Artykuły

Wynagrodzenia w hutnictwie i metalurgii w 2014 roku

19.10.2015 Mateusz Rachucki
Osoby zatrudnione w hutnictwie i metalurgii, zarabiały przeciętnie 3 800 PLN brutto miesięcznie – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku. Jest to największy dział branży przemysłu ciężkiego, w którym co czwarta osoba zarabia 5 835 PLN i więcej.
Informacje o badaniu:125624 uczestników,62,3% osób ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 72,2% ma wykształcenie wyższe, 69,4% zajmuje stanowiska specjalistyczne lub kierownicze, 45,1% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach.

Partnerzy badania:interia.pl, regiopraca.pl, wp.pl, gazeta.pl

Dane ogólne


Osoby zatrudnione w hutnictwie i metalurgii, zarabiały przeciętnie 3 800 PLN brutto miesięcznie – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku.Jest to największy dział branży przemysłu ciężkiego, w którym co czwarta osoba zarabia 5 835 PLN i więcej. Dodatkowe dane dotyczące wynagrodzeń znajdą państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia w hutnictwie i metalurgii w 2014 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 rokuWynagrodzenie na różnych stanowiskach


Jednym z najlepiej opłacanych zawodów w tej branży jest kierownik zmiany. Pracownik zatrudniony na tym stanowisku przeciętnie zarabiał 5 105 PLN. Wynagrodzenie w wysokości około 3 500 PLN otrzymywali technolodzy produkcji. Natomiast o 500 PLN mniejsze zarobki oferowano operatorom CNC oraz kontrolerem jakości. Osoby zatrudnione jako spawacz otrzymywały miesięcznie pensję o wartości 2 800 PLN. Stosunkowo niskie wynagrodzenia otrzymywali pracownicy produkcji – 2 136 PLN. Więcej danych na temat wynagrodzeń znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediany wynagrodzeń w hutnictwie i metalurgii
na wybranych stanowiskach w 2014 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 rokuInfografika


Wynagrodzenia w firmach różnej wielkości


Najwyższe wynagrodzenie otrzymywali pracownicy w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 1 000 osób, średnio miesięcznie 4 675 PLN. Co czwarty zatrudniony w wielkiej firmie otrzymywał 6 600PLN i więcej. Przeciętne pensje oscylujące między 3,6 tys. PLN, a 3,8 tys. PLN oferowano osobom zatrudnionym w dużych i średnich przedsiębiorstwach. Najmniejsze wynagrodzenia otrzymywali pracownicy małych przedsiębiorstw - 3 000 PLN. Tutaj co czwarty zatrudniony zarabiał 2 200PLN i mniej. Natomiast w mikroprzedsiębiorstwach przeciętnie pracownicy zarabiali o 400 PLN więcej od nich.

Wynagrodzenia w hutnictwie i metalurgii
w firmach różnej wielkości w 2014 roku (brutto w PLN)

firmy

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

wielkie przedsiębiorstwo
(1 000 i więcej pracowników)

339

3 350

4 675

6 600

duże przedsiębiorstwo
(250-999 pracowników)

425

2 900

3 780

5 900

średnie przedsiębiorstwo
(50 – 249 pracowników)

526

2 560

3 577

5 800

małe przedsiębiorstwo
(10 – 49 pracowników)

135

2 200

3 000

4 560

mikroprzedsiębiorstwo
(1 – 9 pracowników)

47

2 500

3 400

5 100

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 rokuWynagrodzenia w firmach o różnym kapitale


Pracownicy zatrudnieni w firmach z przewagą kapitału polskiego zarabiali przeciętnie 3 500 PLN. To o 1 000 PLN mniej niż ich koledzy pracujący w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym. Co czwarty zatrudniony w takiej firmie zarabiał 7 000 PLN i więcej.

Wynagrodzenia w hutnictwie i metalurgii
w firmach o różnym kapitale w 2014 roku (brutto w PLN)

pochodzenie kapitału

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

polski

870

2 540

3 500

5 100

zagraniczny

602

3 200

4 500

7 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 rokuWynagrodzenia osób o różnym stażu pracy


Osobom zaczynającym karierę w tej branży oferowano miesięcznie 2 700 PLN. Pracownicy ze stażem pracy od 2 do 5 lat zarabiali przeciętnie3 200 PLN. O ponad 800 PLN większą pensję otrzymywały osoby z 6 –8 letnim doświadczeniem. Natomiast pracującyod 9 do 10 lat zarabiali 3 700 PLN. Najwyższe zarobki otrzymali pracownicy z stażem od 11 do 15 lat, mediana ich wynagrodzeń wyniosła 5 000 PLN.

Wynagrodzenia pracowników w hutnictwie i metalurgii
z różnym stażem pracy w 2014 roku (mediana PLN brutto)

staż pracy

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

rok lub mniej

85

2 200

2 700

3 300

2-3 lata

147

2 400

3 100

4 300

4-5 lat

155

2 350

3 200

4 500

6-8 lat

234

3 200

4 025

6 100

9-10 lat

157

2 880

3 700

5 700

11-15 lat

228

3 400

4 974

7 750

16 i więcej lat

466

3 000

4 125

6 500

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 rokuWynagrodzenia na różnych szczeblach organizacji


Dyrektorzy z branży hutnictwa i metalurgii zarabiali przeciętnie 16 000 PLN brutto miesięcznie. Osoby na stanowisku kierowniczym o ponad 10 000 PLN mniej, a wynagrodzenie specjalistów wynosiło prawie 4 000 PLN. Natomiast mediana wynagrodzeń pracowników szeregowych wyniosła – 2 900 PLN.

Wynagrodzenia w hutnictwie i metalurgii
Na różnych szczeblach organizacji w 2014 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 rokuZarobki kobiet i mężczyzn


Luka płacowa (czyli procentowa różnica pomiędzy zarobkami kobiet i mężczyzn) w hutnictwie wyniosła 9%. Mężczyźni zarabiali przeciętnie miesięcznie 3 900 PLN brutto. Natomiast panie o 350 PLN mniej.

Mediany wynagrodzeń kobiet i mężczyzn
w hutnictwie i metalurgii w 2014 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku

Mateusz Rachucki
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".