Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Kierownik projektów 6810 PLN
Manager produktu 6990 PLN
Nauczyciel 3230 PLN
Pracownik ochrony 2610 PLN
Stolarz 3700 PLN
Specjalista ds. sem 5130 PLN
Kreślarz 4980 PLN
UI/UX Designer 7200 PLN
Asystent osobisty 4070 PLN
Technik analityk 4500 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca godziwa - poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w energetyce i ciepłownictwie w 2015 roku

16.02.2016 Jagoda Jurczak
W branży energetyki i ciepłownictwa, w 2015 roku wynagrodzenia o wyższej medianie wynoszącej 4 500 PLN otrzymywali pracownicy zatrudnieni w energetyce. W tej branży co czwarty pracownik zarabiał mniej niż 3 200 PLN, a co czwarty zarabiał więcej niż 6 600 PLN. Niższe zarobki otrzymywali pracowici w branży ciepłownictwa, mediana zarobków w ich przypadku wynosiła 3 700 PLN.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania:interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

W branży energetyki i ciepłownictwa, w 2015 roku wynagrodzenia o wyższej medianie wynoszącej 4 500 PLN otrzymywali pracownicy zatrudnieni w energetyce. W tej branży co czwarty pracownik zarabiał mniej niż 3 200 PLN, a co czwarty zarabiał więcej niż 6 600 PLN. Niższe zarobki otrzymywali pracowici w branży ciepłownictwa, mediana zarobków w ich przypadku wynosiła 3 700 PLN.

Wynagrodzenia całkowite pracowników
zatrudnionych w energetyce i ciepłownictwie w latach w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuW 2015 roku w branży energetyki i ciepłownictwa najwyżej opłacanym pracownikami byli specjaliści ds. serwisu, których mediana wynagrodzeń wyniosła 5 500 PLN. Mediana zarobków projektantów instalacji elektrycznych i elektryków była niższa i wynosiła odpowiednio 3 940 PLN oraz 3 295 PLN. Najniższe zarobki otrzymywali natomiast monterzy instalacji eklektycznych. Mediana ich płac wyniosła 2 800 PLN. Bardziej szczegółowe informacje na temat wynagrodzeń na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite
pracowników zatrudnionych w energetyce i ciepłownictwie
na poszczególnych stanowiskach w 2015 roku (brutto w PLN)

stanowisko

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

specjalista ds. serwisu

73

3600

5 500

7300

Konstruktor

90

3850

4 850

6200

specjalista ds. energetyki

222

3500

4 750

6500

projektant instalacji elektrycznych

97

2660

3 940

5645

elektryk

297

2500

3 295

4400

monter instalacji elektrycznych

244

2275

2 800

3497

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuW 2015 roku w branży energetyki i ciepłownictwa zdecydowanie najwyższe zarobki otrzymywali dyrektorzy, mediana ich zarobków wynosiła 14 000 PLN. O ponad połowę niższe wynagrodzenie otrzymywali kierownicy. W przypadku ich płacy mediana wyniosła 6 150 PLN. Niżej opłacani byli specjaliści, mediana ich zarobków wyniosła 4 400 PLN. Najniżej wynagradzani byli pracowici szeregowi, w ich przypadku mediana wynosiła 3 000 PLN.

Wynagrodzenia całkowite w energetyce i ciepłownictwie
na różnych szczeblach organizacji w 2015 roku (brutto w PLN)

poziom zarządzania

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

dyrektor

269

9 400

14 000

20 000

kierownik

1 155

4 600

6 150

9 000

specjalista

3 338

3 300

4 400

6 100

pracownik szeregowy

1 516

2 300

3 000

3 800

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuNajwięcej w branży energetyki i ciepłownictwa zarobili pracownicy zatrudnieni w największych firmach, zatrudniających 1000 lub więcej pracowników. Mediana ich zarobków wynosiła 5 000 PLN. Nieznacznie mniej (mediana 4 550 PLN) zarobili pracownicy w dużych firmach, liczących od 250 do 999 pracowników. Najniższe zarobki otrzymywali pracownicy w mikroprzedsiębiorstwach, w tym przypadku mediana zarobków wynosiła 2 960 PLN.

Wynagrodzenia całkowite pracowników
zatrudnionych w firmach różnej wielkości w 2015 roku (brutto w PLN)

wielkość firmy

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

wielkie przedsiębiorstwo

(1 000 i więcej)

2 143

3 580

5 000

7 070

duże przedsiębiorstwo

(250-999)

1 099

3 300

4 550

7 000

średnie przedsiębiorstwo (50-249)

1 624

3 000

4 107

6 200

małe przedsiębiorstwo

(10-49)

1 030

2 688

3 800

5 500

mikro przedsiębiorstwo

(1-9)

367

2 200

2 960

4 210

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuW 2015 roku w tej branży najwięcej zarobiły osoby z wykształceniem wyższym magisterskim, mediana ich zarobków wyniosła 5 300 PLN. Zarobki osób z niepełnym wyższym i wyższym zawodowym wykształceniem (studia licencjackie/inżynierskie) były bardzo podobne, ich mediana w obu przypadkach wynosiła 4 000 PLN. Niewiele mniej zarabiali pracownicy posiadający średnie wykształcenie, mediana ich wynagrodzenia była o 500 PLN niższa i wynosiła 3 500 PLN.

Wynagrodzenia całkowite w energetyce i ciepłownictwie
osób z różnym wykształceniem w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuJagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".