Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Analityk bankowy 5940 PLN
Koordynator projektu 6580 PLN
Tester manualny 8180 PLN
Account Director 15950 PLN
Nauczyciel 5140 PLN
Opiekunka dziecięca 4090 PLN
Członek zarządu 19610 PLN
Salowa 4310 PLN
Wiertacz studni 6900 PLN
Opiekun klienta 8180 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w działach technicznych w 2013 roku

18.08.2014 Dominik Dębowski
W działach technicznych w Polsce w 2013 roku co drugi zatrudniony zarabiał więcej niż 4 100 PLN. Kobiety w działach technicznych zarabiały niewiele mniej niż mężczyźni. Województwem z najwyższą medianą wynagrodzenia całkowitego brutto było województwo mazowieckie, a miastem Warszawa. Co drugi kierownik ds. technicznych i serwisu miał pensję powyżej 5 600 PLN, a co drugi inżynier serwisu zarabiał ponad 4 565 PLN brutto. Najwięcej zarabiali pracownicy działów technicznych wielkich przedsiębiorstw.
Po raz jedenasty przedstawiamy Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2013 roku uczestniczyło w nim 122 499 respondentów, co sprawia, że jest to największe pozarządowe badanie płac w Polsce. OBW jest jedynym badaniem, które zawiera dane z ponad 25 000 firm i dostarcza informacje o płacach na ponad 600 stanowiskach. Przedstawienie Państwu tak obszernych danych o wynagrodzeniach było możliwe dzięki współpracy z czołowymi portalami internetowymi: interia.pl, gazetapraca.pl i wp.pl.

Jak co roku przypominamy, że w naszym badaniu dominują osoby młode (61% ma nie więcej niż 35 lat), z wykształceniem wyższym (72,2%), pracujące w miastach powyżej 200 000 mieszkańców (65,2%). Dodatkowo nasi respondenci zajmują co najmniej specjalistyczne stanowiska (73,4%) co sprawia, że ich wynagrodzenia są wyższe niż większości Polaków.

Przypominamy również, że prezentując stawki płac posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje badaną populację. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Natomiast mediana jest wartością dzielącą badaną populację na pół.

Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 108 184 osób. Wszystkie przedstawione stawki stanowią wynagrodzenie całkowite brutto wyrażone w PLN, o ile w tekście nie przedstawiono inaczej.

Pensja co drugiego pracownika wyższa niż 4 100 PLN


Co drugi pracownik w działach technicznych w 2013 roku zarobił więcej niż 4 100 PLN. Pensja co czwartego zatrudnionego w tych działach przekroczyła 6 000 PLN. Płace 25% osób były niższe niż 3 000 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto w działach technicznych w 2013 roku

Schemat

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuKobiety tylko z nieznacznie niższą pensją niż mężczyźni


Wynagrodzenie całkowite brutto mężczyzn w działach technicznych było niewiele wyższe niż wynagrodzenie kobiet. Co czwarty mężczyzna zarabiał poniżej 3 000 PLN, natomiast kobieta o 5% mniej. Mediana wynagrodzenia całkowitego w przypadku mężczyzn wynosiła 4 150 PLN i była wyższa o 5,25% od mediany wynagrodzenia kobiet. 25% najlepiej opłacanych kobiet zarabiało powyżej 5 500 PLN, czyli o 700 PLN mniej niż jedna czwarta najlepiej opłacanych mężczyzn.

Wynagrodzenia całkowite brutto w działach technicznych
kobiet i mężczyzn w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuNajwięcej zarobili magistrowie


Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, co drugi pracownik w działach technicznych z wykształceniem wyższym magisterskim w 2013 roku zarobił powyżej 5 100 PLN. O 1 100 PLN niższe wynagrodzenie dostawali zatrudnieni z wykształceniem wyższym zawodowym i niepełnym wyższym. Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto pracowników z wykształceniem co najwyżej średnim wynosiła 3 440 PLN.

Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto w działach technicznych
osób z różnym wykształceniem w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak
w 2013 rokuBardzo dobra znajomość języka angielskiego – wysokie zarobki


W 2013 roku pracownicy działów technicznych przekonali się, że znajomość języka obcego w stopniu bardzo dobrym jest ważna. Pensja co czwartego zatrudnionego, deklarującego znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym, przekraczała 9 500 PLN. Połowa pracowników z bardzo dobrym angielskim zarabiała więcej niż 5 492 PLN.
Wśród pracowników działów technicznych znających angielski na poziomie komunikatywnym co czwarty zarabiał powyżej 5 700 PLN, a co drugi ponad 4 000 PLN.

Wynagrodzenie całkowite brutto w działach technicznych
osób o różnej znajomości języka angielskiego w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuMazowieckie wiedzie prym


Najwyższe zarobki otrzymywali pracownicy w województwie mazowieckim. Wynagrodzenie połowy pracowników z Mazowsza przekraczało 4 936 PLN. W województwie dolnośląskim i pomorskim mediana wynagrodzenia całkowitego pracowników w działach technicznych była niższa o niecałe 9%. Zdecydowanie najniższe płace odnotowano wśród zatrudnionych z województwa lubelskiego. Co drugi pracownik z Lubelszczyzny zarabiał poniżej 3 050 PLN, czyli o niespełna 39% mniej niż na Mazowszu.

Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto w działach technicznych
w poszczególnych województwach w 2013 roku (w PLN)

Schemat

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuNajwyższe zarobki w Warszawie


Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto w stolicy wynosiła 5 200 PLN, czyli o 264 PLN więcej niż w samym województwie mazowieckim i o 1 100 PLN więcej niż w całej Polsce. Co czwarty zatrudniony otrzymywał pensję wyższą niż 8 750 PLN. Co ciekawe, w miejscowościach poniżej 10 000 mieszkańców zarobki nie były najniższe. Mniej więcej na podobnym poziomie wynagradzani byli mieszkańcy wszystkich miast do 100 000 mieszkańców włącznie. Wyraźny wzrost wynagrodzeń widać dopiero w miastach, w których liczba mieszkańców była wyższa.

