Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Perki - dodatki do podstawowego uposażenia (pensji).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w działach technicznych w 2013 roku

18.08.2014 Dominik Dębowski
W działach technicznych w Polsce w 2013 roku co drugi zatrudniony zarabiał więcej niż 4 100 PLN. Kobiety w działach technicznych zarabiały niewiele mniej niż mężczyźni. Województwem z najwyższą medianą wynagrodzenia całkowitego brutto było województwo mazowieckie, a miastem Warszawa. Co drugi kierownik ds. technicznych i serwisu miał pensję powyżej 5 600 PLN, a co drugi inżynier serwisu zarabiał ponad 4 565 PLN brutto. Najwięcej zarabiali pracownicy działów technicznych wielkich przedsiębiorstw.
Po raz jedenasty przedstawiamy Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2013 roku uczestniczyło w nim 122 499 respondentów, co sprawia, że jest to największe pozarządowe badanie płac w Polsce. OBW jest jedynym badaniem, które zawiera dane z ponad 25 000 firm i dostarcza informacje o płacach na ponad 600 stanowiskach. Przedstawienie Państwu tak obszernych danych o wynagrodzeniach było możliwe dzięki współpracy z czołowymi portalami internetowymi: interia.pl, gazetapraca.pl i wp.pl.

Jak co roku przypominamy, że w naszym badaniu dominują osoby młode (61% ma nie więcej niż 35 lat), z wykształceniem wyższym (72,2%), pracujące w miastach powyżej 200 000 mieszkańców (65,2%). Dodatkowo nasi respondenci zajmują co najmniej specjalistyczne stanowiska (73,4%) co sprawia, że ich wynagrodzenia są wyższe niż większości Polaków.

Przypominamy również, że prezentując stawki płac posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje badaną populację. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Natomiast mediana jest wartością dzielącą badaną populację na pół.

Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 108 184 osób. Wszystkie przedstawione stawki stanowią wynagrodzenie całkowite brutto wyrażone w PLN, o ile w tekście nie przedstawiono inaczej.

Pensja co drugiego pracownika wyższa niż 4 100 PLN


Co drugi pracownik w działach technicznych w 2013 roku zarobił więcej niż 4 100 PLN. Pensja co czwartego zatrudnionego w tych działach przekroczyła 6 000 PLN. Płace 25% osób były niższe niż 3 000 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto w działach technicznych w 2013 roku

Schemat

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuKobiety tylko z nieznacznie niższą pensją niż mężczyźni


Wynagrodzenie całkowite brutto mężczyzn w działach technicznych było niewiele wyższe niż wynagrodzenie kobiet. Co czwarty mężczyzna zarabiał poniżej 3 000 PLN, natomiast kobieta o 5% mniej. Mediana wynagrodzenia całkowitego w przypadku mężczyzn wynosiła 4 150 PLN i była wyższa o 5,25% od mediany wynagrodzenia kobiet. 25% najlepiej opłacanych kobiet zarabiało powyżej 5 500 PLN, czyli o 700 PLN mniej niż jedna czwarta najlepiej opłacanych mężczyzn.

Wynagrodzenia całkowite brutto w działach technicznych
kobiet i mężczyzn w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuNajwięcej zarobili magistrowie


Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, co drugi pracownik w działach technicznych z wykształceniem wyższym magisterskim w 2013 roku zarobił powyżej 5 100 PLN. O 1 100 PLN niższe wynagrodzenie dostawali zatrudnieni z wykształceniem wyższym zawodowym i niepełnym wyższym. Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto pracowników z wykształceniem co najwyżej średnim wynosiła 3 440 PLN.

Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto w działach technicznych
osób z różnym wykształceniem w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak
w 2013 rokuBardzo dobra znajomość języka angielskiego – wysokie zarobki


W 2013 roku pracownicy działów technicznych przekonali się, że znajomość języka obcego w stopniu bardzo dobrym jest ważna. Pensja co czwartego zatrudnionego, deklarującego znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym, przekraczała 9 500 PLN. Połowa pracowników z bardzo dobrym angielskim zarabiała więcej niż 5 492 PLN.
Wśród pracowników działów technicznych znających angielski na poziomie komunikatywnym co czwarty zarabiał powyżej 5 700 PLN, a co drugi ponad 4 000 PLN.

Wynagrodzenie całkowite brutto w działach technicznych
osób o różnej znajomości języka angielskiego w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuMazowieckie wiedzie prym


Najwyższe zarobki otrzymywali pracownicy w województwie mazowieckim. Wynagrodzenie połowy pracowników z Mazowsza przekraczało 4 936 PLN. W województwie dolnośląskim i pomorskim mediana wynagrodzenia całkowitego pracowników w działach technicznych była niższa o niecałe 9%. Zdecydowanie najniższe płace odnotowano wśród zatrudnionych z województwa lubelskiego. Co drugi pracownik z Lubelszczyzny zarabiał poniżej 3 050 PLN, czyli o niespełna 39% mniej niż na Mazowszu.

Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto w działach technicznych
w poszczególnych województwach w 2013 roku (w PLN)

Schemat

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuNajwyższe zarobki w Warszawie


Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto w stolicy wynosiła 5 200 PLN, czyli o 264 PLN więcej niż w samym województwie mazowieckim i o 1 100 PLN więcej niż w całej Polsce. Co czwarty zatrudniony otrzymywał pensję wyższą niż 8 750 PLN. Co ciekawe, w miejscowościach poniżej 10 000 mieszkańców zarobki nie były najniższe. Mniej więcej na podobnym poziomie wynagradzani byli mieszkańcy wszystkich miast do 100 000 mieszkańców włącznie. Wyraźny wzrost wynagrodzeń widać dopiero w miastach, w których liczba mieszkańców była wyższa.

