Stefa premium Krakowskie Forum Wynagrodzeń Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018

Co Pana/i zdaniem w największym stopniu wpływa na wysokość wynagrodzenia Polaków?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Komisjoner 2859 PLN
Położna 2967 PLN
Fryzjer 2390 PLN
Rzecznik patentowy 6722 PLN
Szklarz 2397 PLN
Operator ładowarki 3389 PLN
Operator suwnicy 3100 PLN
Grabarz 3956 PLN
Realizator 3517 PLN
Ortoptystka 2176 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - luty 2019

sektor przedsiębiorstw - 4 949 PLN
0.4% (m/m)    8% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - IV kw. (r/r) 104.9%

inflacja - luty 2019 (r/r) 1.2%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia stażystów i praktykantów

06.11.2018 Agnieszka Sutor
Obecnie rynek pracy pokazuje, że kluczowym czynnikiem decydującym o zatrudnieniu jest doświadczenie kandydata. Nawet absolwenci szkół wyższych mają nieduże szanse na znalezienie satysfakcjonującej pracy, jeśli nie posiadają doświadczenia. Firmy, wprowadzając specjalne programy, takie jak staże i praktyki, dają młodym ludziom szansę na rozwój zawodowy. Pojęcie stażysty i praktykanta nieznacznie się różnią, jednakże na potrzeby artykułu pojęcia te będą traktowane zamiennie.
Sposób na rozpoczęcie kariery
Obecnie wyższe wykształcenie posiada większość osób, dlatego ważne jest, aby wyróżnić się doświadczeniem zawodowym. Możliwość jego zdobycia dają staże i praktyki, które odbywają się zarówno w ciągu roku akademickiego, jak i w okresie wakacyjnym. W procesach rekrutacyjnych często biorą udział studenci. Czas trwania stażu/praktyki to zwykle od 2 do 3 miesięcy i po tym okresie firma może zaproponować stażyście stałe zatrudnienie.

Oczekiwania studentów odnośnie wynagrodzenia na stażu/praktykach
Według badania Rynek pracy 2.0, przeprowadzonego w Polsce przez PwC, studenci mieli zróżnicowane oczekiwania co do wysokości wynagrodzenia za odbywany staż lub praktykę. Dokładne dane przedstawia poniższy wykres.

Jakiego wynagrodzenia oczekiwali studenci na stażu/praktyce
za miesiąc pełnoetatowej pracy w 2016 roku (netto w PLN)?

Wykres

Źródło: Badanie Rynek pracy 2.0 przeprowadzone przez PwCNajwięcej ankietowanych studentów (33%) oczekiwało wynagrodzenia za odbyty staż/praktykę w wysokości od 1 500 PLN do 2 000 PLN netto (1 752 – 2 336 PLN brutto) miesięcznie. Tylko 5% studentów było w stanie podjąć praktykę bez wynagrodzenia (PwC, 2016), co potwierdza, że obecnie – w sytuacji gdzie jest wysoki popyt i mała podaż pracowników - większość ofert staży i praktyk jest, zgodnie z oczekiwaniami, płatna. Dodatkowo, patrząc na dane z 2017 roku wyraźnie widać wzrost wynagrodzeń praktykantów i stażystów.

Ile zarabiają stażyści/praktykanci?
W narzędziu Moja płaca zostały zawarte informacje dotyczące mediany wynagrodzenia całkowitego brutto stażystów/praktykantów. Raport zawiera dane aktualne na rok 2017, które zostały opracowane na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.

Mediana wynagrodzenia całkowitego na stanowisku stażysta/praktykant wynosi 2 775 PLN brutto. Co czwarty stażysta zarabia powyżej 3 349 PLN brutto. Z kolei 25% stażystów zarabia poniżej 2 287 PLN brutto.

Wynagrodzenia stażystów/praktykantów (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Moja Płaca, Sedlak & SedlakZ Mojej Płacy wynika, że najwyższe wynagrodzenie otrzymują stażyści pracujący w Warszawie oraz w Poznaniu. Mediana wynagrodzeń całkowitych w tych miastach kształtuje się na poziomie 3 000 PLN brutto miesięcznie.

Mediany wynagrodzeń całkowitych stażystów/praktykantów
w wybranych miastach (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Moja Płaca, Sedlak & SedlakWykres 3. zawiera dane na temat wynagrodzeń stażystów w przedsiębiorstwach o różnej wielkości zatrudnienia. Wynika z nich, że im większa firma, tym zarobki są wyższe.

Mediany wynagrodzeń całkowitych stażystów/praktykantów
w firmach różnej wielkości (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Moja Płaca, Sedlak & SedlakWynagrodzenia stażystów w firmach z przewagą kapitału zagranicznego są wyższe niż w firmach polskich i wynoszą 2 924 PLN brutto miesięcznie.

Mediany wynagrodzeń całkowitych stażystów/praktykantów
w firmach o różnym pochodzeniu kapitału (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Moja Płaca, Sedlak & SedlakPoziom wynagrodzenia stażystów różni się w zależności od przyjętych kryteriów. Należy jednak pamiętać o tym, że odbywając staż lub praktykę, oprócz wysokości wynagrodzenia, ważna jest możliwość zdobycia doświadczenia, które przyda się w dalszych etapach kariery zawodowej.

Więcej danych na temat wynagrodzeń na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja płaca.Bibliografia
1. Narzędzie ,,Moja płaca” https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-stazysta-praktykant
2. Raport ,,Rynek pracy 2.0” https://www.pwc.pl/pl/pdf/rynek-pracy-2-0-raport-pwc.pdf

Zarobki na stanowiskach

Zarobki na stanowiskach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Agnieszka Sutor

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]