Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Kustosz 4050 PLN
Nauczyciel domowy 3830 PLN
Sprzątaczka 2690 PLN
Sprzedawca 3480 PLN
Cieśla 4510 PLN
Spedytor krajowy 5150 PLN
Realizator światła 4680 PLN
Korektor 4280 PLN
Fund Accountant 7010 PLN
Robotnik gospodarczy 2930 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2013 roku: ile zarabia się w sądzie, policji, służbie więziennej

03.03.2014 Krzysztof Domagała
Pensje w sektorze publicznym w większości miast wynosiły od 3 000 PLN do 3 350 PLN. Najwięcej zarabiały osoby zatrudnione w Warszawie. Mediana ich wynagrodzeń przekraczała 4 500 PLN. Najwięcej zarabia pracownik służby więziennej, niższa jest pensja policjanta, najmniej zarabia się w sądownictwie. Artykuł zawiera 1 tabelę i 4 wykresy.
Po raz jedenasty przedstawiamy Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2013 roku uczestniczyło w nim 122 499 respondentów co sprawia, że jest to największe pozarządowe badanie płac w Polsce. OBW jest jedynym badaniem, które zawiera dane z ponad 25 000 firm i dostarcza informacje o płacach na ponad 600 stanowiskach. Przedstawienie Państwu tak obszernych danych o wynagrodzeniach było możliwe dzięki współpracy z czołowymi portalami internetowymi: interia.pl, gazetapraca.pl i wp.pl.

Jak co roku przypominamy, że w naszym badaniu dominują osoby młode (61% ma nie więcej niż 35 lat), z wykształceniem wyższym (72,2%), pracujące w miastach powyżej 200 000 mieszkańców (65,2%). Dodatkowo nasi respondenci zajmują co najmniej specjalistyczne stanowiska (73,4%) co sprawia, że ich wynagrodzenia są wyższe niż większości Polaków.

Przypominamy również, że prezentując stawki płac posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje badaną populację. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Natomiast mediana jest wartością dzielącą badaną populację na pół.

Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 108 184 osób.

Wszystkie przedstawione stawki stanowią wynagrodzenie całkowite brutto wyrażone w PLN, o ile w tekście nie przedstawiono inaczej.

Wynagrodzenia w miastach różnej wielkości


W 2013 roku w sektorze publicznym wynagrodzenia utrzymywały się podobnym poziomie, niezależnie od wielkości miasta. Mediana płac ukształtowała się na poziomie od 3 000 PLN do 4 520PLN. Najmniej płacono w miastach liczących od 10 do 25 tys. mieszkańców. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło tam 2 880 PLN. Najwyższe płace otrzymywali Warszawiacy. W stolicy Polski mediana przekraczała 4 500 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto w sektorze publicznym
w miastach różnej wielkości w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuZarobki osób z różnym wykształceniem


Zdecydowanie najwyższe wynagrodzenia w sektorze publicznym otrzymywały osoby z wykształceniem wyższym magisterskim. W ich przypadku mediana zarobków wyniosła 3 400 PLN, a 25% najwyżej opłacanych pracowników otrzymywało przynajmniej 5 000 PLN. Płace osób z wykształceniem wyższym zawodowym i średnim utrzymały się na zbliżonym poziomie. Wynosiły około 3 000 PLN. Najmniej zarabiali pracownicy z wykształceniem niepełnym wyższym. Połowa z nich zarabiała od 2 400 PLN do 4 000 PLN. Więcej danych o wynagrodzeniach na wybranych stanowiskach osób z różnym wykształceniem znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite brutto osób z różnym wykształceniem
pracujących w sektorze publicznym w 2013 roku (w PLN)

wykształcenie

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

wyższe magisterskie

2 500

3 400

5 000

wyższe zawodowe

2 300

3 000

4 100

niepełne wyższe

2 100

2 778

4 000

średnie

2 400

3 060

4 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuPłace w różnych branżach


Spośród różnych podbranż zaliczanych do sektora publicznego najwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy służby więziennej. (4 150 PLN). Prawie 300 PLN mniej zarabiali policjanci. Wynagrodzenia w straży pożarnej i wojsku oscylowały na poziomie 3 750 PLN. Najmniej otrzymywały osoby pracujące w sądownictwie. Ich przeciętne wynagrodzenie wyniosło 2 900 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto w poszczególnych sekcjach
sektora publicznego w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuZarobki na różnych szczeblach zatrudnienia


Najniższe wynagrodzenia w sektorze publicznym otrzymywali pracownicy szeregowi. Przeciętnie zarabiali oni 2 558 PLN. Wynagrodzenia specjalistów były o 25% wyższe i wynosiły 3 200 PLN. Starsi specjaliści zarabiali o 25% więcej od specjalistów (4 000 PLN). Różnica pomiędzy zarobkami kierowników zespołu do 10 osób (5 000 PLN) i zespołu powyżej 10 osób (5 575 PLN) wyniosła 575 PLN. Najwięcej - ponad 7 700 PLN - otrzymywali dyrektorzy i członkowie zarządu.

Mediany wynagrodzeń całkowitych brutto w sektorze publicznym na różnych szczeblach zatrudnienia w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia na wybranych stanowiskach


Spośród wybranych stanowisk sektora publicznego, najniższe wynagrodzenia otrzymywały osoby zatrudnione w charakterze referentów w urzędzie. Mediana ich zarobków wyniosła w 2013 roku 2 300 PLN. Około 100 PLN więcej otrzymywali pracownicy administracyjni/asystenci/asystentki oraz pracownicy socjalni. Podinspektorzy w urzędzie zarabiali 3 094 PLN. Najwyższe wynagrodzenia płace otrzymywali specjaliści ds. administracyjnych (3 260 PLN). Więcej danych o wynagrodzeniach na wybranych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediany wynagrodzeń całkowitych brutto w sektorze publicznym
na wybranych stanowiskach (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne.

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie połowy osób jest niższe, a drugiej połowy wyższe od 2 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne.

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 4 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 4 500 PLN.

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Krzysztof Domagała
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".