Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Inkasent 3300 PLN
Koordynator projektu 6810 PLN
Operator DTP 4630 PLN
Psycholog sportowy 3340 PLN
Tłumacz 5740 PLN
Prywatna opiekunka 2900 PLN
Frezer 3920 PLN
Manager oddziału 6960 PLN
Księgowa 4820 PLN
Inżynier spawalnik 5960 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w energetyce w 2016 roku

13.03.2017 Grzegorz Poręba
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób.


Dane ogólne


W 2016 roku mediana miesięcznych zarobków w energetyce wyniosła 4 500 PLN. 25% osób pracujących w tej branży zarabiało 3 300 PLN i mniej, natomiast 25% zarabiało miesięcznie co najmniej 6 650 PLN.

Wynagrodzenia całkowite w energetyce w 2016 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWykres 1. przedstawia wynagrodzenia osób zatrudnionych w energetyce pracujących na różnych szczeblach zarządzania.

Wynagrodzenia całkowite
na szczeblach zarządzania w energetyce w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuNa kolejnym wykresie zaprezentowano wynagrodzenia na wybranych stanowiskach w branży energetycznej.

Wynagrodzenia całkowite
na wybranych stanowiskach w energetyce w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWięcej danych na temat wynagrodzeń różnych zawodach i na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Kolejna tabela zawiera wynagrodzenia całkowite osób z różnym poziomem wykształcenia.

Wynagrodzenia całkowite
osób z różnym poziomem wykształcenia w energetyce w 2016 roku (brutto w PLN)

poziom wykształcenia

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

zasadnicze zawodowe

2 600

3 200

3 950

średnie

2 770

3 500

4 700

policealne

2 800

3 340

4 675

wyższe zawodowe (licencjackie/inżynierskie)

3 200

4 211

6 000

wyższe magisterskie

3 915

5 400

8 000

wyższe magisterskie inżynierskie

4 000

5 500

8 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuNastępna tabela zawiera wynagrodzenia całkowite osób pracujących w firmach różnej wielkości.

Wynagrodzenia całkowite
osób zatrudnionych w firmach różnej wielkości w energetyce w 2016 roku (brutto w PLN)

wielkość przedsiębiorstwa

(liczba zatrudnionych)

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

mikro (1-9)

2 488

3 266

4 501

małe (10-49)

2 800

3 800

5 600

średnie (50-249)

3 300

4 500

6 435

duże (250-999)

3 400

4 600

6 600

wielkie (1000 i więcej)

3 785

5 150

7 590

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuOstatni wykres zawiera wynagrodzenia osób z różnym stażem pracy pracujących w energetyce.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
osób z różnym stażem pracy w energetyce w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.

Infografika

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Grzegorz Poręba
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".