Artykuły

Wynagrodzenia pracowników szeregowych w 2016 roku

23.01.2017 Kinga Kiełtyka
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób


Mediana wynagrodzeń pracowników szeregowych wyniosła 2 650 PLN brutto miesięcznie – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku.

Wynagrodzenia pracowników szeregowych w 2016 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku
Najwyższe przeciętne wynagrodzenie otrzymywali pracownicy szeregowi zatrudnieni na terenie województwa mazowieckiego – 3 000 PLN brutto, z kolei najniższe odnotowano na terenie województwa podkarpackiego i warmińsko – mazurskiego (mediana wynagrodzeń równa 2 400 PLN).

Wynagrodzenia pracowników szeregowych
w województwach w 2016 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku
Z badania wynika, że wyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy szeregowi, którzy byli zatrudnieni w firmach z przewagą kapitału zagranicznego. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 3 000 PLN brutto na miesiąc.

Wynagrodzenia pracowników szeregowych w firmach o różnym pochodzeniu kapitału w 2016 roku (brutto w PLN)

wielkość próby

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

przewaga kapitału polskiego

(powyżej 50%)

24 861

2 057

2 500

3 200

przewaga kapitału zagranicznego

(powyżej 50%)

7 845

2 450

3 000

3 830

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuMediana pensji w wielkich i dużych przedsiębiorstwach wyniosła odpowiednio 2 800 i 2 840 PLN brutto miesięcznie. To o około 22% więcej niż w mikro przedsiębiorstwach.

Wynagrodzenia pracowników szeregowych
w przedsiębiorstwach różnej wielkości w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku
Najwyższe przeciętne wynagrodzenie na stanowiskach szeregowych otrzymywali pracownicy z branży IT. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 3 500 PLN brutto.

Wynagrodzenia pracowników szeregowych
w różnych branżach w 2016 roku (brutto w PLN)

 

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

IT

1 129

2 650

3 500

4 500

energetyka

963

2 500

3 000

3 840

przemysł lekki

3 839

2 200

2 700

3 400

transport i logistyka

2 468

2 200

2 800

3 500

służba zdrowia

2 177

2 050

2 050

3 000

kultura i sztuka

239

2 000

2 300

2 800

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWysokie przeciętne wynagrodzenie odnotowano na stanowisku Programisty C/C++ – 4 400 PLN brutto miesięcznie. To ponad dwukrotnie więcej niż wyniosła mediana wynagrodzeń sprzedawcy/kasjera (2 000 PLN brutto). Więcej danych na temat wynagrodzeń różnych zawodach i na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia pracowników szeregowych
na wybranych stanowiskach w 2016 roku (brutto w PLN)

stanowisko

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

sprzedawca/kasjer

1 858

1 875

2 100

2 400

referent

852

2 091

2 400

2 810

księgowy

738

2 200

2 800

3 600

operator CNC

389

2 352

2 850

3 406

pielęgniarka

293

2 200

2 600

3 000

fizjoterapeuta

176

2 000

2 300

2 683

programista C/C++

101

3 000

4 400

6 500

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego badania wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Infografika

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Zarobki na stanowiskach

Zarobki na stanowiskach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Kinga Kiełtyka
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".