Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Operator produkcji 4490 PLN
Kierownik personalny 9100 PLN
Nauczyciel chemii 3930 PLN
Cukiernik 3410 PLN
Lekarz dermatolog 5730 PLN
.NET Developer 8570 PLN
Architekt krajobrazu 3750 PLN
Piaskarz 3940 PLN
Country Manager 18740 PLN
Wiertacz w drewnie 4400 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w Warszawie w 2020 roku

09.02.2021 Jagoda Jurczak
W 2020 roku mediana wynagrodzeń w Warszawie wyniosła 6 800 PLN. 25% najniżej wynagradzanych pracowników zarabiało mniej niż 4 967 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych zarabiało więcej niż 10 188 PLN brutto. Mediana płac w samej Warszawie była wyższa o 600 PLN niż w całym województwie mazowieckim (6 200 PLN) i o 1 700 PLN wyższa niż mediana w całym kraju (5 100 PLN). Mężczyźni pracujący w stolicy zarabiali przeciętnie 7 600 PLN, a kobiety 6 000 PLN.

Wynagrodzenia w Warszawie w 2020 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuWedług Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń pracownicy firm o zagranicznym kapitale mogli zarobić o nawet 2 000 PLN więcej niż pracownicy firm z rodzimym kapitałem.

Wynagrodzenia w Warszawie
w firmach o różnym kapitale w 2020 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuPracownicy w Warszawie zarabiali najwięcej w firmach zatrudniających 1000 i więcej pracowników. Mediana ich zarobków to 7 531 PLN. Połowa badanych zatrudnionych w największych organizacjach zarabiała w przedziale od 5 250 do 11 654 PLN. Natomiast w najmniejszych firmach, do 9 pracowników mediana płac była niższa o prawie 2 500 PLN i wynosiła 5 094 PLN.

Wynagrodzenia w Warszawie w firmach
o różnej wielkości w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuMediana zarobków dyrektorów w Warszawie wyniosła 19 103 PLN. Kierownicy bardzo dużych zespołów zarabiali przeciętnie o 6 000 PLN mniej. Natomiast specjaliści zarabiali w przedziale 4 840 do 8 500 PLN. Mediana płac pracowników szeregowych wyniosła 4 220 PLN, co stanowi trochę mniej niż ¼ zarobków dyrektorów.

Wynagrodzenia na różnych szczeblach organizacji
w Warszawie w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuNajwyższe płace spośród wybranych branż otrzymywali pracownicy zatrudnieni w bankowości (8 980 PLN), technologiach informatycznych (8 167 PLN) oraz telekomunikacji (8 000 PLN). Najniższe natomiast wynagrodzenia otrzymywali zatrudnieni w branży usług dla ludności oraz nauce i szkolnictwie, mediany ich płac wynosiły odpowiednio 5 094 PLN i 5 000 PLN.

Mediany wynagrodzeń w wybranych branżach
w Warszawie w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuNajwyższe płace w Warszawie otrzymywali pracownicy ze stażem pracy powyżej 16 lat. Mediana ich wynagrodzeń to 8 907 PLN. Około 300 PLN mniej zarabiały osoby ze stażem wynoszącym 11-15 lat. Natomiast pracownicy ze stażem równym lub krótszym niż rok zarabiali trochę więcej niż 50% tego, co otrzymywali pracownicy z najdłuższym stażem.

Mediany zarobków pracowników z różnym stażem pracy
w Warszawie w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuW poniższej tabeli zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite na wybranych stanowiskach w Warszawie. Więcej danych dotyczących zarobków na stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy. A jeśli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych analiz, zapraszamy do Zarobków na stanowiskach.

Wynagrodzenia całkowite
na wybranych stanowiskach w Warszawie w 2020 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało mniej

mediana

25% zarabiało więcej

kierownik projektu IT

115

8 875

12 400

15 900

główny księgowy

136

9 250

12 000

15 000

Key Account Manager

160

8 288

11 284

14 000

Product Manager

113

8 000

11 000

13 750

radca prawny

100

9 176

11 000

14 500

programista Java

141

7 200

10 000

14 000

kierownik zespołu (Team Leader)

205

7 650

9 700

13 000

programista .NET

110

6 592

9 000

12 000

administrator systemów IT

159

6 401

8 405

11 000

kierownik projektu

432

6 000

8 055

11 650

analityk biznesowy

312

6 500

8 000

11 250

specjalista ds. personalnych

117

5 200

6 500

8 000

specjalista ds. marketingu

134

4 975

6 000

7 124

specjalista ds. rekrutacji

134

4 900

5 775

7 000

księgowy

325

4 585

5 500

7 000

specjalista ds. kadr i płac

142

4 500

5 500

7 000

specjalista ds. handlowych

107

4 200

5 500

7 333

specjalista ds. obsługi klienta

134

4 013

4 800

5 923

pracownik administracyjny

113

3 566

4 200

5 150

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuInformacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyło 118 767 osób. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych jest zatrudnionych w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu
na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży
czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".