Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca całkowita - jest to płaca zasadnicza (stała) plus składniki zmienne (premie, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia specjalistów ds. kadr i płac w 2020 roku

11.10.2021 Jagoda Jurczak
Mediana wynagrodzeń specjalistów ds. kadr i płac wyniosła w 2020 roku 4 500 PLN. To o 600 PLN mniej niż mediana ogólnopolska oraz mediana dla wszystkich specjalistów. 25% najniżej wynagradzanych kadrowych zarabiało mniej niż 3 700 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych zarabiało więcej niż 5 550 PLN. 10% najwyżej wynagradzanych zarabiało więcej niż 6 920 PLN. Kobiety na tym stanowisku zarabiały przeciętnie 4 459 PLN, natomiast mężczyźni 5 000 PLN.
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2020 roku udział wzięło 1 152 specjalistów ds. kadr i płac. 95% badanych stanowiły kobiety. 58% badanych było po studiach wyższych magisterskich. 40% pracowało w firmach zatrudniających od 50 do 249 pracowników. Staż pracy 31% badanych wynosił ponad 16 lat.

Mediana wynagrodzeń specjalistów ds. kadr i płac wyniosła w 2020 roku 4 500 PLN. To o 600 PLN mniej niż mediana ogólnopolska oraz mediana dla wszystkich specjalistów. 25% najniżej wynagradzanych kadrowych zarabiało mniej niż 3 700 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych zarabiało więcej niż 5 550 PLN. 10% najwyżej wynagradzanych zarabiało więcej niż 6 920 PLN. Kobiety na tym stanowisku zarabiały przeciętnie 4 459 PLN, natomiast mężczyźni 5 000 PLN.

Wynagrodzenia specjalistów ds. kadr i płac w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuNajwyższe zarobki specjaliści ds. kadr i płac otrzymywali w firmach zatrudniających od 250 do 999 pracowników. Mediana ich płac w firmach tej wielkości wyniosła 5 000 PLN. Natomiast ich koledzy z najmniejszych firm (do 9 osób) zarabiali przeciętnie o 1 127 PLN mniej.

Mediany wynagrodzeń specjalistów ds. kadr i płac w firmach różnej wielkości w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuWedług Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, specjaliści ds. kadr i płac w firmach z zagranicznym kapitałem mogli zarobić o 1 285 PLN więcej od kolegów zatrudnionych w polskich firmach.

Wynagrodzenia specjalistów ds. kadr i płac w firmach o różnym pochodzeniu kapitału w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuNajwięcej zarabiali pracownicy z najdłuższym stażem pracy, powyżej 16 lat. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 4 800 PLN. Ich koledzy w pierwszym roku pracy zarabiali o 1 187 PLN mniej.

Mediany wynagrodzeń specjalistów ds. kadr i płac z różnym stażem pracy w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuSpecjaliści ds. kadr i płac zarabiali najwięcej w przypadku gdy posiadali wyższe wykształcenie. Mediana płac pracowników z tytułem magistra to 4 600 PLN i 4 650 PLN z tytułem magistra inżyniera. Dla porównania mediana płac pracowników ze zdaną maturą była o 600 PLN niższa i wynosiła 4 000 PLN.

Mediany wynagrodzeń specjalistów ds. kadr i płac z różnym wykształceniem w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuInformacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyły 118 767 osoby. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych pracuje w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".