Artykuły

Wynagrodzenia specjalistów ds. administracji w 2017 roku

22.01.2019 Grzegorz Poręba
Informacje o badaniu: W 2017 roku w badaniu (Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń, dalej OBW) uczestniczyło 155 136 osób. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 128 998 respondentów. 40% uczestników badania ma nie więcej niż 30 lat, 54% mieszka w miastach powyżej 200 000 mieszkańców, 70% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 80% pracuje w firmach prywatnych.
Głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach. Firmy mają możliwość zamówienia analiz na zamówienie dostosowanych do własnych potrzeb. Analizy te przedstawiają dane o wynagrodzeniach na konkretnych stanowiskach w konkretnej branży, w konkretnym regionie/mieście, i dodatkowo pokazują jak zmienia się wynagrodzenie pracownika w zależności od stażu, wykształcenia czy znajomości języków obcych. Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowymi analizami, zapraszamy do kontaktu - dysponujemy już danymi płacowymi za pierwszą połowę 2018.


Dane ogólne


W 2017 roku na udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń zdecydowało się 1 919 specjalistów ds. administracji. Zarobki połowy z nich mieściły się w przedziale od 3 000 do 4 400 PLN, natomiast ich mediana wyniosła 3 600 PLN.

Wynagrodzenia całkowite
specjalistów ds. administracji w 2017 roku (brutto w PLN)

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 rokuTradycyjnie w naszych badaniach jedne z najniższych zarobków deklarują pracownicy służby zdrowia, nauki i szkolnictwa oraz kultury i sztuki. W przypadku specjalistów ds. administracji nie jest inaczej. Zarobki tychże osób zatrudnionych we wspomnianych branżach nie przekroczyły w 2017 roku 3 500 PLN brutto. Przysłowiową „czwórką z przodu” pochwalić się mogą specjaliści ds. administracji pracujący w bankowości i energetyce. Ich pensje wyniosły odpowiednio: 4 100 i 4 240 PLN.

Wynagrodzenia całkowite
specjalistów ds. administracji w wybranych branżach w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuDuże i wielkie firmy sowiciej potrafią wynagrodzić swoich pracowników niż mniejsze organizacje. Zarobki specjalistów ds. administracji pracujących w organizacjach zatrudniających co najmniej 1 000 osób były o blisko 500 PLN wyższe niż w firmach, których stan zatrudnienia był niższy niż 250.

Wynagrodzenia całkowite
specjalistów ds. administracji w firmach różnej wielkości w 2017 roku (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

mikro przedsiębiorstwo (1 - 9)

110

2 767

3 349

4 116

małe przedsiębiorstwo (10 - 49)

333

2 775

3 493

4 115

średnie przedsiębiorstwo (50 - 249)

464

2 970

3 493

4 210

duże przedsiębiorstwo (250 - 999)

328

3 041

3 636

4 500

wielkie przedsiębiorstwo (1000 i więcej)

677

3 177

3 841

4 683

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuRównież wielkość miejscowości znajduje odbicie w wynagrodzeniach specjalistów ds. administracyjnych. Zarobki osób na tym stanowisku pracujących w mieście stołecznym Warszawa wyraźnie wyróżniają się na tle pozostałych, mniejszych miejscowości.

Wynagrodzenia całkowite specjalistów ds. administracji
w miejscowościach różnej wielkości w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuZ wynagrodzeniami tak jak z życiem. Nie tylko wielkość ma znaczenie, ale również czas. Patrząc na staż pracy specjalistów ds. administracyjnych można z czystym sumieniem stwierdzić, że im dłużej tym lepiej. Różnica w wynagrodzeniach pomiędzy pracownikami ze stażem powyżej 15 lat a ich młodszymi kolegami, pracującymi krócej niż 12 miesięcy przekracza 1 000 PLN.

Wynagrodzenia całkowite
specjalistów ds. administracji z różnym stażem w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuOstatnią poruszoną kwestią w niniejszym artykule jest kierunek ukończonych studiów. Co ciekawe, nawet na stanowisku specjalisty ds. administracyjnych absolwenci nauk technicznych zarabiają więcej od absolwentów... administracji. Różnica w ich zarobkach wyniosła blisko 400 PLN.

Wynagrodzenia całkowite
specjalistów ds. administracji po różnych specjalnościach studiów w 2017 roku (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

pedagogiczne

57

3 000

3 494

4 009

ekonomia, finanse, zarządzanie

461

2 970

3 550

4 350

administracja

325

3 000

3 655

4 604

nauki humanistyczne         i społeczne

320

3 110

3 780

4 646

nauki matematyczno-przyrodnicze

53

3 230

3 780

4 497

nauki techniczne

159

3 300

4 050

4 700

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuArtykuł przedstawia tylko wybrane dane. Jeśli są Państwo zainteresowani pozostałymi zależnościami (np. staż na stanowisku, dodatkowe certyfikaty, lokalizacja firmy czy pochodzenie kapitału), zapraszamy do modułu zarobki na stanowiskach.

Jeśli potrzebują Państwo danych o wynagrodzeniach tylko na własnym stanowisku, zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Po uzupełnieniu ankiety, otrzymają Państwo bezpłatnie analizę.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Grzegorz Poręba
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".