Wynagrodzenie całkowite brutto w działach technicznych
w miastach różnej wielkości w 2013 roku (w PLN)

miasto

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

miejscowości poniżej 10 tys.

608

2 800

3 900

5 615

10- 25 tys.

534

2 700

3 900

5 500

25 - 50 tys.

501

2 900

3 960

6 000

50 - 75 tys.

401

2 800

3 800

5 650

75 - 100 tys.

150

2 900

3 813

5 400

100 - 200 tys.

753

3 000

4 200

6 000

200 - 500 tys.

815

3 000

4 200

6 000

0,5 mln – milion mieszkańców

810

3 006

4 200

6 000

Warszawa

593

3 500

5 200

8 750

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak
w 2013 rokuCo czwarty kierownik zarobił więcej niż 8 550 PLN


Połowa kierowników w działach technicznych otrzymywała w 2013 roku wynagrodzenie całkowite przekraczające 5 800 PLN. Co czwarty kierownik zarobił natomiast więcej niż 8 550 PLN. Pensja co czwartego dyrektora lub członka zarządu była wyższa o niespełna 10 000 PLN od wynagrodzeń 25% najlepiej opłacanych kierowników.

Wynagrodzenie całkowite brutto w działach technicznych na różnych
szczeblach zatrudnienia w Polsce w 2013 roku (w PLN)

poziom

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

pracownik szeregowy

1 446

2 200

3 000

4 000

specjalista

2 717

3 100

4 200

6 000

kierownik

1 155

4 300

5 800

8 550

dyrektor

111

8 000

11 000

18 003

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuPrzemysł ciężki versus przemysł lekki


Zatrudnieni w działach technicznych w 2013 roku w Polsce w przemyśle ciężkim zarabiali więcej, niż pracownicy przemysłu lekkiego. Co drugi pracownik zajmujący się produkcją maszyn i półproduktów (przemysł ciężki) zarabiał więcej niż 4 500 PLN. Wynagrodzenie połowy osób z przemysłu lekkiego (produkcja artykułów masowego użytku) było niższe o 4,11%.

Wynagrodzenie całkowite brutto w wybranych branżach
działów technicznych w Polsce w 2013 roku (w PLN)

branża

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

przemysł ciężki

1 302

3 200

4 500

6 500

przemysł lekki

1 124

3 150

4 315

6 425

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia na stanowiskach


Spośród wybranych stanowisk, zdecydowanie najwyższe wynagrodzenie otrzymywał kierownik ds. technicznych i serwisu. Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto na tym stanowisku wynosiła 5 600 PLN. Ponad 1 000 PLN mniej zarabiali inżynierowie serwisu. Najniższe zarobki dotyczyły mechaników samochodowych. Co czwarty otrzymywał pensję niższą niż 2 000 PLN.

Wynagrodzenie całkowite brutto w działach technicznych na różnych
stanowiskach w Polsce w 2013 roku (w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

kierownik ds. technicznych i serwisu

205

4 000

5 600

8 000

inżynier serwisu

270

3 500

4 565

6 621

konstruktor

161

3 400

4 300

5 400

automatyk (produkcja)

260

3 200

4 100

5 600

serwisant maszyn/urządzeń

169

2 580

3 500

4 800

mechanik maszyn i urządzeń

115

2 618

3 400

4 500

elektryk

186

2 500

3 300

4 200

monter instalacji elektrycznych/elektromonter

143

2 337

3 200

4 500

mechanik samochodowy

109

2 000

2 650

3 500

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia osób z różnym stażem pracy


Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, najwyższe zarobki w działach technicznych w 2013 roku w Polsce otrzymywali pracownicy, których staż pracy wynosił 11-15 lat. Mediana wynagrodzenia całkowitego tej grupy pracowników wynosiła 4 860 PLN. Niewiele niższe zarobki otrzymywali zatrudnieni ze stażem pracy od 9 do 10 lat. Co drugi otrzymywał więcej niż 4 700 PLN. Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto w przypadku osób z najkrótszym stażem (rok lub mniej) wynosiła 2 700 PLN.

Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto w działach technicznych
osób o różnym stażu pracy w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak
w 2013 rokuW wielkich firmach zarobki o 60% wyższe niż w mikroprzedsiębiorstwach


Co drugi pracownik mikroprzedsiębiorstw zarabiał więcej niż 3 000 PLN, podczas gdy w wielkich firmach wynagrodzenie co drugiego zatrudnionego przekraczało 4 800 PLN.

Wynagrodzenie całkowite brutto w działach technicznych
w firmach różnej wielkości w Polsce w 2013 roku (w PLN)

wielkość przedsiębiorstwa

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

mikro

(1-9)

494

2 200

3 000

4 500

małe

(10-49)

938

2 700

3 600

5 300

średnie

(50-249)

1 489

3 000

4 000

6 000

duże

(250-999)

1 146

3 200

4 400

6 400

wielkie

(1000 i więcej)

1 362

3 400

4 800

6 960

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak
w 2013 rokuWynagrodzenie o 40% wyższe w firmach zagranicznych


Z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że pracownicy firm zagranicznych zarabiali o 40% więcej niż zatrudnieni w firmach z przewagą kapitału polskiego. Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto w przedsiębiorstwach zagranicznych wynosiła 5 200 PLN, a w polskich 3 700 PLN.

Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto w działach technicznych
w firmach polskich i zagranicznych w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne.

mediana - Wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 2 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne.

Dominik Dębowski
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".