Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2013 roku: ile zarabia się w sądzie, policji, służbie więziennej

03.03.2014 Krzysztof Domagała
Pensje w sektorze publicznym w większości miast wynosiły od 3 000 PLN do 3 350 PLN. Najwięcej zarabiały osoby zatrudnione w Warszawie. Mediana ich wynagrodzeń przekraczała 4 500 PLN. Najwięcej zarabia pracownik służby więziennej, niższa jest pensja policjanta, najmniej zarabia się w sądownictwie. Artykuł zawiera 1 tabelę i 4 wykresy.
Po raz jedenasty przedstawiamy Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2013 roku uczestniczyło w nim 122 499 respondentów co sprawia, że jest to największe pozarządowe badanie płac w Polsce. OBW jest jedynym badaniem, które zawiera dane z ponad 25 000 firm i dostarcza informacje o płacach na ponad 600 stanowiskach. Przedstawienie Państwu tak obszernych danych o wynagrodzeniach było możliwe dzięki współpracy z czołowymi portalami internetowymi: interia.pl, gazetapraca.pl i wp.pl.

Jak co roku przypominamy, że w naszym badaniu dominują osoby młode (61% ma nie więcej niż 35 lat), z wykształceniem wyższym (72,2%), pracujące w miastach powyżej 200 000 mieszkańców (65,2%). Dodatkowo nasi respondenci zajmują co najmniej specjalistyczne stanowiska (73,4%) co sprawia, że ich wynagrodzenia są wyższe niż większości Polaków.

Przypominamy również, że prezentując stawki płac posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje badaną populację. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Natomiast mediana jest wartością dzielącą badaną populację na pół.

Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 108 184 osób.

Wszystkie przedstawione stawki stanowią wynagrodzenie całkowite brutto wyrażone w PLN, o ile w tekście nie przedstawiono inaczej.

Wynagrodzenia w miastach różnej wielkości


W 2013 roku w sektorze publicznym wynagrodzenia utrzymywały się podobnym poziomie, niezależnie od wielkości miasta. Mediana płac ukształtowała się na poziomie od 3 000 PLN do 4 520PLN. Najmniej płacono w miastach liczących od 10 do 25 tys. mieszkańców. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło tam 2 880 PLN. Najwyższe płace otrzymywali Warszawiacy. W stolicy Polski mediana przekraczała 4 500 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto w sektorze publicznym
w miastach różnej wielkości w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuZarobki osób z różnym wykształceniem


Zdecydowanie najwyższe wynagrodzenia w sektorze publicznym otrzymywały osoby z wykształceniem wyższym magisterskim. W ich przypadku mediana zarobków wyniosła 3 400 PLN, a 25% najwyżej opłacanych pracowników otrzymywało przynajmniej 5 000 PLN. Płace osób z wykształceniem wyższym zawodowym i średnim utrzymały się na zbliżonym poziomie. Wynosiły około 3 000 PLN. Najmniej zarabiali pracownicy z wykształceniem niepełnym wyższym. Połowa z nich zarabiała od 2 400 PLN do 4 000 PLN. Więcej danych o wynagrodzeniach na wybranych stanowiskach osób z różnym wykształceniem znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite brutto osób z różnym wykształceniem
pracujących w sektorze publicznym w 2013 roku (w PLN)

wykształcenie

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

wyższe magisterskie

2 500

3 400

5 000

wyższe zawodowe

2 300

3 000

4 100

niepełne wyższe

2 100

2 778

4 000

średnie

2 400

3 060

4 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuPłace w różnych branżach


Spośród różnych podbranż zaliczanych do sektora publicznego najwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy służby więziennej. (4 150 PLN). Prawie 300 PLN mniej zarabiali policjanci. Wynagrodzenia w straży pożarnej i wojsku oscylowały na poziomie 3 750 PLN. Najmniej otrzymywały osoby pracujące w sądownictwie. Ich przeciętne wynagrodzenie wyniosło 2 900 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto w poszczególnych sekcjach
sektora publicznego w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuZarobki na różnych szczeblach zatrudnienia


Najniższe wynagrodzenia w sektorze publicznym otrzymywali pracownicy szeregowi. Przeciętnie zarabiali oni 2 558 PLN. Wynagrodzenia specjalistów były o 25% wyższe i wynosiły 3 200 PLN. Starsi specjaliści zarabiali o 25% więcej od specjalistów (4 000 PLN). Różnica pomiędzy zarobkami kierowników zespołu do 10 osób (5 000 PLN) i zespołu powyżej 10 osób (5 575 PLN) wyniosła 575 PLN. Najwięcej - ponad 7 700 PLN - otrzymywali dyrektorzy i członkowie zarządu.

Mediany wynagrodzeń całkowitych brutto w sektorze publicznym na różnych szczeblach zatrudnienia w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia na wybranych stanowiskach


Spośród wybranych stanowisk sektora publicznego, najniższe wynagrodzenia otrzymywały osoby zatrudnione w charakterze referentów w urzędzie. Mediana ich zarobków wyniosła w 2013 roku 2 300 PLN. Około 100 PLN więcej otrzymywali pracownicy administracyjni/asystenci/asystentki oraz pracownicy socjalni. Podinspektorzy w urzędzie zarabiali 3 094 PLN. Najwyższe wynagrodzenia płace otrzymywali specjaliści ds. administracyjnych (3 260 PLN). Więcej danych o wynagrodzeniach na wybranych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediany wynagrodzeń całkowitych brutto w sektorze publicznym
na wybranych stanowiskach (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne.

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie połowy osób jest niższe, a drugiej połowy wyższe od 2 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne.

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 4 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 4 500 PLN.

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Krzysztof Domagała
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".