Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w Łodzi
i województwie łódzkim w 2019 roku

25.05.2020 Agnieszka Sutor
W 2019 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 7 319 osób pracujących w województwie łódzkim, w tym 4 254 zatrudnionych w Łodzi. Mediana wynagrodzenia całkowitego w Łodzi wyniosła 4 900 PLN brutto, natomiast w województwie łódzkim (bez Łodzi) – 4 000 PLN brutto.

Wynagrodzenia całkowite kobiet i mężczyzn
w Łodzi i w województwie łódzkim (bez Łodzi) w 2019 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku


W województwie łódzkim najwyższe wynagrodzenia miesięczne występowały w Łodzi (4 900 PLN brutto). Niewiele mniej otrzymywali zatrudnieni w Strykowie. Mediany miesięcznych wynagrodzeń w tej miejscowości wynosiły 4 850 PLN. Najniższe zarobki otrzymywali pracownicy w Pabianicach (3 810 PLN).

Mediany wynagrodzeń całkowitych w wybranych miastach
z województwa łódzkiego w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku


Najwyżej opłacaną branżą w Łodzi była branża IT. Mediana wynagrodzeń całkowitych pracowników technologii informatycznych wyniosła 6 287 PLN brutto. O ponad 2 000 PLN mniej zarabiały w tej branży osoby pracujące w pozostałych miastach z województwa łódzkiego. Najniżej opłacaną branżą w Łodzi były usługi dla ludności (3 923 PLN), a w województwie łódzkim (bez Łodzi) – nauka i szkolnictwo (3 263 PLN).

Mediany wynagrodzeń całkowitych w najwyżej i najniżej opłacanych branżach
w Łodzi i w województwie łódzkim (bez Łodzi) w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku


W 2019 roku najwyższe wynagrodzenia w Łodzi spośród wybranych stanowisk otrzymywali specjaliści ds. handlowych. Mediany ich zarobków wynosiły 5 500 PLN brutto. Najniższe wynagrodzenia otrzymywali natomiast sprzedawcy – 2 679 PLN brutto. Największa różnica w płacach, pomiędzy Łodzią a innymi miastami z województwa łódzkiego, była zauważalna na stanowisku sekretarki. W Łodzi mediana wynagrodzeń całkowitych na tym stanowisku wynosiła 3 500 PLN, natomiast w województwie łódzkim (bez Łodzi) o ponad 850 PLN mniej.

Mediany wynagrodzeń całkowitych na wybranych stanowiskach
w Łodzi i w województwie łódzkim (bez Łodzi) w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku


Informacje o badaniu: W 2019 roku w badaniu uczestniczyły 161 549 osoby. 62% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 72% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 68% ma wykształcenie wyższe, 45% pracuje w dużych lub wielkich przedsiębiorstwach, zaś 80% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.


Powyższy artykuł zawiera jedynie wybrane dane spośród tych, które posiadamy.
Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
zapraszamy do kontaktu.Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Agnieszka Sutor
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".