Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystent zarządu 5030 PLN
Mistrz zmiany 6120 PLN
Manager ds. eksportu 7910 PLN
Software tester 9640 PLN
Logistics Specialist 5900 PLN
Dziennikarz 4660 PLN
Pielęgniarka 4100 PLN
Prawnik 7260 PLN
Doradca klienta 4720 PLN
Plastyk 3730 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w działach HR w 2020 roku

17.03.2021 Jagoda Jurczak
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń 2020 udział wzięło 2 642 pracowników zatrudnionych w działach personalnych. Z czego 86% stanowiły kobiety, 66% osoby z wykształceniem wyższym magisterskim, 30% pracowało w firmach zatrudniających 1000 i więcej pracowników, 23% staż pracy był dłuższy niż 16 lat.
Mediana zarobków w działach personalnych wyniosła 5 700 PLN. 25% najniżej wynagradzanych pracowników tych działów zarabiało mniej niż 4 350 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych więcej niż 7 896 PLN. Z badania wynika, że 10% najwyżej wynagradzanych zarabiało więcej niż 11 000 PLN. Mediana płac kobiet w działach personalnych wyniosła 5 600 PLN, natomiast mężczyzn 6 500 PLN.

Wynagrodzenia
w działach HR w 2020 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuPracownicy działów HR zdecydowanie najwięcej mogli zarobić w województwie mazowieckim – 6 649 PLN. Mediana płac w tym dziale w samej Warszawie wyniosła 7 000 PLN. Na kolejnym miejscu znalazły się województwa pomorskie i małopolskie (6 000 PLN).

Mediany wynagrodzeń w działach HR 
w wybranych województwach w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuWedług Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń najwyższe płace otrzymywali pracownicy z najdłuższym stażem – 7 000 PLN. Pracownicy na początku kariery zarabiali przeciętnie o 3 000 PLN mniej.

Mediany wynagrodzeń pracowników
w działach HR z różnym stażem pracy w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuNajwyższe płace otrzymywali dyrektorzy – 16 250 PLN. Kierownicy zarabiali prawie o połowę mniej – 8 800 i 8 600 PLN w zależności od wielkości zespołu. Specjaliści zarabiali od 4 000 do 6 600 PLN w zależności od stopnia zaawansowania. Podobnie do młodszych specjalistów zarabiali pracownicy szeregowi – 4 000 PLN.

Mediany wynagrodzeń pracowników działów HR 
na różnych szczeblach organizacji w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuW poniższej tabeli zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite w działach personalnych na wybranych stanowiskach. Jeśli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych analiz, zapraszamy do Zarobków na stanowiskach.

Wynagrodzenia pracowników działów HR 
na wybranych stanowiskach w 2020 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało mniej niż

mediana

25% zarabiało więcej niż

dyrektor ds. personalnych

72

12 000

17 596

24 000

HR biznes partner

197

7 150

9 000

11 158

kierownik ds. personalnych

95

6 870

9 000

12 625

specjalista ds. wynagrodzeń i benefitów

36

6 090

7 841

9 750

kierownik działu kadr i płac

78

6 000

7 798

8 888

koordynator ds. personalnych

44

4 457

6 025

7 470

specjalista ds. personalnych

465

4 500

5 609

6 626

specjalista ds. rekrutacji

336

4 083

5 000

6 500

specjalista ds. szkoleń

42

4 142

4 883

7 000

specjalista ds. kadr i płac

532

3 820

4 651

5 800

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuInformacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyły 118 767 osoby. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych pracuje w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".