Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Specjalista ds. BHP 5870 PLN
Operator produkcji 4490 PLN
Profesor 8840 PLN
Policjant 5150 PLN
Business Analyst 7760 PLN
Pomocnik kucharza 2900 PLN
Prezenter handlowy 4280 PLN
Ekspozytor towarów 4020 PLN
Asystent muzealny 3400 PLN
Prezes 12450 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w handlu i e-commerce w 2017 roku

19.02.2018 Łukasz Jaszcz
Niniejszy artykuł postał w oparciu o dane z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 r.

Informacje o badaniu:

W 2017 roku w badaniu uczestniczyło 155 136 osób. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 128 998 respondentów. 40% uczestników badania ma nie więcej niż 30 lat, 54% mieszka w miastach powyżej 200 000 mieszkańców, 70% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 80% pracuje w firmach prywatnych.

Partner badania: interia.plPrzypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby.


Dane ogólne


Mediana wynagrodzeń w handlu w 2017 roku wyniosła 3 600 PLN brutto. W badaniu wyróżniliśmy trzy podkategorie handlu: detal, hurt i e-commerce. Połowa ankietowanych pracujących w handlu detalicznym zarabiała od 2 500 do 4 785 PLN brutto. W przypadku hurtu, był to przedział od 3 000 do 6 100 PLN brutto. Z kolei 50% zatrudnionych w e-commerce zarabiało od 3 020 do 5 750 PLN brutto.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite w handlu w 2017 roku (brutto w PLN)*

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 roku
*n = wielkość próbyPochodzenie kapitału


Na schemacie 1. przedstawione zostały mediany wynagrodzeń całkowitych w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych. Niezależnie od kategorii handlu, w przedsiębiorstwach zagranicznych płace są wyższe.

Mediany wynagrodzeń w handlu,
w przedsiębiorstwach o kapitale polskim i zagranicznym w 2017 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuPoziom zarządzania


Na wykresie 2. przedstawiono mediany wynagrodzeń na różnych szczeblach zarządzania. Pracownicy szeregowi zarabiali przeciętnie 2 631 PLN brutto. Mediana wynagrodzeń specjalistów wyniosła 3 924 PLN, a kierowników 5 000 PLN. Z kolei dyrektorzy przeciętnie otrzymywali ok. 13 000 PLN brutto. 25% najlepiej opłacanych dyrektorów w handlu otrzymywało ponad 20 000 PLN brutto miesięcznie. Więcej danych o zarobkach znajdą Państwo w narzędziu Moja Płaca na stronie wynagrodzenia.pl.

Mediany wynagrodzeń w handlu
na różnych szczeblach zarządzania w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuMiejscowość


Miejscowość, w której pracujemy jest jednym z czynników wpływających na wielkość naszego wynagrodzenia. W przypadku handlu, istotną różnicę widać przy płacach osób pracujących w miejscowościach mniejszych i większych niż 100 tys. mieszkańców. Warszawa w tabeli 1. została uwzględniona osobno, z uwagi na specyfikę wynagrodzeń w stolicy.

Wynagrodzenia w handlu w miejscowościach
o różnej wielkości w 2017 roku (brutto w PLN)

miejscowość

(liczba mieszkańców)

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

Warszawa

3 600

5 276

8 516

100 – 1 000 tys.

2 775

3 650

5 400

25 - 100 tys.

2 489

3 134

4 210

5 -25 tys.

2 350

3 000

4 210

poniżej 5 tys.

2 416

3 063

4 210

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuStanowiska


W poniższej tabeli zaprezentowano wynagrodzenia na wybranych stanowiskach handlowych w 2017 roku. Więcej danych o zarobkach na konkretnych stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy.

Wynagrodzenia całkowite
na wybranych stanowiskach w handlu w 2017 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

dyrektor ds. sprzedaży

256

8 181

12 500

18 419

kierownik regionu sprzedaży

147

6 000

7 900

10 100

kierownik ds. sprzedaży

106

4 210

6 000

9 233

kierownik sklepu wielkopowierzchniowego

122

3 600

4 828

6 000

specjalista ds. eksportu/importu

164

3 494

4 401

5 071

kierownik ds. obsługi klienta

543

3 400

4 350

6 000

specjalista ds. zakupów

210

3 493

4 310

5 650

przedstawiciel handlowy

925

3 205

4 139

5 210

kierownik sklepu małopowierzchniowego

231

3 169

3 981

4 927

doradca techniczno-handlowy

209

3 061

3 924

5 140

doradca klienta indywidualnego

392

2 345

2 700

3 206

pracownik punktu/oddziału sprzedaży

117

2 197

2 500

3 062

sprzedawca/kasjer

2 345

2 100

2 400

2 800

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuJeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do kontaktu z redakcją.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Łukasz Jaszcz

Zarobki na stanowiskach

Zarobki na stanowiskach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".