Wynagrodzenie całkowite brutto w działach technicznych
w miastach różnej wielkości w 2013 roku (w PLN)

miasto

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

miejscowości poniżej 10 tys.

608

2 800

3 900

5 615

10- 25 tys.

534

2 700

3 900

5 500

25 - 50 tys.

501

2 900

3 960

6 000

50 - 75 tys.

401

2 800

3 800

5 650

75 - 100 tys.

150

2 900

3 813

5 400

100 - 200 tys.

753

3 000

4 200

6 000

200 - 500 tys.

815

3 000

4 200

6 000

0,5 mln – milion mieszkańców

810

3 006

4 200

6 000

Warszawa

593

3 500

5 200

8 750

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak
w 2013 rokuCo czwarty kierownik zarobił więcej niż 8 550 PLN


Połowa kierowników w działach technicznych otrzymywała w 2013 roku wynagrodzenie całkowite przekraczające 5 800 PLN. Co czwarty kierownik zarobił natomiast więcej niż 8 550 PLN. Pensja co czwartego dyrektora lub członka zarządu była wyższa o niespełna 10 000 PLN od wynagrodzeń 25% najlepiej opłacanych kierowników.

Wynagrodzenie całkowite brutto w działach technicznych na różnych
szczeblach zatrudnienia w Polsce w 2013 roku (w PLN)

poziom

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

pracownik szeregowy

1 446

2 200

3 000

4 000

specjalista

2 717

3 100

4 200

6 000

kierownik

1 155

4 300

5 800

8 550

dyrektor

111

8 000

11 000

18 003

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuPrzemysł ciężki versus przemysł lekki


Zatrudnieni w działach technicznych w 2013 roku w Polsce w przemyśle ciężkim zarabiali więcej, niż pracownicy przemysłu lekkiego. Co drugi pracownik zajmujący się produkcją maszyn i półproduktów (przemysł ciężki) zarabiał więcej niż 4 500 PLN. Wynagrodzenie połowy osób z przemysłu lekkiego (produkcja artykułów masowego użytku) było niższe o 4,11%.

Wynagrodzenie całkowite brutto w wybranych branżach
działów technicznych w Polsce w 2013 roku (w PLN)

branża

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

przemysł ciężki

1 302

3 200

4 500

6 500

przemysł lekki

1 124

3 150

4 315

6 425

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia na stanowiskach


Spośród wybranych stanowisk, zdecydowanie najwyższe wynagrodzenie otrzymywał kierownik ds. technicznych i serwisu. Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto na tym stanowisku wynosiła 5 600 PLN. Ponad 1 000 PLN mniej zarabiali inżynierowie serwisu. Najniższe zarobki dotyczyły mechaników samochodowych. Co czwarty otrzymywał pensję niższą niż 2 000 PLN.

Wynagrodzenie całkowite brutto w działach technicznych na różnych
stanowiskach w Polsce w 2013 roku (w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

kierownik ds. technicznych i serwisu

205

4 000

5 600

8 000

inżynier serwisu

270

3 500

4 565

6 621

konstruktor

161

3 400

4 300

5 400

automatyk (produkcja)

260

3 200

4 100

5 600

serwisant maszyn/urządzeń

169

2 580

3 500

4 800

mechanik maszyn i urządzeń

115

2 618

3 400

4 500

elektryk

186

2 500

3 300

4 200

monter instalacji elektrycznych/elektromonter

143

2 337

3 200

4 500

mechanik samochodowy

109

2 000

2 650

3 500

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia osób z różnym stażem pracy


Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, najwyższe zarobki w działach technicznych w 2013 roku w Polsce otrzymywali pracownicy, których staż pracy wynosił 11-15 lat. Mediana wynagrodzenia całkowitego tej grupy pracowników wynosiła 4 860 PLN. Niewiele niższe zarobki otrzymywali zatrudnieni ze stażem pracy od 9 do 10 lat. Co drugi otrzymywał więcej niż 4 700 PLN. Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto w przypadku osób z najkrótszym stażem (rok lub mniej) wynosiła 2 700 PLN.

Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto w działach technicznych
osób o różnym stażu pracy w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak
w 2013 rokuW wielkich firmach zarobki o 60% wyższe niż w mikroprzedsiębiorstwach


Co drugi pracownik mikroprzedsiębiorstw zarabiał więcej niż 3 000 PLN, podczas gdy w wielkich firmach wynagrodzenie co drugiego zatrudnionego przekraczało 4 800 PLN.

Wynagrodzenie całkowite brutto w działach technicznych
w firmach różnej wielkości w Polsce w 2013 roku (w PLN)

wielkość przedsiębiorstwa

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

mikro

(1-9)

494

2 200

3 000

4 500

małe

(10-49)

938

2 700

3 600

5 300

średnie

(50-249)

1 489

3 000

4 000

6 000

duże

(250-999)

1 146

3 200

4 400

6 400

wielkie

(1000 i więcej)

1 362

3 400

4 800

6 960

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak
w 2013 rokuWynagrodzenie o 40% wyższe w firmach zagranicznych


Z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że pracownicy firm zagranicznych zarabiali o 40% więcej niż zatrudnieni w firmach z przewagą kapitału polskiego. Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto w przedsiębiorstwach zagranicznych wynosiła 5 200 PLN, a w polskich 3 700 PLN.

Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto w działach technicznych
w firmach polskich i zagranicznych w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne.

mediana - Wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 2 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne.

Dominik Dębowski
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".