Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Nauczyciel muzyki 4790 PLN
Kierownik sklepu 5980 PLN
Dozorca 4310 PLN
Serwisant IT 6120 PLN
Specjalista ds. kadr 7020 PLN
Programista PHP 12030 PLN
Sap consultant 8290 PLN
Analityk baz danych 7860 PLN
Kierownik pociągu 5900 PLN
Pomoc laboratoryjna 3930 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w księgowości w 2015 roku

01.03.2016 Szymon Żelasko
W 2015 roku mediana wynagrodzeń w dziale księgowości wyniosła 4 200 PLN brutto. Poniżej przedstawiamy jak zmieniało się wynagrodzenie na różnych szczeblach zarządzania. Jedna czwarta młodszych księgowych zarabiała 2 800 PLN i poniżej. Mediana wynagrodzeń starszego księgowego była wyższa o 44% od przeciętnej pensji osoby na niższym stanowisku. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dyrektorów w dziale księgowości wynosiło 12 500 PLN, a 25% najlepiej opłacanych osób na tym stanowisku zarabiało powyżej 20 000 PLN. Więcej o wynagrodzeniach osób pracujących w dziale księgowości znajdą Państwo w module Moja Płaca.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


W 2015 roku mediana wynagrodzeń w dziale księgowości wyniosła 4 200 PLN brutto. Poniżej przedstawiamy jak zmieniało się wynagrodzenie na różnych szczeblach zarządzania. Jedna czwarta młodszych księgowych zarabiała 2 800 PLN i poniżej. Mediana wynagrodzeń starszego księgowego była wyższa o 44% od przeciętnej pensji osoby na niższym stanowisku. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dyrektorów w dziale księgowości wynosiło 12 500 PLN, a 25% najlepiej opłacanych osób na tym stanowisku zarabiało powyżej 20 000 PLN. Więcej o wynagrodzeniach osób pracujących w dziale księgowości znajdą Państwo w module Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite
w dziale księgowości na różnych szczeblach zarządzania (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki księgowych w różnych branżach


Najwyżej opłacani księgowi w 2015 pracowali w branży IT. Zarobki połowy z nich były pomiędzy 4 000 PLN, a 9 000 PLN. W bankowości i przemyśle lekkim mediany miesięcznych wynagrodzeń wyniosły równo po 5 000 PLN. Najmniej otrzymywali księgowi zatrudnieni nauce i szkolnictwie. Co czwarta osoba zatrudniona w tej branży zarabiała 2 530 PLN brutto i mniej.

Wynagrodzenia całkowite
w księgowości w różnych branżach (brutto w PLN)

branża

25% zarabiało mniej

mediana

25% zarabiało więcej

technologie informatyczne (IT)

4 000

6 000

9 000

przemysł ciężki

3 600

5 196

8 000

przemysł lekki

3 500

5 000

7 773

bankowość

3 500

5 000

7 700

energetyka i ciepłownictwo

3 500

4 900

7 583

telekomunikacja

3 360

4 700

8 000

ubezpieczenia

3 080

4 700

7 300

handel

2 947

4 200

6 600

usługi dla biznesu

2 700

3 800

5 610

transport i logistyka

2 800

3 750

5 500

nauka, szkolnictwo

2 530

3 300

4 350

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki kobiet i mężczyzn w księgowości


Według Ogólnopolskiego Badania wynagrodzeń w 2015 roku mężczyźni pracujący w księgowości zarabiali przeciętnie 5 500 PLN, a kobiety 3 875 PLN. Tym samym luka płacowa pomiędzy medianami wynagrodzeń wynosiła 30%. Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
kobiet i mężczyzn pracujących w dziale księgowości (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w firmach z kapitałem różnego pochodzenia


Znaczące różnice w wynagrodzeniach możemy zaobserwować porównując przeciętne zarobki w firmach z przewagą kapitału polskiego lub zagranicznego. Wynagrodzenie dyrektorów lub członków zarządów w firmach z przewagą kapitału zagranicznego to ponad 6-krotność zarobków młodszych księgowych w tego typu przedsiębiorstwie. Analogicznie w firmach z przewagą kapitału polskiego przeciętne wynagrodzenia na najwyższym szczeblu to niespełna 3-krotność wynagrodzeń pracowników najniższego szczebla księgowości. Różnica pomiędzy medianą zarobków kierownika małego i dużego zespołu to odpowiednio 40% i 20%.

Wynagrodzenia całkowite w dziale księgowości
w firmach z przewagą kapitału polskiego lub zagranicznego (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku

Szymon Żelasko
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".