Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Elektromechanik 4600 PLN
Pielęgniarka 4330 PLN
Ratownik medyczny 3910 PLN
Pomocnik kucharza 2900 PLN
Technik obiektu 3600 PLN
Sprzedawca 3480 PLN
Spedytor morski 5150 PLN
Spedytor drogowy 6120 PLN
Prawnik 5680 PLN
Tokarz CNC 4900 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w hotelarstwie i turystyce w 2014 roku

16.06.2015 Mateusz Rachucki
Pracownicy zatrudnieni w hotelarstwie i turystyce zarabiali przeciętnie 2 900 PLN brutto – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku. Natomiast, co czwarty z nich zarabiał 4 800 PLN i więcej.
Informacje o badaniu: 125 624 uczestników, 62,3% osób ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 72,2% ma wykształcenie wyższe, 69,4% zajmuje stanowiska specjalistyczne lub kierownicze, 45,1% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach.

Partnerzy badania: interia.pl, regiopraca.pl, wp.pl, gazeta.pl

Dane ogólne


Pracownicy zatrudnieni w hotelarstwie i turystyce zarabiali przeciętnie 2 900 PLN brutto – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku. Natomiast, co czwarty z nich zarabiał 4 800 PLN i więcej. Dodatkowe dane dotyczące wynagrodzeń znajdą państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite brutto
w hotelarstwie i turystyce w 2014 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 rokuWynagrodzenia na stanowiskach


Wysokie zarobki w hotelarstwie i turystyce w ubiegłym roku otrzymywali dyrektorzy hotelów – mediana płac wynosiła 7 331 PLN. Menadżer restauracji otrzymywał przeciętnie o 1 000 PLN wyższe wynagrodzenia od specjalisty ds. turystyki. Spośród wymienionych poniżej stanowisk, najniższe pensje otrzymywali kelnerzy oraz pokojówki – przeciętna płaca nie przekraczała 2 100 PLN brutto miesięcznie. Należy jednak pamiętać, że do wynagrodzenia kelnerów trzeba jeszcze doliczyć napiwki, których w tym zestawieniu nie bierzemy pod uwagę. Więcej danych dotyczących wynagrodzenia znajdą państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia w hotelarstwie i turystyce
na wybranych stanowiskach w 2014 roku (brutto w PLN)

stanowisko

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

dyrektor hotelu

40

5 573

7 331

9 900

kierownik hotelu/ośrodka

28

3 243

4 150

4 575

kierownik recepcji

38

3 000

4 000

5 500

menadżer restauracji

84

2 788

3 825

5 000

specjalista ds. turystyki

54

2 057

2 850

3 493

pokojówka

27

1 800

2 100

2 380

kelner

112

1 800

2 080

2 600

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 rokuInfografika


Dyrektorzy zarabiali ponad cztery razy więcej niż szeregowi pracownicy


Mediana zarobków dyrektorów z branży hotelarstwa i turystyki w ubiegłym roku wyniosła 14 500 PLN. Przeciętne wynagrodzenie specjalistów wynosiło 3 159 PLN, co stanowiło 77% płacy kierowników. Niskie pensje na poziomie 2 100 PLN otrzymywały osoby pracujące na stanowisku wykonawczym, to 4 razy mniej niż wynagrodzenie osób z szczebla dyrektorskiego.

Mediany wynagrodzeń w hotelarstwie i turystyce
na różnych szczeblach zarządzania w 2014 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 rokuWynagrodzenia w województwach


Najwyższe zarobki zatrudnionym w hotelarstwie i turystyce oferowano w woj. mazowieckim, przeciętnie 4 000 PLN brutto. Wynagrodzenie powyżej 3 000 PLN otrzymywali pracujący w województwie: małopolskim, dolnośląskim oraz pomorskim. Najniższe płace otrzymywali mieszkańcy kujawsko-pomorskiego i Podlasia, gdzie pensja co drugiego pracownika nie przekraczała 2 300 PLN brutto miesięcznie

Mediany wynagrodzeń w hotelarstwie i turystyce
w województwach Polski w 2014 roku (brutto w PLN)

Mapa

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 rokuWynagrodzenia w przedsiębiorstwach o różnej wielkości


Duże przedsiębiorstwa, czyli te zatrudniające od 250 do 999 pracowników, oferowały zatrudnionym przeciętnie 3 651 PLN brutto. Zaledwie o 150 PLN mniej otrzymywali pracujący w wielkich firmach, a o 300 PLN w średnich. Natomiast najniższe wynagrodzenie zatrudnionym w hotelarstwie i turystyce oferowano w mikroprzedsiębiorstwach – 2 200 PLN. To o ponad 40% mniej niż w dużych organizacjach.

Wynagrodzenia w hotelarstwie i turystyce
w przedsiębiorstwach różnej wielkości w 2014 roku (brutto w PLN)

firmy

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

duże przedsiębiorstwo
(250 – 999 pracowników)

212

2 494

3 651

5 884

wielkie przedsiębiorstwo
(1 000 i więcej pracowników)

189

2 500

3 500

6 000

średnie przedsiębiorstwo
(50 – 249 pracowników)

464

2 300

3 335

5 000

małe przedsiębiorstwo
(10 – 49 pracowników)

565

2 000

2 600

4 200

mikroprzedsiębiorstwo
(1 – 9 pracowników)

238

1 800

2 200

3 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 rokuDoświadczenie zawodowe


Pracownicy zaczynające karierę w hotelarstwie i turystyce zarabiały przeciętnie 2 060 PLN brutto. Osoby z sześcioletnim i większym stażem pracy otrzymywały 3 235 PLN. Natomiast co drugiemu pracownikowi z doświadczeniem przekraczającym 16 lat płacono ponad 3 850 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia w hotelarstwie i turystyce
z uwzględnieniem stażu pracy w 2014 roku (brutto w PLN)

staż pracy

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

rok lub mniej

316

1 800

2 060

2 700

2-3 lata

235

1 920

2 345

3 060

4-5 lat

174

2 000

2 500

3 600

6-8 lat

302

2 400

3 235

5 100

9-10 lat

229

2 500

3 350

5 000

11-15 lat

263

2 500

3 800

5 800

16 i więcej lat

149

2 500

3 850

6 500

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku

Mateusz Rachucki
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".