Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Sekretarka 3310 PLN
Programista CNC 4500 PLN
Aktor 3280 PLN
Pracownik socjalny 3700 PLN
Szklarz 3870 PLN
Mikrobiolog 4390 PLN
Dociepleniowiec 4290 PLN
Zootechnik 4390 PLN
Technik rtg 3220 PLN
Operator monitoringu 4010 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w działach HR w 2023 roku

12.02.2024 Patrycja Paszcza
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń 2023 udział wzięło 2 975 pracowników zatrudnionych w działach personalnych. Z czego 88% stanowiły kobiety, 67% osoby z wykształceniem wyższym magisterskim, 82% pracowało w firmach z przewagą kapitału polskiego. W artykule przedstawiono miesięczne wynagrodzenia całkowite brutto.
Mediana zarobków w działach personalnych wyniosła 7 400 PLN. 25% najniżej wynagradzanych pracowników tych działów zarabiało mniej niż 5 800 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych więcej niż 10 146 PLN. Z badania wynika, że 10% najwyżej wynagradzanych zarabiało więcej niż 14 615 PLN. Mediana płac kobiet w działach personalnych wyniosła 7 200 PLN, natomiast mężczyzn 8 500 PLN.

Wynagrodzenia w działach HR w 2023 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 roku


Odbierz bezpłatny raport o zarobkach na Twoim stanowisku, biorąc udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń.


Wynagrodzenia w województwach


Pracownicy działów HR zdecydowanie najwięcej zarobili w województwie mazowieckim – 8 317 PLN. Mediana płac w tym dziale, w samej Warszawie wyniosła 8 700 PLN. Na drugim miejscu znalazło się województwo małopolskie – 8 000 PLN, w Krakowie mediana wynosiła 8 367 PLN. Najniżej pracownicy działów personalnych zarabiali w województwie świętokrzyskim – 5 500 PLN.

Mediany wynagrodzeń w działach HR w województwach, w 2023 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 rokuWynagrodzenia na różnych szczeblach organizacji


Najwyższe płace otrzymywali dyrektorzy – 22 000 PLN. Zauważalne są różnice wynagrodzeń kierowników – 10 813 i 13 750 PLN w zależności od wielkości zespołów, którymi zarządzają. Mediana dla team leaderów/koordynatorów wynosiła 9 500 PLN. Specjaliści z różnym poziomem doświadczenia zarabiali od 5 500 do 8 500 PLN.

Mediany wynagrodzeń pracowników działów HR na różnych szczeblach organizacji w 2023 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 rokuWynagrodzenia na stanowiskach


W poniższej tabeli zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite w działach personalnych na wybranych stanowiskach. Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali dyrektorzy ds. personalnych – 22 200 PLN. Najczęściej pojawiającym się stanowiskiem z działu HR w naszym badaniu był specjalista ds. kadr i płac. Mediana jego wynagrodzeń wynosiła 6 200 PLN miesięcznie.

Wynagrodzenia pracowników działów HR na wybranych stanowiskach w 2023 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało mniej niż

mediana

25% zarabiało więcej niż

dyrektor ds. personalnych

67

16 025

22 200

29 900

HR biznes partner

238

9 162

11 000

14 000

kierownik ds. personalnych

111

9 025

12 000

16 000

kierownik ds. rekrutacji

27

8 900

11 190

17 500

kierownik działu kadr i płac

98

7 525

9 220

12 000

specjalista ds. personalnych

611

5 664

6 800

8 024

specjalista ds. rekrutacji

326

5 500

6 631

8 176

specjalista ds. kadr i płac

670

5 343

6 200

7 350

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 rokuInformacje o badaniu: W 2023 roku w badaniu uczestniczyło 80 290 osób. 57% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 75% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 74% ma wykształcenie wyższe, 49% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, a 84% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.

Patrycja Paszcza
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".