Artykuły

Wynagrodzenia w branży spożywczej w 2020 roku

05.01.2021 Monika Czepiel
Niniejszy artykuł powstał na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2020 – jesień. W raporcie uwzględniliśmy dane 259 837 pracowników z 707 firm, zatrudnionych na 796 stanowiskach. Więcej informacji o raporcie można znaleźć TUTAJ.
W tegorocznym badaniu wzięły udział 104 firmy z branży spożywczej.

Wynagrodzenia na poszczególnych szczeblach organizacji w branży spożywczej


Mediana wynagrodzenia kadry zarządzającej to 27 983 PLN brutto. Prawie trzy razy niższe wynagrodzenie otrzymuje kadra kierownicza – 10 330 PLN. 25% specjalistów w branży zarabia więcej niż 7 907 PLN. Połowa pracowników fizycznych zarabia w przedziale 3 500 PLN – 4 852 PLN. Dane zaprezentowano w tabeli 1.

Wynagrodzenie całkowite w branży spożywczej na różnych szczeblach organizacji (brutto w PLN)

szczebel organizacji

płaca całkowita

dolny kwartyl

mediana

górny kwartyl

kadra zarządzająca

19 501

27 983

38 314

kadra kierownicza

7 555

10 330

15 255

specjalista

4 680

5 942

7 907

pracownik techniczny

4 127

4 978

6 000

pracownik fizyczny

3 500

4 058

4 852

 

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020 - jesieńWynagrodzenia pracowników fizycznych w branży spożywczej


W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2020 – jesień najliczniejszą grupę pracowników w branży spożywczej stanowią pracownicy fizyczni. Zostali oni podzieleni na cztery poziomy: pracownik fizyczny początkujący, doświadczony, starszy oraz lider.
Wynagrodzenie całkowite pracowników początkujących wynosi 3 570 PLN i jest o 37% wyższe od obowiązującej w 2020 roku płacy minimalnej (2 600 PLN). Najwyższe wynagrodzenie otrzymują liderzy. Połowa z nich zarabia ponad 5 345 PLN.
W zależności od poziomu stanowiska, wysokość płacy zmiennej (czyli m.in. premii i nagród) waha się od 5% do 11% wynagrodzenia zasadniczego.

Wynagrodzenia pracowników fizycznych w branży spożywczej (brutto w PLN)

poziom stanowiska

mediana wynagrodzeń

wynagrodzenie

zasadnicze

wynagrodzenie całkowite

wynagrodzenie zmienne

(% zasadniczego)

pracownik fizyczny - lider

4 800

5 345

11%

pracownik fizyczny - starszy

4 200

4 538

8%

pracownik fizyczny - doświadczony

3 680

3 900

6%

pracownik fizyczny - początkujący

3 300

3 570

5%

 

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020 - jesieńWynagrodzenia specjalistów ds. kontroli jakości w branży spożywczej


W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2020 – jesień wyróżniamy również cztery poziomy kompetencji dla specjalisty: młodszy, doświadczony, starszy i ekspert.
W tabeli 3. zostały przedstawione dane o wynagrodzeniach na trzech poziomach dla stanowiska specjalisty ds. kontroli jakości. Starszy specjalista ds. kontroli jakości zarabia o ponad 40% więcej niż doświadczony specjalista.

Wynagrodzenie całkowite specjalisty ds. kontroli jakości w branży spożywczej (brutto w PLN)

poziom stanowiska

płaca całkowita

dolny kwartyl

mediana

górny kwartyl

starszy specjalista
ds. kontroli jakości

5 785

7 234

8 303

doświadczony specjalista
ds. kontroli jakości

4 492

5 100

5 923

młodszy specjalista
ds. kontroli jakości

4 050

4 406

5 936

 

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020 - jesieńZrealizowane podwyżki


W okresie od października 2019 do września 2020, najwyższe podwyżki wynagrodzeń w omawianej branży otrzymali pracownicy fizyczni - 5%. Pensje specjalistów wzrosły o 4,8%. Najniższe podwyżki otrzymały osoby należące do kadry zarządzającej – 4%.

Podwyżki zrealizowane w okresie październik 2019 - wrzesień 2020 w branży spożywczej (w %)

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020 - jesieńPrzypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".