSpośród wybranych branż najwyższe płace otrzymywali pracownicy technologii informatycznych (8 500 PLN). Tuż za nią była telekomunikacja oraz bankowość. Podobnie jak w całym kraju, najniższe płace otrzymywali pracownicy zatrudnieni w usługach dla ludności (4 699 PLN), sektorze publicznym (4 500 PLN), a także kulturze i sztuce (4 115 PLN).

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych w różnych województwach w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuKarolina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".