Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca godziwa - poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w Polsce Wschodniej w 2015 roku

23.02.2016 Ewelina Jurczak
Potocznie zwykło się mówić, że nasz kraj dzieli się na Polskę A oraz Polskę B. Podział ten ma swoje uzasadnienie ekonomiczne. W momencie wchodzenia naszego kraju do Unii Europejskiej województwa: podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie były najsłabiej rozwiniętymi regionami w całej Unii. Pomimo wielu usilnych prób wyrównania szans obu regionów sztuczny podział państwa na dwie części utrzymuje się do dziś. Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2015 roku mediana wynagrodzeń całkowitych osób pracujących w Polsce Wschodniej wyniosła 3 080 PLN brutto miesięcznie. W tym samym roku przeciętne wynagrodzenie w pozostałych województwach było o 30% wyższe i wyniosło 4 000 PLN.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Infografika

Dane ogólne


Potocznie zwykło się mówić, że nasz kraj dzieli się na Polskę A oraz Polskę B. Podział ten ma swoje uzasadnienie ekonomiczne. W momencie wchodzenia naszego kraju do Unii Europejskiej województwa: podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie były najsłabiej rozwiniętymi regionami w całej Unii. Pomimo wielu usilnych prób wyrównania szans obu regionów sztuczny podział państwa na dwie części utrzymuje się do dziś. Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2015 roku mediana wynagrodzeń całkowitych osób pracujących w Polsce Wschodniej wyniosła 3 080 PLN brutto miesięcznie. W tym samym roku przeciętne wynagrodzenie w pozostałych województwach było o 30% wyższe i wyniosło 4 000 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w Polsce Wschodniej i w pozostałych regionach (brutto w PLN)

Mapa

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuAnalizując wynagrodzenia we wszystkich województwach, najniższe płace odnotowano akurat we wszystkich województwach znajdujących się w Polsce Wschodniej. Najniższa mediana wynagrodzeń była w województwie lubelskim – 3 050 PLN brutto miesięcznie. Niewiele wyższe przeciętne płace zanotowano w pozostałych województwach wschodnich: świętokrzyskim 3 052 PLN, podlaskim 3 061 PLN, warmińsko-mazurskim i podkarpackim – po 3 100 PLN. Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach w tych regionach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediany wynagrodzeń całkowitych w różnych województwach (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuMediana wynagrodzeń dyrektorów w Polsce Wschodniej wyniosła 8 000 PLN brutto miesięcznie. W tym samym czasie przeciętne wynagrodzenie kierowników wyniosło 4 635 PLN. O 31% niższą medianę płac zanotowano wśród specjalistów, wyniosła ona 3 200 PLN. Natomiast najniżej opłacani pracownicy szeregowi otrzymywali przeciętnie 2 360 PLN.

Wynagrodzenia całkowite w Polsce Wschodniej
osób zatrudnionych na różnych szczeblach zarządzania (brutto w PLN)

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

dyrektor

775

5 000

8 000

13 000

kierownik

2 873

3 475

4 635

6 450

specjalista

7 518

2 450

3 200

4 300

pracownik szeregowy

5 345

1 950

2 360

3 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarówno w całej Polsce, jak i we wschodniej jej części, najwyżej opłacaną branżą było IT, gdzie mediana wynagrodzeń całkowitych wyniosła 4 200 PLN brutto miesięcznie. Na dalszych miejscach zestawienia znalazły się również bankowość i przemysł ciężki. W tych branżach przeciętne wynagrodzenie wyniosło odpowiednio: 3 800 PLN i 3 700 PLN. Z kolei najniżej opłacaną branżą były usługi dla ludności, gdzie mediana wynagrodzeń wyniosła 2 550 PLN.

Najniżej i najwyżej opłacane branże
w Polsce Wschodniej (mediany wynagrodzeń całkowitych, brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuW Polsce Wschodniej działa niewiele firm z kapitałem zagranicznym. Według danych GUS za 2014 rok w województwie podlaskim były zarejestrowane zaledwie 182 takie podmioty zatrudniające łącznie 10 859 osób. Dla porównania w tym samym okresie na Śląsku funkcjonowały 2 442 firmy z kapitałem zagranicznym, które zatrudniały 186 984 pracowników. W analizowanych województwach wschodnich w sumie znajdowało się w 2014 roku 1 605 podmiotów z kapitałem zagranicznym. W tym samym roku w samym województwie mazowieckim takich podmiotów było 10 321. Pomimo tego, że w Polsce Wschodniej jest niewiele firm z przewagą kapitału zagranicznego, tego typu przedsiębiorstwa płacą więcej niż firmy polskie. W 2015 roku mediana wynagrodzeń całkowitych osób zatrudnionych w zagranicznych firmach wyniosła 4 000 PLN brutto miesięcznie. Przeciętnie o 1 000 PLN mniej zarabiali pracownicy polskich zakładów.

Wynagrodzenia całkowite w firmach
o różnym pochodzeniu kapitału (brutto w PLN)

 

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

przewaga kapitału zagranicznego

(powyżej 50%)

3 260

2 800

4 000

6 000

przewaga kapitału polskiego

(powyżej 50%)

13 251

2 200

3 000

4 200

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuJak wynika z poniższej tabeli, 29% mieszkańców Polski Wschodniej uważało, że ich wynagrodzenie z pracy jest sprawiedliwe. Tego samego zdania było 38% pracujących w pozostałych województwach. Ze wschodnich województw aż 29% badanych uważa swoje wynagrodzenie za zdecydowanie niesprawiedliwe. W pozostałych województwach wskaźnik ten był niższy o 9 p.p. i wyniósł 21%. Oznacza to, że przeciętnie mniej zarabiający mieszkańcy Polski Wschodniej uważają swoje wynagrodzenie za bardziej niesprawiedliwe w porównaniu z resztą kraju.

Poczucie sprawiedliwości wynagrodzenia pracujących
w Polsce Wschodniej oraz w pozostałych województwach (w %)*

 

reszta Polski

Polska Wschodnia

zdecydowanie tak

4%

3%

raczej tak

34%

26%

raczej nie

41%

43%

zdecydowanie nie

21%

29%

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku
*procenty mogą nie sumować się do 100 w wyniku zastosowania zaokrągleńEwelina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".