Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Elektromechanik 4600 PLN
Elektroenergetyk 4280 PLN
Analityk do spraw IT 7950 PLN
Analityk do spraw IT 7700 PLN
Aktor 3280 PLN
Hydrogeolog 4520 PLN
Lekarz dermatolog 5730 PLN
Spedytor drogowy 4280 PLN
Specjalista sem 5130 PLN
Formierz odlewnik 4290 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca godziwa - poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w energetyce i ciepłownictwie w 2015 roku

16.02.2016 Jagoda Jurczak
W branży energetyki i ciepłownictwa, w 2015 roku wynagrodzenia o wyższej medianie wynoszącej 4 500 PLN otrzymywali pracownicy zatrudnieni w energetyce. W tej branży co czwarty pracownik zarabiał mniej niż 3 200 PLN, a co czwarty zarabiał więcej niż 6 600 PLN. Niższe zarobki otrzymywali pracowici w branży ciepłownictwa, mediana zarobków w ich przypadku wynosiła 3 700 PLN.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania:interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

W branży energetyki i ciepłownictwa, w 2015 roku wynagrodzenia o wyższej medianie wynoszącej 4 500 PLN otrzymywali pracownicy zatrudnieni w energetyce. W tej branży co czwarty pracownik zarabiał mniej niż 3 200 PLN, a co czwarty zarabiał więcej niż 6 600 PLN. Niższe zarobki otrzymywali pracowici w branży ciepłownictwa, mediana zarobków w ich przypadku wynosiła 3 700 PLN.

Wynagrodzenia całkowite pracowników
zatrudnionych w energetyce i ciepłownictwie w latach w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuW 2015 roku w branży energetyki i ciepłownictwa najwyżej opłacanym pracownikami byli specjaliści ds. serwisu, których mediana wynagrodzeń wyniosła 5 500 PLN. Mediana zarobków projektantów instalacji elektrycznych i elektryków była niższa i wynosiła odpowiednio 3 940 PLN oraz 3 295 PLN. Najniższe zarobki otrzymywali natomiast monterzy instalacji eklektycznych. Mediana ich płac wyniosła 2 800 PLN. Bardziej szczegółowe informacje na temat wynagrodzeń na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite
pracowników zatrudnionych w energetyce i ciepłownictwie
na poszczególnych stanowiskach w 2015 roku (brutto w PLN)

stanowisko

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

specjalista ds. serwisu

73

3600

5 500

7300

Konstruktor

90

3850

4 850

6200

specjalista ds. energetyki

222

3500

4 750

6500

projektant instalacji elektrycznych

97

2660

3 940

5645

elektryk

297

2500

3 295

4400

monter instalacji elektrycznych

244

2275

2 800

3497

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuW 2015 roku w branży energetyki i ciepłownictwa zdecydowanie najwyższe zarobki otrzymywali dyrektorzy, mediana ich zarobków wynosiła 14 000 PLN. O ponad połowę niższe wynagrodzenie otrzymywali kierownicy. W przypadku ich płacy mediana wyniosła 6 150 PLN. Niżej opłacani byli specjaliści, mediana ich zarobków wyniosła 4 400 PLN. Najniżej wynagradzani byli pracowici szeregowi, w ich przypadku mediana wynosiła 3 000 PLN.

Wynagrodzenia całkowite w energetyce i ciepłownictwie
na różnych szczeblach organizacji w 2015 roku (brutto w PLN)

poziom zarządzania

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

dyrektor

269

9 400

14 000

20 000

kierownik

1 155

4 600

6 150

9 000

specjalista

3 338

3 300

4 400

6 100

pracownik szeregowy

1 516

2 300

3 000

3 800

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuNajwięcej w branży energetyki i ciepłownictwa zarobili pracownicy zatrudnieni w największych firmach, zatrudniających 1000 lub więcej pracowników. Mediana ich zarobków wynosiła 5 000 PLN. Nieznacznie mniej (mediana 4 550 PLN) zarobili pracownicy w dużych firmach, liczących od 250 do 999 pracowników. Najniższe zarobki otrzymywali pracownicy w mikroprzedsiębiorstwach, w tym przypadku mediana zarobków wynosiła 2 960 PLN.

Wynagrodzenia całkowite pracowników
zatrudnionych w firmach różnej wielkości w 2015 roku (brutto w PLN)

wielkość firmy

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

wielkie przedsiębiorstwo

(1 000 i więcej)

2 143

3 580

5 000

7 070

duże przedsiębiorstwo

(250-999)

1 099

3 300

4 550

7 000

średnie przedsiębiorstwo (50-249)

1 624

3 000

4 107

6 200

małe przedsiębiorstwo

(10-49)

1 030

2 688

3 800

5 500

mikro przedsiębiorstwo

(1-9)

367

2 200

2 960

4 210

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuW 2015 roku w tej branży najwięcej zarobiły osoby z wykształceniem wyższym magisterskim, mediana ich zarobków wyniosła 5 300 PLN. Zarobki osób z niepełnym wyższym i wyższym zawodowym wykształceniem (studia licencjackie/inżynierskie) były bardzo podobne, ich mediana w obu przypadkach wynosiła 4 000 PLN. Niewiele mniej zarabiali pracownicy posiadający średnie wykształcenie, mediana ich wynagrodzenia była o 500 PLN niższa i wynosiła 3 500 PLN.

Wynagrodzenia całkowite w energetyce i ciepłownictwie
osób z różnym wykształceniem w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuJagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".