Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystent handlowy 6860 PLN
Analityk ds. IT 10010 PLN
Farmaceuta 6750 PLN
Kasjer handlowy 4170 PLN
Telemarketer 4490 PLN
C/c++ developer 7660 PLN
Inżynier sprzedaży 9390 PLN
Robotnik drogowy 4930 PLN
Analityk Big Data 9870 PLN
Opiekun klienta 5830 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w działach IT w 2016 roku

06.02.2017 Karolina Jurczak
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób.

Mediana wynagrodzeń w działach IT w 2016 roku wyniosła 6 000 PLN brutto miesięcznie – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.

Wynagrodzenia w działach IT w 2016 roku

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2016 rokuW 2016 roku spośród osób pracujących w działach IT najwięcej zarobiły zatrudnione w Warszawie. Mediana ich wynagrodzeń była wyższa o 1 739 PLN od mediany dla całego kraju i wyniosła 7 329 PLN.

Wynagrodzenia całkowite
w działach IT w wybranych polskich miastach w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWynagrodzenia całkowite
osób na różnych szczeblach zarządzania z działów IT w 2016 roku (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

pracownicy szeregowi

1 277

2 750

3 500

4 900

specjaliści

7 611

4 143

5 900

8 100

kierownicy

1 738

6 800

9 575

13 000

dyrektorzy

225

11 500

16 449

22 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuNajwięcej zarobiły osoby pracujący w działach IT w ubezpieczeniach oraz bankowości. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 8 000 PLN.

Wynagrodzenia całkowite
w działach IT w wybranych branżach w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuW 2016 roku najwyżej opłacanym stanowiskiem z grupy stanowisk z działów IT był architekt – projektant systemów IT oraz kierownik projektów IT. Ich płace wyniosły kolejno 11 000 PLN i 10 000 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
na wybranych stanowiskach w działach IT (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWięcej danych na temat wynagrodzeń różnych zawodach i na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.


Najwięcej zarobiły osoby zatrudnione w działach IT w firmach z przewagą kapitału zagranicznego. Mediana ich zarobków wyniosła 7 500 PLN.

Wynagrodzenia całkowite
w branży IT w firmach o różnym pochodzeniu kapitału (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

przewaga kapitału
polskiego

(powyżej 50%)

5 700

3 500

5 000

7 081

przewaga kapitału zagranicznego

(powyżej 50%)

5 151

5 200

7 500

10 700

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuNajwięcej w branży IT zarabiały osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie. Mediana ich zarobków wyniosła 7 081 PLN brutto.

Wynagrodzenia całkowite
w działach IT osób o różnym wykształceniu (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

średnie

1 355

2 900

4 000

5 900

niepełne wyższe

680

3 500

4 900

7 075

wyższe zawodowe (inżynier/licencjat)

2 655

3 800

5 100

7 500

wyższe magisterskie

6 138

5 000

7 081

10 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego badania wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Infografika

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Karolina Jurczak

Zarobki na stanowiskach

Zarobki na stanowiskach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".