Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Inżynier produkcji 6350 PLN
Demand planner 8030 PLN
Kontroler jakości 4960 PLN
Grafik 2D 4510 PLN
Położna 4090 PLN
Spedytor morski 5150 PLN
Dziewiarz 3220 PLN
Grabarz 3440 PLN
Specjalista PPOŻ 6000 PLN
Chemik 4710 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca godziwa - poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie dolnośląskim w 2021 roku

17.01.2022 Karolina Jurczak
Informacje o badaniu: W 2021 roku w badaniu uczestniczyły 9 408 osoby zatrudnione w województwie dolnośląskim. Spośród nich 64% ma nie więcej niż 35 lat, 74% ma wykształcenie wyższe, 52% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, zaś 86% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.
Mediana wynagrodzeń w województwie dolnośląskim w 2021 roku wyniosła 6 050 PLN brutto miesięcznie, czyli o 350 PLN więcej niż w całej Polsce. Dla porównania mediana płac w samym Wrocławiu była wyższa o 611 PLN i wynosiła 6 661 PLN. 50% mieszkańców województwa zarabiało w przedziale od 4 500 do 8 950 PLN. Przeciętne wynagrodzenia kobiet wynosiły 5 300 PLN, a mężczyzn 6 966 PLN.

Wynagrodzenia w województwie dolnośląskim w 2021 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021rokuNajwyższe płace otrzymywali pracownicy zatrudnieni w stolicy Dolnego Śląska, we Wrocławiu (6 611 PLN). Tuż za Wrocławiem uplasowały się Bielany Wrocławskie i Bolesławiec. Spośród wybranych miejscowości, najniższe płace otrzymywali zatrudnieni w Głogowie.

Wynagrodzenia w województwie dolnośląskim
w wybranych miastach w 2021 roku (brutto w PLN)

miasto

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

Wrocław

4 850

6 611

9 801

Bielany Wrocławskie

4 615

6 000

8 636

Bolesławiec

4 299

5 690

8 429

Legnica

4 129

5 549

8 000

Wałbrzych

4 000

5 170

7 249

 

 

 

 

Lubin

3 870

5 100

7 500

Jelenia Góra

3 840

4 900

6 966

Głogów

3 385

4 500

5 950

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuZgodnie z wynikami Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń najwyższe płace w województwie dolnośląskim otrzymywali dyrektorzy. Mediana ich zarobków wyniosła 15 094 PLN. Połowa specjalistów zarabiała w przedziale 4 700 PLN – 7 650 PLN. Natomiast mediana zarobków pracowników szeregowych wyniosła 4 150 PLN.

Wynagrodzenia całkowite w województwie dolnośląskim
na różnych szczeblach organizacji w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuSpośród wybranych branż najwyższe płace otrzymywali pracownicy technologii informatycznych (8 500 PLN). Tuż za nią była telekomunikacja oraz bankowość. Podobnie jak w całym kraju, najniższe płace otrzymywali pracownicy zatrudnieni w usługach dla ludności (4 699 PLN), sektorze publicznym (4 500 PLN), a także kulturze i sztuce (4 115 PLN).

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych w różnych województwach w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuKarolina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".