Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystentka zarządu 4510 PLN
Specjalista helpdesk 6120 PLN
Web developer 5490 PLN
Kierownik apteki 7960 PLN
Malarz budowlany 3750 PLN
Sanitariusz 2800 PLN
Kasjer biletowy 3140 PLN
Inżynier awionik 7090 PLN
Tokarz CNC 4900 PLN
Art Director 7710 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w Łodzi
i województwie łódzkim w 2019 roku

25.05.2020 Agnieszka Sutor
W 2019 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 7 319 osób pracujących w województwie łódzkim, w tym 4 254 zatrudnionych w Łodzi. Mediana wynagrodzenia całkowitego w Łodzi wyniosła 4 900 PLN brutto, natomiast w województwie łódzkim (bez Łodzi) – 4 000 PLN brutto.

Wynagrodzenia całkowite kobiet i mężczyzn
w Łodzi i w województwie łódzkim (bez Łodzi) w 2019 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku


W województwie łódzkim najwyższe wynagrodzenia miesięczne występowały w Łodzi (4 900 PLN brutto). Niewiele mniej otrzymywali zatrudnieni w Strykowie. Mediany miesięcznych wynagrodzeń w tej miejscowości wynosiły 4 850 PLN. Najniższe zarobki otrzymywali pracownicy w Pabianicach (3 810 PLN).

Mediany wynagrodzeń całkowitych w wybranych miastach
z województwa łódzkiego w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku


Najwyżej opłacaną branżą w Łodzi była branża IT. Mediana wynagrodzeń całkowitych pracowników technologii informatycznych wyniosła 6 287 PLN brutto. O ponad 2 000 PLN mniej zarabiały w tej branży osoby pracujące w pozostałych miastach z województwa łódzkiego. Najniżej opłacaną branżą w Łodzi były usługi dla ludności (3 923 PLN), a w województwie łódzkim (bez Łodzi) – nauka i szkolnictwo (3 263 PLN).

Mediany wynagrodzeń całkowitych w najwyżej i najniżej opłacanych branżach
w Łodzi i w województwie łódzkim (bez Łodzi) w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku


W 2019 roku najwyższe wynagrodzenia w Łodzi spośród wybranych stanowisk otrzymywali specjaliści ds. handlowych. Mediany ich zarobków wynosiły 5 500 PLN brutto. Najniższe wynagrodzenia otrzymywali natomiast sprzedawcy – 2 679 PLN brutto. Największa różnica w płacach, pomiędzy Łodzią a innymi miastami z województwa łódzkiego, była zauważalna na stanowisku sekretarki. W Łodzi mediana wynagrodzeń całkowitych na tym stanowisku wynosiła 3 500 PLN, natomiast w województwie łódzkim (bez Łodzi) o ponad 850 PLN mniej.

Mediany wynagrodzeń całkowitych na wybranych stanowiskach
w Łodzi i w województwie łódzkim (bez Łodzi) w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku


Informacje o badaniu: W 2019 roku w badaniu uczestniczyły 161 549 osoby. 62% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 72% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 68% ma wykształcenie wyższe, 45% pracuje w dużych lub wielkich przedsiębiorstwach, zaś 80% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.


Powyższy artykuł zawiera jedynie wybrane dane spośród tych, które posiadamy.
Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
zapraszamy do kontaktu.Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Agnieszka Sutor
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".