Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Specjalista ds. BHP 4290 PLN
Geodeta 3243 PLN
Dyrektor kontrolingu 15936 PLN
Product manager 7798 PLN
Bibliotekarz 2671 PLN
Płytkarz 3230 PLN
Protokolant 2333 PLN
C/c++ developer 7169 PLN
Grabarz 3956 PLN
Relase manager 6363 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w Warszawie w 2020 roku

09.02.2021 Jagoda Jurczak
W 2020 roku mediana wynagrodzeń w Warszawie wyniosła 6 800 PLN. 25% najniżej wynagradzanych pracowników zarabiało mniej niż 4 967 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych zarabiało więcej niż 10 188 PLN brutto. Mediana płac w samej Warszawie była wyższa o 600 PLN niż w całym województwie mazowieckim (6 200 PLN) i o 1 700 PLN wyższa niż mediana w całym kraju (5 100 PLN). Mężczyźni pracujący w stolicy zarabiali przeciętnie 7 600 PLN, a kobiety 6 000 PLN.

Wynagrodzenia w Warszawie w 2020 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuWedług Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń pracownicy firm o zagranicznym kapitale mogli zarobić o nawet 2 000 PLN więcej niż pracownicy firm z rodzimym kapitałem.

Wynagrodzenia w Warszawie
w firmach o różnym kapitale w 2020 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuPracownicy w Warszawie zarabiali najwięcej w firmach zatrudniających 1000 i więcej pracowników. Mediana ich zarobków to 7 531 PLN. Połowa badanych zatrudnionych w największych organizacjach zarabiała w przedziale od 5 250 do 11 654 PLN. Natomiast w najmniejszych firmach, do 9 pracowników mediana płac była niższa o prawie 2 500 PLN i wynosiła 5 094 PLN.

Wynagrodzenia w Warszawie w firmach
o różnej wielkości w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuMediana zarobków dyrektorów w Warszawie wyniosła 19 103 PLN. Kierownicy bardzo dużych zespołów zarabiali przeciętnie o 6 000 PLN mniej. Natomiast specjaliści zarabiali w przedziale 4 840 do 8 500 PLN. Mediana płac pracowników szeregowych wyniosła 4 220 PLN, co stanowi trochę mniej niż ¼ zarobków dyrektorów.

Wynagrodzenia na różnych szczeblach organizacji
w Warszawie w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuNajwyższe płace spośród wybranych branż otrzymywali pracownicy zatrudnieni w bankowości (8 980 PLN), technologiach informatycznych (8 167 PLN) oraz telekomunikacji (8 000 PLN). Najniższe natomiast wynagrodzenia otrzymywali zatrudnieni w branży usług dla ludności oraz nauce i szkolnictwie, mediany ich płac wynosiły odpowiednio 5 094 PLN i 5 000 PLN.

Mediany wynagrodzeń w wybranych branżach
w Warszawie w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuNajwyższe płace w Warszawie otrzymywali pracownicy ze stażem pracy powyżej 16 lat. Mediana ich wynagrodzeń to 8 907 PLN. Około 300 PLN mniej zarabiały osoby ze stażem wynoszącym 11-15 lat. Natomiast pracownicy ze stażem równym lub krótszym niż rok zarabiali trochę więcej niż 50% tego, co otrzymywali pracownicy z najdłuższym stażem.

Mediany zarobków pracowników z różnym stażem pracy
w Warszawie w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuW poniższej tabeli zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite na wybranych stanowiskach w Warszawie. Więcej danych dotyczących zarobków na stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy. A jeśli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych analiz, zapraszamy do Zarobków na stanowiskach.

Wynagrodzenia całkowite
na wybranych stanowiskach w Warszawie w 2020 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało mniej

mediana

25% zarabiało więcej

kierownik projektu IT

115

8 875

12 400

15 900

główny księgowy

136

9 250

12 000

15 000

Key Account Manager

160

8 288

11 284

14 000

Product Manager

113

8 000

11 000

13 750

radca prawny

100

9 176

11 000

14 500

programista Java

141

7 200

10 000

14 000

kierownik zespołu (Team Leader)

205

7 650

9 700

13 000

programista .NET

110

6 592

9 000

12 000

administrator systemów IT

159

6 401

8 405

11 000

kierownik projektu

432

6 000

8 055

11 650

analityk biznesowy

312

6 500

8 000

11 250

specjalista ds. personalnych

117

5 200

6 500

8 000

specjalista ds. marketingu

134

4 975

6 000

7 124

specjalista ds. rekrutacji

134

4 900

5 775

7 000

księgowy

325

4 585

5 500

7 000

specjalista ds. kadr i płac

142

4 500

5 500

7 000

specjalista ds. handlowych

107

4 200

5 500

7 333

specjalista ds. obsługi klienta

134

4 013

4 800

5 923

pracownik administracyjny

113

3 566

4 200

5 150

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuInformacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyło 118 767 osób. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych jest zatrudnionych w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu
na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży
czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".