Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Stylistka fryzur 4950 PLN
Agent nieruchomości 6400 PLN
Programista Java 11480 PLN
Programista Python 15180 PLN
Wykładowca 7060 PLN
Pracownik naukowy 7060 PLN
Spedytor lotniczy 7850 PLN
Drwal 4850 PLN
Biolog 5650 PLN
UI/UX Designer 8650 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w Polsce Wschodniej w 2015 roku

23.02.2016 Ewelina Jurczak
Potocznie zwykło się mówić, że nasz kraj dzieli się na Polskę A oraz Polskę B. Podział ten ma swoje uzasadnienie ekonomiczne. W momencie wchodzenia naszego kraju do Unii Europejskiej województwa: podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie były najsłabiej rozwiniętymi regionami w całej Unii. Pomimo wielu usilnych prób wyrównania szans obu regionów sztuczny podział państwa na dwie części utrzymuje się do dziś. Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2015 roku mediana wynagrodzeń całkowitych osób pracujących w Polsce Wschodniej wyniosła 3 080 PLN brutto miesięcznie. W tym samym roku przeciętne wynagrodzenie w pozostałych województwach było o 30% wyższe i wyniosło 4 000 PLN.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Infografika

Dane ogólne


Potocznie zwykło się mówić, że nasz kraj dzieli się na Polskę A oraz Polskę B. Podział ten ma swoje uzasadnienie ekonomiczne. W momencie wchodzenia naszego kraju do Unii Europejskiej województwa: podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie były najsłabiej rozwiniętymi regionami w całej Unii. Pomimo wielu usilnych prób wyrównania szans obu regionów sztuczny podział państwa na dwie części utrzymuje się do dziś. Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2015 roku mediana wynagrodzeń całkowitych osób pracujących w Polsce Wschodniej wyniosła 3 080 PLN brutto miesięcznie. W tym samym roku przeciętne wynagrodzenie w pozostałych województwach było o 30% wyższe i wyniosło 4 000 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w Polsce Wschodniej i w pozostałych regionach (brutto w PLN)

Mapa

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuAnalizując wynagrodzenia we wszystkich województwach, najniższe płace odnotowano akurat we wszystkich województwach znajdujących się w Polsce Wschodniej. Najniższa mediana wynagrodzeń była w województwie lubelskim – 3 050 PLN brutto miesięcznie. Niewiele wyższe przeciętne płace zanotowano w pozostałych województwach wschodnich: świętokrzyskim 3 052 PLN, podlaskim 3 061 PLN, warmińsko-mazurskim i podkarpackim – po 3 100 PLN. Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach w tych regionach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediany wynagrodzeń całkowitych w różnych województwach (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuMediana wynagrodzeń dyrektorów w Polsce Wschodniej wyniosła 8 000 PLN brutto miesięcznie. W tym samym czasie przeciętne wynagrodzenie kierowników wyniosło 4 635 PLN. O 31% niższą medianę płac zanotowano wśród specjalistów, wyniosła ona 3 200 PLN. Natomiast najniżej opłacani pracownicy szeregowi otrzymywali przeciętnie 2 360 PLN.

Wynagrodzenia całkowite w Polsce Wschodniej
osób zatrudnionych na różnych szczeblach zarządzania (brutto w PLN)

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

dyrektor

775

5 000

8 000

13 000

kierownik

2 873

3 475

4 635

6 450

specjalista

7 518

2 450

3 200

4 300

pracownik szeregowy

5 345

1 950

2 360

3 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarówno w całej Polsce, jak i we wschodniej jej części, najwyżej opłacaną branżą było IT, gdzie mediana wynagrodzeń całkowitych wyniosła 4 200 PLN brutto miesięcznie. Na dalszych miejscach zestawienia znalazły się również bankowość i przemysł ciężki. W tych branżach przeciętne wynagrodzenie wyniosło odpowiednio: 3 800 PLN i 3 700 PLN. Z kolei najniżej opłacaną branżą były usługi dla ludności, gdzie mediana wynagrodzeń wyniosła 2 550 PLN.

Najniżej i najwyżej opłacane branże
w Polsce Wschodniej (mediany wynagrodzeń całkowitych, brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuW Polsce Wschodniej działa niewiele firm z kapitałem zagranicznym. Według danych GUS za 2014 rok w województwie podlaskim były zarejestrowane zaledwie 182 takie podmioty zatrudniające łącznie 10 859 osób. Dla porównania w tym samym okresie na Śląsku funkcjonowały 2 442 firmy z kapitałem zagranicznym, które zatrudniały 186 984 pracowników. W analizowanych województwach wschodnich w sumie znajdowało się w 2014 roku 1 605 podmiotów z kapitałem zagranicznym. W tym samym roku w samym województwie mazowieckim takich podmiotów było 10 321. Pomimo tego, że w Polsce Wschodniej jest niewiele firm z przewagą kapitału zagranicznego, tego typu przedsiębiorstwa płacą więcej niż firmy polskie. W 2015 roku mediana wynagrodzeń całkowitych osób zatrudnionych w zagranicznych firmach wyniosła 4 000 PLN brutto miesięcznie. Przeciętnie o 1 000 PLN mniej zarabiali pracownicy polskich zakładów.

Wynagrodzenia całkowite w firmach
o różnym pochodzeniu kapitału (brutto w PLN)

 

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

przewaga kapitału zagranicznego

(powyżej 50%)

3 260

2 800

4 000

6 000

przewaga kapitału polskiego

(powyżej 50%)

13 251

2 200

3 000

4 200

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuJak wynika z poniższej tabeli, 29% mieszkańców Polski Wschodniej uważało, że ich wynagrodzenie z pracy jest sprawiedliwe. Tego samego zdania było 38% pracujących w pozostałych województwach. Ze wschodnich województw aż 29% badanych uważa swoje wynagrodzenie za zdecydowanie niesprawiedliwe. W pozostałych województwach wskaźnik ten był niższy o 9 p.p. i wyniósł 21%. Oznacza to, że przeciętnie mniej zarabiający mieszkańcy Polski Wschodniej uważają swoje wynagrodzenie za bardziej niesprawiedliwe w porównaniu z resztą kraju.

Poczucie sprawiedliwości wynagrodzenia pracujących
w Polsce Wschodniej oraz w pozostałych województwach (w %)*

 

reszta Polski

Polska Wschodnia

zdecydowanie tak

4%

3%

raczej tak

34%

26%

raczej nie

41%

43%

zdecydowanie nie

21%

29%

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku
*procenty mogą nie sumować się do 100 w wyniku zastosowania zaokrągleńEwelina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".