Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w branży e-commerce w 2019 roku

17.12.2019 Paweł Rusocki
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2019 roku branże e-commerce reprezentowało 1 874 osoby. Niemal wszyscy z nich (98%) byli zatrudnieni w firmach prywatnych. W badaniu dominowały także podmioty z przewagą kapitału polskiego (65%). Wśród uczestników najliczniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem wyższym magisterskim (36%) oraz wyższym zawodowym lub średnim/pomaturalnym (po 22%). 56% ankietowanych stanowili mężczyźni.
Więcej danych o płacach osób zatrudnionych na stanowiskach handlowych
znajdą Państwo w raporcie Wynagrodzenia na stanowiskach handlowych w 2018 roku.


Zdecydowana większość biorących udział w badaniu (54%) nie jest zadowolona z wysokości otrzymywanego wynagrodzenia. Wśród osób tych mediana wynagrodzeń waha się od 4 000 do 4 700 PLN. Wśród osób zadowolonych jest to od 6 000 do 9 975 PLN. Jednocześnie 79% deklaruje satysfakcje z pracy. Co ciekawe w tym przypadku różnice nie są tak duże. Osoby deklarujące zadowolenie z pracy otrzymują wynagrodzenie na poziomie 4 927 – 5 505 PLN, podczas gdy wśród niezadowolonych było to od 4 000 do 4 175 PLN. Większość ankietowanych (56%) deklaruje również otrzymanie podwyżki wynagrodzenia względem 2018 roku. 59% osób ma również możliwość rozwoju zawodowego.

Ocena zadowolenia z wynagrodzenia, pracy oraz możliwości rozwoju pracowników branży e-commerce w 2019 roku

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuWyższe płace w branży otrzymywali mężczyźni.

Wynagrodzenia całkowite kobiet i mężczyzn zatrudnionych w branży e-commerce w 2019 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuNajwyższe wynagrodzenia otrzymywali zatrudnieni w firmach liczących powyżej 1 000 pracowników. Na wynagrodzenia powyżej 5 000 PLN mogli również liczyć pracownicy firm zatrudniających od 250 do 999 pracowników. Najniższe pensje otrzymywali reprezentanci najmniejszych podmiotów liczących maksymalnie 9 osób.

Wynagrodzenia całkowite pracowników branży e-commerce w firmach o różnej wielkości w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuNajwyższe płace wśród pracowników branży e-commerce występowały wśród osób z co najmniej 16 letnim doświadczeniem zawodowym. Mediany w wysokości co najmniej 5 000 PLN otrzymywali jeszcze pracownicy posiadający przynajmniej 6 letnie doświadczenie. Najniższe wynagrodzenia otrzymywały osoby z maksymalnie rocznym doświadczeniem. Warto również zauważyć, iż w większości przypadków wraz z rosnącym stażem pracy rośnie różnica między wysokością mediany a górnym kwartylem.

Wynagrodzenia całkowite pracowników branży e-commerce z różnym stażem pracy w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuNiezależnie od grupy (pierwszy kwartyl, mediana, trzeci kwartyl) wyższe wynagrodzenia otrzymywali zatrudnieni w firmach z przewagą kapitału zagranicznego. W przypadku mediany pensje w firmach z przewagą kapitału obcego były wyższe o blisko 50%.

Wynagrodzenia całkowite pracowników branży e-commerce zatrudnionych w firmach z przewagą kapitału polskiego i zagranicznego w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuPorównano również wynagrodzenia całkowite pracowników branży e-commerce na różnych szczeblach. Najwyższe mediany wynagrodzeń (powyżej 10 000 PLN) występowały jedynie wśród dyrektorów oraz kierowników co najmniej 100 osobowych zespołów. Najniższe pensje otrzymywali pracownicy szeregowi oraz młodsi specjaliści.

Wynagrodzenia pracowników branży e-commerce na wybranych szczeblach w 2019 roku (brutto w PLN)

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

pracownik szeregowy

2 884

3 493

4 200

młodszy specjalista

3 100

3 700

4 600

specjalista

3 627

4 664

6 363

starszy specjalista

4 210

5 861

9 000

kierownik małego zespołu (2-10 osób)

4 641

6 200

9 233

kierownik średniego zespołu (11-30 osób)

5 720

7 081

13 750

kierownik dużego zespołu (31-100 osób)

5 556

9 006

13 125

kierownik bardzo dużego zespołu (ponad 100 osób)

9 000

14 830

16 409

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuNajwyższe mediany wynagrodzeń (powyżej 5 000 PLN) występowały na stanowiskach kierowniczych. Z kolei w połowie przypadków mediany nie przekraczały 4 000 PLN. Najniższe wynagrodzenia otrzymywali zatrudnieni na stanowisku specjalisty ds. sprzedaży. Było to również jedyne stanowisko, gdzie wśród 25% zarabiających pensje nie przekroczyły 3 000 PLN.

Wynagrodzenia pracowników branży e-commerce na wybranych stanowiskach w 2019 roku (brutto w PLN)

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

specjalista ds. sprzedaży

2 900

3 426

4 200

grafik komputerowy

3 026

3 565

4 914

specjalista ds. handlowych

3 345

3 672

5 850

specjalista ds. obsługi klienta

3 300

3 700

4 500

specjalista ds. marketingu internetowego

3 400

3 924

4 785

specjalista ds. e-commerce

3 301

4 024

5 215

e-commerce manager

4 092

4 964

7 110

kierownik projektu

4 354

5 601

7 618

kierownik zespołu (team leader)

4 786

5 763

7 242

product manager

4 210

6 362

9 976

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuJeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie zapraszamy do złożenia zamówienia.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Paweł Rusocki
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".