Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Programista CNC 6900 PLN
Kierownik warsztatu 8320 PLN
Mechanik maszyn 6070 PLN
Analityk do spraw IT 12330 PLN
Szlifierz CNC 5940 PLN
Dzielnicowy 8010 PLN
Kierownik hurtowni 7590 PLN
Wytaczarz 5190 PLN
DevOps 16800 PLN
Inżynier spawalnik 7740 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym w 2020 roku

11.10.2021 Jagoda Jurczak
W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 59 071 pracowników zatrudnionych w firmach z przewagą kapitału polskiego i 29 981 osób zatrudnionych w firmach z przewagą kapitału zagranicznego. Zarówno w firmach polskich jak i zagranicznych większość stanowili mężczyźni (odpowiednio 55% i 64%).
W 2020 roku pracownicy firm zagranicznych zarabiali o niecałe 2 000 PLN więcej niż ich koledzy z firm o polskim kapitale. Różnica w przypadku 25% najniżej wynagradzanych wyniosła 1 134 PLN, a w grupie 25% najwyżej wynagradzanych to już 3 505 PLN.

Wynagrodzenia w firmach
z polskim i zagranicznym kapitałem w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuZarobki w firmach o zagranicznym kapitale były wyższe od tych z kapitałem polskim we wszystkich województwach. Wynagrodzenia w polskich firmach przeważnie stanowiły od 65-85% płac w zagranicznych firmach. W województwach z najniższymi wynagrodzeniami, płace w firmach o rożnym pochodzeniu kapitału były zbliżone.

Mediany wynagrodzeń w wybranych województwach
w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuWedług Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń największe różnice pomiędzy zarobkami pracowników firm polskich i zagranicznych występowały w służbie zdrowia i telekomunikacji. Wynagrodzenia w rodzimych firmach stanowiły tam około 60% płac pracowników firm zagranicznych. Najbardziej zbliżone zarobki odnotowano w transporcie i logistyce.

Mediany wynagrodzeń w wybranych branżach w firmach
z kapitałem polskim i zagranicznym w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuNajwiększe różnice w zarobkach pomiędzy firmami zagranicznymi i krajowymi występują w najmniejszych organizacjach, zatrudniających od 1 do 9 osób. Zarobki pracowników firm polskich stanowiły tam jedynie 59% zarobków pracowników w firmach zagranicznych. Im większa firma, tym ta różnica była mniejsza.

Mediany wynagrodzeń w firmach różnej wielkości
z kapitałem polskim i zagranicznym w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuW poniższej tabeli zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite na wybranych stanowiskach w firmach polskich i zagranicznych. Więcej danych dotyczących zarobków na stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy. A jeśli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych analiz, zapraszamy do Zarobków na Stanowiskach.

Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach
w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym w 2020 roku (brutto w PLN)

stanowisko

25% zarabiało mniej niż

mediana

25% zarabiało więcej niż

25% zarabiało mniej niż

mediana

25% zarabiało więcej niż

przewaga kapitału polskiego (powyżej 50%)

przewaga kapitału zagranicznego (powyżej 50%)

główny księgowy

5 221

6 890

9 300

8 800

11 348

15 000

programista Java

5 830

7 500

10 188

7 600

10 000

13 500

kierownik projektu

5 094

6 500

9 000

7 000

9 550

13 000

analityk biznesowy

5 374

7 000

8 915

6 300

8 000

11 000

konstruktor

4 300

5 158

6 367

5 200

6 559

8 000

inżynier produkcji

4 525

5 570

6 950

5 050

6 500

8 000

specjalista ds. handlowych

3 820

4 712

6 000

4 700

6 000

8 000

specjalista ds. kadr i płac

3 600

4 300

5 201

4 600

5 585

6 950

księgowy

3 321

4 075

4 911

4 522

5 500

6 700

pracownik administracyjny

2 860

3 300

4 000

3 408

4 000

4 908

magazynier

3 150

3 502

4 075

3 434

3 800

4 343

sprzedawca

2 753

3 072

3 600

2 998

3 250

3 993

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuInformacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyły 118 767 osoby. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych pracuje w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat
wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży
czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".