Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Sekretarz 4980 PLN
Asystent sprzedaży 5440 PLN
HR generalist 5610 PLN
PR Specialist 7010 PLN
Szef kuchni 6900 PLN
Dyspozytor 5060 PLN
Ślusarz 5210 PLN
Kurator sądowy 8940 PLN
Kasjer biletowy 4640 PLN
Frezer CNC 5200 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Perki - dodatki do podstawowego uposażenia (pensji).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w działach personalnych w 2022 roku

20.02.2023 Szymon Cogiel
W 2022 roku mediana całkowitych zarobków w działach personalnych wynosiła 6 670 PLN. 25% najniżej wynagradzanych pracowników zarabiało mniej niż 5 200 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych zarabiało więcej niż 9 000 PLN.
Odbierz bezpłatny raport o zarobkach na Twoim stanowisku, biorąc udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń.

Wynagrodzenia na stanowiskach


Nie jest zaskoczeniem, że w działach HR najlepiej wynagradzane są stanowiska znajdujące się u szczytu hierarchii. Mediana miesięcznych zarobków dyrektorów ds. personalnych wynosiła 20 000 PLN. Najczęściej pojawiającym się stanowiskiem w dziale HR w naszym badaniu był specjalista ds. kadr i płac. Mediana jego wynagrodzeń wynosiła 5 700 PLN miesięcznie. Najniższe zarobki spośród wybranych stanowisk otrzymywali asystenci ds. personalnych – 3 850 PLN (Wykres 1). 

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych pracowników działów HR na wybranych stanowiskach w 2022 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2022 roku


Wynagrodzenia w województwach


Działy personalne najlepiej wynagradzane są w województwie mazowieckim. Mediana płac wynosiła 7 526 PLN. Na drugim miejscu pod względem zarobków znalazło się województwo małopolskie. Najniższe wynagrodzenia otrzymywały natomiast osoby pracujące w działach HR w województwie podlaskim (5 388 PLN).

Mediany wynagrodzeń całkowitych w działach HR w różnych województwach w 2022 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2022 roku


Zarobki w zależności od wielkości firmy


Większe zapotrzebowanie na pracowników działów personalnych istnieje w organizacjach zatrudniających dużo pracowników. Tę kwestię odzwierciedla wysokość zarobków pracowników HR uzależniona od wielkości firmy. (Wykres 3.) 

Mediany wynagrodzeń całkowitych w działach HR w firmach o różnym zatrudnieniu w 2022 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2022 roku


Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Podsumowaniem Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, w którym znajdziesz szczegółowe informacje o wynikach badania.

Szymon Cogiel
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".