Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w handlu i e-commerce w 2017 roku

19.02.2018 Łukasz Jaszcz
Niniejszy artykuł postał w oparciu o dane z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 r.

Informacje o badaniu:

W 2017 roku w badaniu uczestniczyło 155 136 osób. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 128 998 respondentów. 40% uczestników badania ma nie więcej niż 30 lat, 54% mieszka w miastach powyżej 200 000 mieszkańców, 70% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 80% pracuje w firmach prywatnych.

Partner badania: interia.plPrzypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby.


Dane ogólne


Mediana wynagrodzeń w handlu w 2017 roku wyniosła 3 600 PLN brutto. W badaniu wyróżniliśmy trzy podkategorie handlu: detal, hurt i e-commerce. Połowa ankietowanych pracujących w handlu detalicznym zarabiała od 2 500 do 4 785 PLN brutto. W przypadku hurtu, był to przedział od 3 000 do 6 100 PLN brutto. Z kolei 50% zatrudnionych w e-commerce zarabiało od 3 020 do 5 750 PLN brutto.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite w handlu w 2017 roku (brutto w PLN)*

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 roku
*n = wielkość próbyPochodzenie kapitału


Na schemacie 1. przedstawione zostały mediany wynagrodzeń całkowitych w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych. Niezależnie od kategorii handlu, w przedsiębiorstwach zagranicznych płace są wyższe.

Mediany wynagrodzeń w handlu,
w przedsiębiorstwach o kapitale polskim i zagranicznym w 2017 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuPoziom zarządzania


Na wykresie 2. przedstawiono mediany wynagrodzeń na różnych szczeblach zarządzania. Pracownicy szeregowi zarabiali przeciętnie 2 631 PLN brutto. Mediana wynagrodzeń specjalistów wyniosła 3 924 PLN, a kierowników 5 000 PLN. Z kolei dyrektorzy przeciętnie otrzymywali ok. 13 000 PLN brutto. 25% najlepiej opłacanych dyrektorów w handlu otrzymywało ponad 20 000 PLN brutto miesięcznie. Więcej danych o zarobkach znajdą Państwo w narzędziu Moja Płaca na stronie wynagrodzenia.pl.

Mediany wynagrodzeń w handlu
na różnych szczeblach zarządzania w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuMiejscowość


Miejscowość, w której pracujemy jest jednym z czynników wpływających na wielkość naszego wynagrodzenia. W przypadku handlu, istotną różnicę widać przy płacach osób pracujących w miejscowościach mniejszych i większych niż 100 tys. mieszkańców. Warszawa w tabeli 1. została uwzględniona osobno, z uwagi na specyfikę wynagrodzeń w stolicy.

Wynagrodzenia w handlu w miejscowościach
o różnej wielkości w 2017 roku (brutto w PLN)

miejscowość

(liczba mieszkańców)

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

Warszawa

3 600

5 276

8 516

100 – 1 000 tys.

2 775

3 650

5 400

25 - 100 tys.

2 489

3 134

4 210

5 -25 tys.

2 350

3 000

4 210

poniżej 5 tys.

2 416

3 063

4 210

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuStanowiska


W poniższej tabeli zaprezentowano wynagrodzenia na wybranych stanowiskach handlowych w 2017 roku. Więcej danych o zarobkach na konkretnych stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy.

Wynagrodzenia całkowite
na wybranych stanowiskach w handlu w 2017 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

dyrektor ds. sprzedaży

256

8 181

12 500

18 419

kierownik regionu sprzedaży

147

6 000

7 900

10 100

kierownik ds. sprzedaży

106

4 210

6 000

9 233

kierownik sklepu wielkopowierzchniowego

122

3 600

4 828

6 000

specjalista ds. eksportu/importu

164

3 494

4 401

5 071

kierownik ds. obsługi klienta

543

3 400

4 350

6 000

specjalista ds. zakupów

210

3 493

4 310

5 650

przedstawiciel handlowy

925

3 205

4 139

5 210

kierownik sklepu małopowierzchniowego

231

3 169

3 981

4 927

doradca techniczno-handlowy

209

3 061

3 924

5 140

doradca klienta indywidualnego

392

2 345

2 700

3 206

pracownik punktu/oddziału sprzedaży

117

2 197

2 500

3 062

sprzedawca/kasjer

2 345

2 100

2 400

2 800

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuJeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do kontaktu z redakcją.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Łukasz Jaszcz

Zarobki na stanowiskach

Zarobki na stanowiskach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".