Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w działach HR w 2023 roku

12.02.2024 Patrycja Paszcza
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń 2023 udział wzięło 2 975 pracowników zatrudnionych w działach personalnych. Z czego 88% stanowiły kobiety, 67% osoby z wykształceniem wyższym magisterskim, 82% pracowało w firmach z przewagą kapitału polskiego. W artykule przedstawiono miesięczne wynagrodzenia całkowite brutto.
Mediana zarobków w działach personalnych wyniosła 7 400 PLN. 25% najniżej wynagradzanych pracowników tych działów zarabiało mniej niż 5 800 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych więcej niż 10 146 PLN. Z badania wynika, że 10% najwyżej wynagradzanych zarabiało więcej niż 14 615 PLN. Mediana płac kobiet w działach personalnych wyniosła 7 200 PLN, natomiast mężczyzn 8 500 PLN.

Wynagrodzenia w działach HR w 2023 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 roku


Odbierz bezpłatny raport o zarobkach na Twoim stanowisku, biorąc udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń.


Wynagrodzenia w województwach


Pracownicy działów HR zdecydowanie najwięcej zarobili w województwie mazowieckim – 8 317 PLN. Mediana płac w tym dziale, w samej Warszawie wyniosła 8 700 PLN. Na drugim miejscu znalazło się województwo małopolskie – 8 000 PLN, w Krakowie mediana wynosiła 8 367 PLN. Najniżej pracownicy działów personalnych zarabiali w województwie świętokrzyskim – 5 500 PLN.

Mediany wynagrodzeń w działach HR w województwach, w 2023 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 rokuWynagrodzenia na różnych szczeblach organizacji


Najwyższe płace otrzymywali dyrektorzy – 22 000 PLN. Zauważalne są różnice wynagrodzeń kierowników – 10 813 i 13 750 PLN w zależności od wielkości zespołów, którymi zarządzają. Mediana dla team leaderów/koordynatorów wynosiła 9 500 PLN. Specjaliści z różnym poziomem doświadczenia zarabiali od 5 500 do 8 500 PLN.

Mediany wynagrodzeń pracowników działów HR na różnych szczeblach organizacji w 2023 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 rokuWynagrodzenia na stanowiskach


W poniższej tabeli zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite w działach personalnych na wybranych stanowiskach. Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali dyrektorzy ds. personalnych – 22 200 PLN. Najczęściej pojawiającym się stanowiskiem z działu HR w naszym badaniu był specjalista ds. kadr i płac. Mediana jego wynagrodzeń wynosiła 6 200 PLN miesięcznie.

Wynagrodzenia pracowników działów HR na wybranych stanowiskach w 2023 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało mniej niż

mediana

25% zarabiało więcej niż

dyrektor ds. personalnych

67

16 025

22 200

29 900

HR biznes partner

238

9 162

11 000

14 000

kierownik ds. personalnych

111

9 025

12 000

16 000

kierownik ds. rekrutacji

27

8 900

11 190

17 500

kierownik działu kadr i płac

98

7 525

9 220

12 000

specjalista ds. personalnych

611

5 664

6 800

8 024

specjalista ds. rekrutacji

326

5 500

6 631

8 176

specjalista ds. kadr i płac

670

5 343

6 200

7 350

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 rokuInformacje o badaniu: W 2023 roku w badaniu uczestniczyło 80 290 osób. 57% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 75% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 74% ma wykształcenie wyższe, 49% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, a 84% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.

Patrycja Paszcza
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".