Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystent ds. B+R 5650 PLN
Planista produkcyjny 8350 PLN
Profesor 10130 PLN
Nauczyciel etyki 5210 PLN
Nauczyciel plastyki 5140 PLN
Business Analyst 6760 PLN
Media Manager 4720 PLN
Javascript developer 10380 PLN
Lean Specialist 7410 PLN
Tax Analyst 6670 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca godziwa - poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia pracowników w przemyśle ciężkim w 2020 roku

28.05.2021 Jagoda Jurczak
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń udział wzięło 6 514 osób zatrudnionych w firmach z branży przemysłu ciężkiego. 79% badanych stanowili mężczyźni. 33% miało wykształcenie wyższe magisterskie inżynierskie. 29% pracowało w firmach zatrudniających 1000 i więcej pracowników. Staż pracy 26% badanych wynosił ponad 16 lat.
Mediana wynagrodzeń pracowników w przemyśle ciężkim wyniosła 5 700 PLN, czyli o 600 PLN więcej niż mediana dla całego kraju i o 250 PLN więcej niż wyniosła mediana w przemyśle lekkim. 25% najniżej wynagradzanych zarabiało mniej niż 4 300 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych więcej niż 8 000 PLN. A 10% najwyżej wynagradzanych zarabiało nie mniej niż 12 000 PLN. Kobiety w tej branży zarabiały przeciętnie 5 100 PLN, natomiast mężczyźni 5 800 PLN.

Wynagrodzenia w przemyśle ciężkim w 2020 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuNajwyższe wynagrodzenia w przemyśle ciężkim otrzymywali pracownicy w województwie mazowieckim – 6 497 PLN. Mediana zarobków w samej Warszawie była wyższa i wyniosła 7 900 PLN. Poniżej 5 000 PLN zarabiali przeciętnie pracownicy w trzech województwach: kujawsko-pomorskim, podkarpackim oraz lubelskim.

Mediany wynagrodzeń w przemyśle ciężkim w różnych województwach w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuWedług Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, pracownicy zatrudnieni w przemyśle ciężkim zarabiali najwięcej w największych firmach, zatrudniających 1000 i więcej pracowników. Mediana ich płac wyniosła 6 500 PLN. Dla porównania pracownicy z najmniejszych firm (1-9 pracowników) zarabiali o 1 661 PLN mniej – 4 839 PLN.

Mediany wynagrodzeń w przemyśle ciężkim w firmach różnej wielkości w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuSpośród wybranych działów najwyższe płace w branży przemysłu ciężkiego otrzymywali pracownicy w działach IT, badań i rozwoju oraz zakupów. Niższe wynagrodzenia, niższe lub równe 5 000 PLN, otrzymywali pracownicy produkcji, magazynów oraz administracji i biura zarządu.

Mediany wynagrodzeń w przemyśle ciężkim w wybranych działach w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuDyrektorzy w firmach przemysłu ciężkiego zarabiali 16 500 PLN. Kierownicy otrzymywali pensję od 8 278 PLN w przypadku gdy kierowali małym zespołem do 13 708 PLN, gdy mieli pod sobą bardzo duży zespół pracowników. Specjaliści zarabiali od 4 435 PLN, w przypadku młodszych stażem do nawet 7 300 PLN jeśli chodzi o doświadczonych pracowników. Natomiast wynagrodzenia brygadzistów wynosiły 5 300 PLN. O ponad 1 200 PLN mniej zarabiali pracownicy szeregowi – 4 075 PLN.

Mediany wynagrodzeń pracowników na różnych szczeblach organizacji w przemyśle ciężkim w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuW poniższej tabeli zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite w przemyśle ciężkim na wybranych stanowiskach. Więcej danych dotyczących zarobków na stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy. A jeśli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych analiz, zapraszamy do Zarobków na Stanowiskach.

Wynagrodzenia w przemyśle ciężkim na wybranych stanowiskach w 2020 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało mniej niż

mediana

25% zarabiało więcej niż

kierownik projektu

156

5 890

8 500

11 925

kierownik zespołu (Team Leader)

67

5 600

8 140

11 400

kierownik produkcji

81

6 680

8 000

10 826

inżynier produkcji

196

5 000

6 310

7 359

automatyk

144

5 000

6 245

7 700

konstruktor

554

4 620

5 900

7 238

inżynier ds. jakości

126

4 867

5 750

7 078

specjalista ds. zaopatrzenia

103

4 258

5 731

6 950

technolog produkcji

91

4 550

5 250

6 100

księgowy

81

4 200

5 175

6 000

programista CNC

65

4 400

5 094

6 257

specjalista ds. planowania produkcji

83

4 200

5 000

5 925

specjalista ds. kadr i płac

72

3 800

4 592

5 500

pracownik kontroli jakości

103

3 881

4 457

5 100

spawacz

159

3 553

4 330

5 062

operator CNC

272

3 500

4 207

4 950

operator maszyn i urządzeń produkcyjnych

67

3 220

3 840

4 465

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuInformacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyły 118 767 osoby. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych pracuje w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".