Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Technolog produkcji 5040 PLN
Kierownik marketingu 7800 PLN
Psycholog sportowy 3830 PLN
Lekarz 5460 PLN
Doradca podatkowy 9850 PLN
Jubiler 3150 PLN
Lekarz ginekolog 6310 PLN
Konsultant SAP 13690 PLN
Associate 9500 PLN
Kierownik ds. BHP 10000 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w przemyśle lekkim w 2015 roku

22.03.2016 Artur Szeremeta
Mediana wynagrodzeń całkowitych w przemyśle lekkim wyniosła w 2015 roku 4 000 PLN brutto miesięcznie i była o 200 PLN niższa od mediany wynagrodzeń w przemyśle ciężkim – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak.

W przemyśle lekkim mężczyźni zarabiali przeciętnie o 350 PLN więcej niż kobiety. Natomiast najwyżej wynagradzani panowie miesięcznie otrzymywali przynajmniej 6 500 PLN brutto, a zarobki najwyżej opłacanych pań wyniosły nie mniej niż 5 645 PLN brutto.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Infografika

Dane ogólne


Mediana wynagrodzeń całkowitych w przemyśle lekkim wyniosła w 2015 roku 4 000 PLN brutto miesięcznie i była o 200 PLN niższa od mediany wynagrodzeń w przemyśle ciężkim – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak.

W przemyśle lekkim mężczyźni zarabiali przeciętnie o 350 PLN więcej niż kobiety. Natomiast najwyżej wynagradzani panowie miesięcznie otrzymywali przynajmniej 6 500 PLN brutto, a zarobki najwyżej opłacanych pań wyniosły nie mniej niż 5 645 PLN brutto.

Wynagrodzenia całkowite w przemyśle lekkim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w różnych gałęziach przemysłu lekkiego


Spośród pracowników różnych gałęzi przemysłu lekkiego najwyżej wynagradzani byli zatrudnieni w sektorze farmaceutycznym. Mediana ich zarobków w 2015 roku wyniosła 5 350 PLN brutto miesięcznie. Z kolei najniższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy przemysłu drzewnego i produkcji mebli oraz mechaniki precyzyjnej, odpowiednio: 3 300 i 3 700 PLN brutto miesięcznie.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w różnych gałęziach przemysłu lekkiego w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia na wybranych stanowiskach


Mediana wynagrodzeń całkowitych kierowników produkcji wyniosła 6 000 PLN brutto miesięcznie. Inżynier procesu produkcji zarabiał przeciętnie o 1 000 PLN mniej, a przeciętne zarobki automatyków i specjalistów ds. produkcji wyniosły 4 300 PLN brutto miesięcznie. Najmniej zarabiali pracownicy produkcji – mediana ich płac to 2 300 PLN brutto miesięcznie. Więcej informacji o zarobkach na poszczególnych stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
na różnych stanowiskach w przemyśle lekkim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w województwach


Podobnie jak w przypadku przemysłu ciężkiego, tak i w przemyśle lekkim najwięcej zarabiali zatrudnieni w woj. mazowieckim. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 5 218 PLN brutto miesięcznie. Mediana zarobków w kolejnym w zestawieniu woj. dolnośląskim była niższa o 918 PLN i wyniosła 4 300 PLN. Najmniej zarabiali pracujący w woj. świętokrzyskim, podlaskim i podkarpackim, odpowiednio: 3 400, 3 450 i 3 485 PLN brutto miesięcznie.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w różnych województwach w przemyśle lekkim w 2015 roku (brutto w PLN)

Mapa

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia na różnych szczeblach zatrudnienia


Przeciętna pensja dyrektora zatrudnionego w 2015 roku w przemyśle lekkim wyniosła 14 000 PLN brutto miesięcznie, czyli ponad dwukrotnie więcej niż przeciętna pensja kierownika (6 150 PLN brutto). Mediana wynagrodzeń specjalistów wyniosła 4 043 PLN, a pracowników szeregowych 2 600 PLN brutto miesięcznie. Więcej informacji o zarobkach kierowników i specjalistów znajdą Państwo w Mojej Płacy.

Wynagrodzenia całkowite na różnych
szczeblach zarządzania w przemyśle lekkim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuArtur Szeremeta
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".