Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Automatyk 6280 PLN
Kontroler jakości 4480 PLN
Kucharz 3480 PLN
Specjalista ds. kadr 4510 PLN
Technik robotyk 5500 PLN
Geofizyk 6280 PLN
Księgowy 4040 PLN
Dróżnik 3340 PLN
Fizyk medyczny 4000 PLN
Ustawiacz maszyn CNC 4530 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stawka Początkowa - stawka płacy, od której pracownik rozpoczyna pracę w danym przedsiębiorstwie.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwach dolnośląskim i śląskim w 2023 roku

08.04.2024 Karol Małecki
W dynamicznie zmieniającej się gospodarce Polski, zarobki stają się kluczowym wskaźnikiem do oceny kondycji regionów. Województwa śląskie i dolnośląskie, znane z różnorodności gospodarczej i historycznego dziedzictwa przemysłowego, prezentują unikatowy obraz sytuacji ekonomicznej kraju. Poniższy artykuł rzuca światło na wynagrodzenia w tych regionach, co pozwala zobaczyć, jak lokalne warunki wpływają na dobrobyt mieszkańców.

Wynagrodzenia w województwach dolnośląskim i śląskim w 2023 roku


W 2023 roku mediana płac w Polsce wyniosła 7 144 PLN. W województwie dolnośląskim mediana zarobków wyniosła 7 500 PLN i była niższa tylko od mediany dla województwa mazowieckiego. Mediana w województwie śląskim osiągnęła poziom 6 850 PLN. Najniższe wynagrodzenia, których mediana wyniosła 5 800 PLN brutto, otrzymywali mieszkańcy województwa lubelskiego.

Mediany wynagrodzeń w województwach (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 roku



Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń wskazuje również, w których miastach województw śląskiego i dolnośląskiego mediany zarobków są najwyższe. W województwie dolnośląskim najlepiej zarabiają mieszkańcy Wrocławia. Mediana zarobków w stolicy województwa jest o blisko 7% wyższa niż w całym dolnośląskim. Powyżej mediany dla regionu wynagradzani są również mieszkańcy Środy Śląskiej, Bielan Wrocławskich i Brzegu Dolnego.

Miasta województwa dolnośląskiego z najwyższą medianą wynagrodzeń w 2023 roku

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 roku



W województwie śląskim najlepiej wynagradzani są mieszkańcy Siemianowic Śląskich i Katowic. Mediany zarobków w tych miejscowościach są o ponad 11% wyższe niż mediana dla całego województwa. Badanie dowodzi także wysokich median zarobków w Gliwicach, Tychach czy Dąbrowie Górniczej.

Miasta województwa śląskiego z najwyższą medianą wynagrodzeń w 2023 roku

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 roku



Istotnym kryterium wpływającym na wysokość pensji jest branża zatrudnionego. W 2023 roku najwyższe zarobki zarówno w województwie śląskim jak i dolnośląskim otrzymywali pracownicy sektora IT. Mediana wynagrodzeń w tej branży w województwie dolnośląskim wyniosła 10 300 PLN brutto, a w śląskim 8 400 PLN brutto. Wysoko opłacani byli także pracownicy branży telekomunikacyjnej oraz zatrudnieni w bankowości.

Oba województwa silnie kojarzą się z górnictwem i energetyką. Warto zauważyć, że mediana zarobków w ciepłownictwie wyniosła w 2023 roku 7 200 PLN brutto w województwie śląskim i 8 000 PLN brutto w dolnośląskim, a w energetyce odpowiednio 7 650 PLN brutto i 8 311 PLN brutto. Mediany wynagrodzeń w obu tych branżach osiągnęły poziom wyższy od mediany ogółem dla tych województw.

Branże z najwyższą medianą wynagrodzeń w województwach dolnośląskim i śląskim

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 roku



Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.

Karol Małecki
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".