Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2021 roku

04.04.2022 Mikołaj Pecold
W 2021 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 3 600 osób pracujących w sektorze publicznym. 62% z nich stanowiły kobiety, 52% osób miało więcej niż 35 lat, a 61% pracowało w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Mediana wynagrodzeń w tym sektorze wyniosła 4 627 PLN, 25% zarabiało poniżej 3 705 PLN, a 25% powyżej 6 300 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób zatrudnionych w sektorze publicznym w 2021 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby z tytułem magistra inżyniera. Mediana zarobków w tej grupie wyniosła 5 146 PLN. Najniższe wynagrodzenia otrzymywały osoby z wykształceniem średnim, bądź pomaturalnym, gdzie mediana płac wyniosła 4 000 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób z różnym poziomem wykształcenia zatrudnionych w sektorze publicznym w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Najwięcej zarabiały osoby między 51, a 64 rokiem życia. Mediana wynagrodzeń w tej grupie wyniosła 5 400 PLN. Niewiele mniej zarabiały osoby mające od 41 do 50 lat.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych osób w różnym wieku zatrudnionych w sektorze publicznym w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Najniższe wynagrodzenia otrzymywały osoby z firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników. Mediana ich płac wyniosła 3 745 PLN. Najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby z firm o wielkości zatrudnienia od 250 do 999 pracowników. Mediana wynagrodzeń w tej grupie równa była 5 150 PLN. Niewiele mniej zarabiały osoby z firm posiadających ponad 1000 pracowników. Mediana w tej grupie wyniosła 4 981 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób zatrudnionych w sektorze publicznym w firmach o różnej wielkości zatrudnienia w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Informacje o badaniu: W 2021 roku w badaniu uczestniczyły 93 527 osoby. 64% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 75% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 73% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, zaś 83% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Mikołaj Pecold
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".