Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym w 2020 roku

11.10.2021 Jagoda Jurczak
W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 59 071 pracowników zatrudnionych w firmach z przewagą kapitału polskiego i 29 981 osób zatrudnionych w firmach z przewagą kapitału zagranicznego. Zarówno w firmach polskich jak i zagranicznych większość stanowili mężczyźni (odpowiednio 55% i 64%).
W 2020 roku pracownicy firm zagranicznych zarabiali o niecałe 2 000 PLN więcej niż ich koledzy z firm o polskim kapitale. Różnica w przypadku 25% najniżej wynagradzanych wyniosła 1 134 PLN, a w grupie 25% najwyżej wynagradzanych to już 3 505 PLN.

Wynagrodzenia w firmach
z polskim i zagranicznym kapitałem w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuZarobki w firmach o zagranicznym kapitale były wyższe od tych z kapitałem polskim we wszystkich województwach. Wynagrodzenia w polskich firmach przeważnie stanowiły od 65-85% płac w zagranicznych firmach. W województwach z najniższymi wynagrodzeniami, płace w firmach o rożnym pochodzeniu kapitału były zbliżone.

Mediany wynagrodzeń w wybranych województwach
w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuWedług Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń największe różnice pomiędzy zarobkami pracowników firm polskich i zagranicznych występowały w służbie zdrowia i telekomunikacji. Wynagrodzenia w rodzimych firmach stanowiły tam około 60% płac pracowników firm zagranicznych. Najbardziej zbliżone zarobki odnotowano w transporcie i logistyce.

Mediany wynagrodzeń w wybranych branżach w firmach
z kapitałem polskim i zagranicznym w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuNajwiększe różnice w zarobkach pomiędzy firmami zagranicznymi i krajowymi występują w najmniejszych organizacjach, zatrudniających od 1 do 9 osób. Zarobki pracowników firm polskich stanowiły tam jedynie 59% zarobków pracowników w firmach zagranicznych. Im większa firma, tym ta różnica była mniejsza.

Mediany wynagrodzeń w firmach różnej wielkości
z kapitałem polskim i zagranicznym w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuW poniższej tabeli zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite na wybranych stanowiskach w firmach polskich i zagranicznych. Więcej danych dotyczących zarobków na stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy. A jeśli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych analiz, zapraszamy do Zarobków na Stanowiskach.

Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach
w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym w 2020 roku (brutto w PLN)

stanowisko

25% zarabiało mniej niż

mediana

25% zarabiało więcej niż

25% zarabiało mniej niż

mediana

25% zarabiało więcej niż

przewaga kapitału polskiego (powyżej 50%)

przewaga kapitału zagranicznego (powyżej 50%)

główny księgowy

5 221

6 890

9 300

8 800

11 348

15 000

programista Java

5 830

7 500

10 188

7 600

10 000

13 500

kierownik projektu

5 094

6 500

9 000

7 000

9 550

13 000

analityk biznesowy

5 374

7 000

8 915

6 300

8 000

11 000

konstruktor

4 300

5 158

6 367

5 200

6 559

8 000

inżynier produkcji

4 525

5 570

6 950

5 050

6 500

8 000

specjalista ds. handlowych

3 820

4 712

6 000

4 700

6 000

8 000

specjalista ds. kadr i płac

3 600

4 300

5 201

4 600

5 585

6 950

księgowy

3 321

4 075

4 911

4 522

5 500

6 700

pracownik administracyjny

2 860

3 300

4 000

3 408

4 000

4 908

magazynier

3 150

3 502

4 075

3 434

3 800

4 343

sprzedawca

2 753

3 072

3 600

2 998

3 250

3 993

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuInformacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyły 118 767 osoby. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych pracuje w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat
wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży
czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".