Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Kierownik projektów 10000 PLN
Kierownik regionalny 11650 PLN
Kierownik apteki 9470 PLN
Business Analyst 9880 PLN
Pracownik ochrony 4680 PLN
Członek zarządu 19610 PLN
Kasjer 4170 PLN
Media planner 5380 PLN
Developer PHP 6100 PLN
Ustawiacz maszyn 6140 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia pracowników szeregowych w 2016 roku

23.01.2017 Kinga Kiełtyka
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób


Mediana wynagrodzeń pracowników szeregowych wyniosła 2 650 PLN brutto miesięcznie – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku.

Wynagrodzenia pracowników szeregowych w 2016 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku
Najwyższe przeciętne wynagrodzenie otrzymywali pracownicy szeregowi zatrudnieni na terenie województwa mazowieckiego – 3 000 PLN brutto, z kolei najniższe odnotowano na terenie województwa podkarpackiego i warmińsko – mazurskiego (mediana wynagrodzeń równa 2 400 PLN).

Wynagrodzenia pracowników szeregowych
w województwach w 2016 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku
Z badania wynika, że wyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy szeregowi, którzy byli zatrudnieni w firmach z przewagą kapitału zagranicznego. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 3 000 PLN brutto na miesiąc.

Wynagrodzenia pracowników szeregowych w firmach o różnym pochodzeniu kapitału w 2016 roku (brutto w PLN)

wielkość próby

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

przewaga kapitału polskiego

(powyżej 50%)

24 861

2 057

2 500

3 200

przewaga kapitału zagranicznego

(powyżej 50%)

7 845

2 450

3 000

3 830

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuMediana pensji w wielkich i dużych przedsiębiorstwach wyniosła odpowiednio 2 800 i 2 840 PLN brutto miesięcznie. To o około 22% więcej niż w mikro przedsiębiorstwach.

Wynagrodzenia pracowników szeregowych
w przedsiębiorstwach różnej wielkości w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku
Najwyższe przeciętne wynagrodzenie na stanowiskach szeregowych otrzymywali pracownicy z branży IT. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 3 500 PLN brutto.

Wynagrodzenia pracowników szeregowych
w różnych branżach w 2016 roku (brutto w PLN)

 

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

IT

1 129

2 650

3 500

4 500

energetyka

963

2 500

3 000

3 840

przemysł lekki

3 839

2 200

2 700

3 400

transport i logistyka

2 468

2 200

2 800

3 500

służba zdrowia

2 177

2 050

2 050

3 000

kultura i sztuka

239

2 000

2 300

2 800

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWysokie przeciętne wynagrodzenie odnotowano na stanowisku Programisty C/C++ – 4 400 PLN brutto miesięcznie. To ponad dwukrotnie więcej niż wyniosła mediana wynagrodzeń sprzedawcy/kasjera (2 000 PLN brutto). Więcej danych na temat wynagrodzeń różnych zawodach i na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia pracowników szeregowych
na wybranych stanowiskach w 2016 roku (brutto w PLN)

stanowisko

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

sprzedawca/kasjer

1 858

1 875

2 100

2 400

referent

852

2 091

2 400

2 810

księgowy

738

2 200

2 800

3 600

operator CNC

389

2 352

2 850

3 406

pielęgniarka

293

2 200

2 600

3 000

fizjoterapeuta

176

2 000

2 300

2 683

programista C/C++

101

3 000

4 400

6 500

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego badania wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Infografika

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Kinga Kiełtyka

Zarobki na stanowiskach

Zarobki na stanowiskach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".