Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca godziwa - poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w działach HR w 2020 roku

17.03.2021 Jagoda Jurczak
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń 2020 udział wzięło 2 642 pracowników zatrudnionych w działach personalnych. Z czego 86% stanowiły kobiety, 66% osoby z wykształceniem wyższym magisterskim, 30% pracowało w firmach zatrudniających 1000 i więcej pracowników, 23% staż pracy był dłuższy niż 16 lat.
Mediana zarobków w działach personalnych wyniosła 5 700 PLN. 25% najniżej wynagradzanych pracowników tych działów zarabiało mniej niż 4 350 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych więcej niż 7 896 PLN. Z badania wynika, że 10% najwyżej wynagradzanych zarabiało więcej niż 11 000 PLN. Mediana płac kobiet w działach personalnych wyniosła 5 600 PLN, natomiast mężczyzn 6 500 PLN.

Wynagrodzenia
w działach HR w 2020 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuPracownicy działów HR zdecydowanie najwięcej mogli zarobić w województwie mazowieckim – 6 649 PLN. Mediana płac w tym dziale w samej Warszawie wyniosła 7 000 PLN. Na kolejnym miejscu znalazły się województwa pomorskie i małopolskie (6 000 PLN).

Mediany wynagrodzeń w działach HR 
w wybranych województwach w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuWedług Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń najwyższe płace otrzymywali pracownicy z najdłuższym stażem – 7 000 PLN. Pracownicy na początku kariery zarabiali przeciętnie o 3 000 PLN mniej.

Mediany wynagrodzeń pracowników
w działach HR z różnym stażem pracy w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuNajwyższe płace otrzymywali dyrektorzy – 16 250 PLN. Kierownicy zarabiali prawie o połowę mniej – 8 800 i 8 600 PLN w zależności od wielkości zespołu. Specjaliści zarabiali od 4 000 do 6 600 PLN w zależności od stopnia zaawansowania. Podobnie do młodszych specjalistów zarabiali pracownicy szeregowi – 4 000 PLN.

Mediany wynagrodzeń pracowników działów HR 
na różnych szczeblach organizacji w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuW poniższej tabeli zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite w działach personalnych na wybranych stanowiskach. Jeśli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych analiz, zapraszamy do Zarobków na stanowiskach.

Wynagrodzenia pracowników działów HR 
na wybranych stanowiskach w 2020 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało mniej niż

mediana

25% zarabiało więcej niż

dyrektor ds. personalnych

72

12 000

17 596

24 000

HR biznes partner

197

7 150

9 000

11 158

kierownik ds. personalnych

95

6 870

9 000

12 625

specjalista ds. wynagrodzeń i benefitów

36

6 090

7 841

9 750

kierownik działu kadr i płac

78

6 000

7 798

8 888

koordynator ds. personalnych

44

4 457

6 025

7 470

specjalista ds. personalnych

465

4 500

5 609

6 626

specjalista ds. rekrutacji

336

4 083

5 000

6 500

specjalista ds. szkoleń

42

4 142

4 883

7 000

specjalista ds. kadr i płac

532

3 820

4 651

5 800

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuInformacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyły 118 767 osoby. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych pracuje w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".