Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Inżynier budowy 5260 PLN
Specjalista helpdesk 4390 PLN
Nauczyciel plastyki 4820 PLN
Lekarz dentysta 5150 PLN
C/c++ developer 6210 PLN
Prawnik 5510 PLN
Dealer bankowy 10000 PLN
Frezer CNC 4200 PLN
Associate 6730 PLN
Informatyk medyczny 4650 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia pracowników w przemyśle ciężkim w 2020 roku

28.05.2021 Jagoda Jurczak
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń udział wzięło 6 514 osób zatrudnionych w firmach z branży przemysłu ciężkiego. 79% badanych stanowili mężczyźni. 33% miało wykształcenie wyższe magisterskie inżynierskie. 29% pracowało w firmach zatrudniających 1000 i więcej pracowników. Staż pracy 26% badanych wynosił ponad 16 lat.
Mediana wynagrodzeń pracowników w przemyśle ciężkim wyniosła 5 700 PLN, czyli o 600 PLN więcej niż mediana dla całego kraju i o 250 PLN więcej niż wyniosła mediana w przemyśle lekkim. 25% najniżej wynagradzanych zarabiało mniej niż 4 300 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych więcej niż 8 000 PLN. A 10% najwyżej wynagradzanych zarabiało nie mniej niż 12 000 PLN. Kobiety w tej branży zarabiały przeciętnie 5 100 PLN, natomiast mężczyźni 5 800 PLN.

Wynagrodzenia w przemyśle ciężkim w 2020 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuNajwyższe wynagrodzenia w przemyśle ciężkim otrzymywali pracownicy w województwie mazowieckim – 6 497 PLN. Mediana zarobków w samej Warszawie była wyższa i wyniosła 7 900 PLN. Poniżej 5 000 PLN zarabiali przeciętnie pracownicy w trzech województwach: kujawsko-pomorskim, podkarpackim oraz lubelskim.

Mediany wynagrodzeń w przemyśle ciężkim w różnych województwach w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuWedług Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, pracownicy zatrudnieni w przemyśle ciężkim zarabiali najwięcej w największych firmach, zatrudniających 1000 i więcej pracowników. Mediana ich płac wyniosła 6 500 PLN. Dla porównania pracownicy z najmniejszych firm (1-9 pracowników) zarabiali o 1 661 PLN mniej – 4 839 PLN.

Mediany wynagrodzeń w przemyśle ciężkim w firmach różnej wielkości w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuSpośród wybranych działów najwyższe płace w branży przemysłu ciężkiego otrzymywali pracownicy w działach IT, badań i rozwoju oraz zakupów. Niższe wynagrodzenia, niższe lub równe 5 000 PLN, otrzymywali pracownicy produkcji, magazynów oraz administracji i biura zarządu.

Mediany wynagrodzeń w przemyśle ciężkim w wybranych działach w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuDyrektorzy w firmach przemysłu ciężkiego zarabiali 16 500 PLN. Kierownicy otrzymywali pensję od 8 278 PLN w przypadku gdy kierowali małym zespołem do 13 708 PLN, gdy mieli pod sobą bardzo duży zespół pracowników. Specjaliści zarabiali od 4 435 PLN, w przypadku młodszych stażem do nawet 7 300 PLN jeśli chodzi o doświadczonych pracowników. Natomiast wynagrodzenia brygadzistów wynosiły 5 300 PLN. O ponad 1 200 PLN mniej zarabiali pracownicy szeregowi – 4 075 PLN.

Mediany wynagrodzeń pracowników na różnych szczeblach organizacji w przemyśle ciężkim w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuW poniższej tabeli zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite w przemyśle ciężkim na wybranych stanowiskach. Więcej danych dotyczących zarobków na stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy. A jeśli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych analiz, zapraszamy do Zarobków na Stanowiskach.

Wynagrodzenia w przemyśle ciężkim na wybranych stanowiskach w 2020 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało mniej niż

mediana

25% zarabiało więcej niż

kierownik projektu

156

5 890

8 500

11 925

kierownik zespołu (Team Leader)

67

5 600

8 140

11 400

kierownik produkcji

81

6 680

8 000

10 826

inżynier produkcji

196

5 000

6 310

7 359

automatyk

144

5 000

6 245

7 700

konstruktor

554

4 620

5 900

7 238

inżynier ds. jakości

126

4 867

5 750

7 078

specjalista ds. zaopatrzenia

103

4 258

5 731

6 950

technolog produkcji

91

4 550

5 250

6 100

księgowy

81

4 200

5 175

6 000

programista CNC

65

4 400

5 094

6 257

specjalista ds. planowania produkcji

83

4 200

5 000

5 925

specjalista ds. kadr i płac

72

3 800

4 592

5 500

pracownik kontroli jakości

103

3 881

4 457

5 100

spawacz

159

3 553

4 330

5 062

operator CNC

272

3 500

4 207

4 950

operator maszyn i urządzeń produkcyjnych

67

3 220

3 840

4 465

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuInformacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyły 118 767 osoby. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych pracuje w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".