Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w przemyśle lekkim w 2015 roku

22.03.2016 Artur Szeremeta
Mediana wynagrodzeń całkowitych w przemyśle lekkim wyniosła w 2015 roku 4 000 PLN brutto miesięcznie i była o 200 PLN niższa od mediany wynagrodzeń w przemyśle ciężkim – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak.

W przemyśle lekkim mężczyźni zarabiali przeciętnie o 350 PLN więcej niż kobiety. Natomiast najwyżej wynagradzani panowie miesięcznie otrzymywali przynajmniej 6 500 PLN brutto, a zarobki najwyżej opłacanych pań wyniosły nie mniej niż 5 645 PLN brutto.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Infografika

Dane ogólne


Mediana wynagrodzeń całkowitych w przemyśle lekkim wyniosła w 2015 roku 4 000 PLN brutto miesięcznie i była o 200 PLN niższa od mediany wynagrodzeń w przemyśle ciężkim – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak.

W przemyśle lekkim mężczyźni zarabiali przeciętnie o 350 PLN więcej niż kobiety. Natomiast najwyżej wynagradzani panowie miesięcznie otrzymywali przynajmniej 6 500 PLN brutto, a zarobki najwyżej opłacanych pań wyniosły nie mniej niż 5 645 PLN brutto.

Wynagrodzenia całkowite w przemyśle lekkim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w różnych gałęziach przemysłu lekkiego


Spośród pracowników różnych gałęzi przemysłu lekkiego najwyżej wynagradzani byli zatrudnieni w sektorze farmaceutycznym. Mediana ich zarobków w 2015 roku wyniosła 5 350 PLN brutto miesięcznie. Z kolei najniższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy przemysłu drzewnego i produkcji mebli oraz mechaniki precyzyjnej, odpowiednio: 3 300 i 3 700 PLN brutto miesięcznie.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w różnych gałęziach przemysłu lekkiego w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia na wybranych stanowiskach


Mediana wynagrodzeń całkowitych kierowników produkcji wyniosła 6 000 PLN brutto miesięcznie. Inżynier procesu produkcji zarabiał przeciętnie o 1 000 PLN mniej, a przeciętne zarobki automatyków i specjalistów ds. produkcji wyniosły 4 300 PLN brutto miesięcznie. Najmniej zarabiali pracownicy produkcji – mediana ich płac to 2 300 PLN brutto miesięcznie. Więcej informacji o zarobkach na poszczególnych stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
na różnych stanowiskach w przemyśle lekkim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w województwach


Podobnie jak w przypadku przemysłu ciężkiego, tak i w przemyśle lekkim najwięcej zarabiali zatrudnieni w woj. mazowieckim. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 5 218 PLN brutto miesięcznie. Mediana zarobków w kolejnym w zestawieniu woj. dolnośląskim była niższa o 918 PLN i wyniosła 4 300 PLN. Najmniej zarabiali pracujący w woj. świętokrzyskim, podlaskim i podkarpackim, odpowiednio: 3 400, 3 450 i 3 485 PLN brutto miesięcznie.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w różnych województwach w przemyśle lekkim w 2015 roku (brutto w PLN)

Mapa

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia na różnych szczeblach zatrudnienia


Przeciętna pensja dyrektora zatrudnionego w 2015 roku w przemyśle lekkim wyniosła 14 000 PLN brutto miesięcznie, czyli ponad dwukrotnie więcej niż przeciętna pensja kierownika (6 150 PLN brutto). Mediana wynagrodzeń specjalistów wyniosła 4 043 PLN, a pracowników szeregowych 2 600 PLN brutto miesięcznie. Więcej informacji o zarobkach kierowników i specjalistów znajdą Państwo w Mojej Płacy.

Wynagrodzenia całkowite na różnych
szczeblach zarządzania w przemyśle lekkim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuArtur Szeremeta
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".