Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Mistrz zmiany 6120 PLN
Tester manualny 4660 PLN
Nauczyciel muzyki 4820 PLN
Skarbnik 7930 PLN
PHP developer 6630 PLN
Urbanista 4160 PLN
Spedytor lotniczy 5150 PLN
Nanotechnolog 4810 PLN
Spawalnik 5630 PLN
Kierownik ds. BHP 10000 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia specjalistów ds. kadr i płac w 2020 roku

11.10.2021 Jagoda Jurczak
Mediana wynagrodzeń specjalistów ds. kadr i płac wyniosła w 2020 roku 4 500 PLN. To o 600 PLN mniej niż mediana ogólnopolska oraz mediana dla wszystkich specjalistów. 25% najniżej wynagradzanych kadrowych zarabiało mniej niż 3 700 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych zarabiało więcej niż 5 550 PLN. 10% najwyżej wynagradzanych zarabiało więcej niż 6 920 PLN. Kobiety na tym stanowisku zarabiały przeciętnie 4 459 PLN, natomiast mężczyźni 5 000 PLN.
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2020 roku udział wzięło 1 152 specjalistów ds. kadr i płac. 95% badanych stanowiły kobiety. 58% badanych było po studiach wyższych magisterskich. 40% pracowało w firmach zatrudniających od 50 do 249 pracowników. Staż pracy 31% badanych wynosił ponad 16 lat.

Mediana wynagrodzeń specjalistów ds. kadr i płac wyniosła w 2020 roku 4 500 PLN. To o 600 PLN mniej niż mediana ogólnopolska oraz mediana dla wszystkich specjalistów. 25% najniżej wynagradzanych kadrowych zarabiało mniej niż 3 700 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych zarabiało więcej niż 5 550 PLN. 10% najwyżej wynagradzanych zarabiało więcej niż 6 920 PLN. Kobiety na tym stanowisku zarabiały przeciętnie 4 459 PLN, natomiast mężczyźni 5 000 PLN.

Wynagrodzenia specjalistów ds. kadr i płac w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuNajwyższe zarobki specjaliści ds. kadr i płac otrzymywali w firmach zatrudniających od 250 do 999 pracowników. Mediana ich płac w firmach tej wielkości wyniosła 5 000 PLN. Natomiast ich koledzy z najmniejszych firm (do 9 osób) zarabiali przeciętnie o 1 127 PLN mniej.

Mediany wynagrodzeń specjalistów ds. kadr i płac w firmach różnej wielkości w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuWedług Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, specjaliści ds. kadr i płac w firmach z zagranicznym kapitałem mogli zarobić o 1 285 PLN więcej od kolegów zatrudnionych w polskich firmach.

Wynagrodzenia specjalistów ds. kadr i płac w firmach o różnym pochodzeniu kapitału w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuNajwięcej zarabiali pracownicy z najdłuższym stażem pracy, powyżej 16 lat. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 4 800 PLN. Ich koledzy w pierwszym roku pracy zarabiali o 1 187 PLN mniej.

Mediany wynagrodzeń specjalistów ds. kadr i płac z różnym stażem pracy w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuSpecjaliści ds. kadr i płac zarabiali najwięcej w przypadku gdy posiadali wyższe wykształcenie. Mediana płac pracowników z tytułem magistra to 4 600 PLN i 4 650 PLN z tytułem magistra inżyniera. Dla porównania mediana płac pracowników ze zdaną maturą była o 600 PLN niższa i wynosiła 4 000 PLN.

Mediany wynagrodzeń specjalistów ds. kadr i płac z różnym wykształceniem w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuInformacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyły 118 767 osoby. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych pracuje w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".