Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Specjalista BHP 6730 PLN
Sekretarka 4720 PLN
Elektromechanik 6180 PLN
Asystent sędziego 6030 PLN
Technik obiektu 5730 PLN
Administrator IT 8520 PLN
Frezer 5810 PLN
Inspektor sanitarny 5930 PLN
Zwrotnicowy 5350 PLN
Pomocnik mechanika 4720 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia osób znających różne języki obce

13.09.2010 Krzysztof Domagała
Artykuł przedstawia informacje na temat wynagrodzeń osób znających różne języki obce. Najpopularniejszym językiem w Polsce jest angielski. Bardzo dobra znajomość tego języka pozwalała osiągnąć wynagrodzenie na poziomie 4 700 PLN (mediana). Najwyższy wzrost płacy – 135% – wywołany poprawą kompetencji językowych odnotowano na stanowisku dyrektora ds. technicznych i serwisu. Natomiast najwyższe wynagrodzenia osiągały osoby biegle posługujące się językiem chińskim (8 000 PLN). Ponadto w artykule znajdą Państwo informacje o zarobkach osób o różnym poziomie wykształcenia z uwzględnieniem liczby znanych przez nich języków, jak i podobne zestawienie osób na różnych szczeblach zarządzania. Zawarte są w nim również informacje o zarobkach pracowników mówiących językami niszowymi, takimi jak chiński czy grecki. Artykuł zawiera 5 tabel i 2 wykresy.
W ostatnim czasie duży nacisk kładzie się na naukę języków obcych. Czy rzeczywiście ich znajomość ma wpływ na wysokość wynagrodzenia? A jak na poziom zarobków wpływa posługiwanie się „egzotycznymi” językami takimi jak chiński czy arabski? Czy znajomość kilku języków podnosi wynagrodzenie adekwatnie do ich liczby? Na te i inne pytania odpowiadają wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2009 przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak.

Dane ogólne


Jak pokazały wyniki badania, 40% osób w nim uczestniczących deklaruje dobrą znajomość jednego języka obcego. 8% badanych posługuje się dwoma językami. Bardziej szczegółowe dane zostały przedstawione na wykresie 1.

Procent osób uczestniczących w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń
znajacych określoną ilość języków obcych w stopniu przynajmniej dobrym

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2009 przeprowadzone przez Sedlak & SedlakWynagrodzenia osób o różnym poziomie wykształcenia znających kilka języków


Osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym zarabiały mniej, niż wyniosła mediana wynagrodzeń wszystkich uczestników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2009 (3 425 PLN). Nie ma istotnych różnic w płacach pomiędzy osobami znającymi jeden i dwa języki obce, w przypadku osób z wykształceniem średnim. Z kolei pracownicy z wykształceniem wyższym licencjackim posługujący się trzema językami byli wynagradzani lepiej (3 650 PLN) niż wyniósł ogólny wynik badania. Dopiero pracownicy z wykształceniem wyższym, magisterskim lub inżynierskim, otrzymywali wynagrodzenie na poziomie przynajmniej 4 400 PLN (mediana), niezależnie od liczby języków jakimi się posługiwali. Bardziej szczegółowe dane zostały zestawione w tabeli 1.

Wynagrodzenia osób z wybranym poziomem wykształcenia
znających określoną liczbę języków obcych w stopniu przynajmniej dobrym

wykształcenie

liczba języków

% osób znających języki

mediana wynagrodzeń

podstawowe lub zawodowe

1

16%

2 500

2

2,6%

3 150

średnie

1

26%

2 570

2

3,2%

2 550

wyższe - licencjat

1

40%

2 770

2

6,3%

3 049

3

0,5%

3 650

niepełne wyższe

1

49%

3 290

2

7,6%

3 600

3

0,5%

4 500

wyższe - inż. lub mgr

1

47%

4 400

2

9,9%

4 850

3

0,9%

5 958

4

0,1%

7 750

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2009 przeprowadzone przez Sedlak & SedlakZnajomość języków na poszczególnych szczeblach zatrudnienia


Tabela 2 zawiera dane o wynagrodzeniach osób na poszczególnych szczeblach zarządzania, znających określona liczbę języków obcych. 46% specjalistów zna jeden lub dwa języki obce, a mediana ich wynagrodzeń wyniosła odpowiednio 4 000 PLN oraz 4 200 PLN. Trzy języki zna 41% z nich i wówczas ich płaca osiągała poziom 4 725 PLN. Co ciekawe, zdarzały się sytuacje, w których pracownik zatrudniony na niższym szczeblu zarządzania zarabiał więcej od osoby będącej wyżej w hierarchii organizacyjnej. Dyrektor nie znający żadnego języka obcego zarabiał mniej (7 500 PLN) od kierownika znającego trzy różne języki (8 030 PLN). Podobnie wyglądała sytuacja pomiędzy specjalistą a kierownikiem.

Wynagrodzenia pracowników na poszczególnych szczeblach
znających określoną ilość języków obcych

szczebel zarządzania

liczba znanych języków

(co najmniej dobrze)

% osób znających języki

mediana wynagrodzenia

pracownik
szeregowy

0

39%

2 250

1

29%

2 400

2

23%

2 543

3

19%

2 700

specjalista

0

37%

3 350

1

46%

4 000

2

46%

4 200

3

41%

4 725

kierownik

0

20%

4 500

1

20%

5 800

2

21%

6 600

3

23%

8 030

dyrektor

0

4%

7 500

1

6%

12 000

2

10%

15 000

3

17%

18 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2009 przeprowadzone przez Sedlak & SedlakWynagrodzenia osób znających kilka języków obcych


Jak pokazują wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2009, wraz ze wzrostem liczby języków, którymi pracownicy się posługiwali, rosło ich wynagrodzenie. Znajomość jednego języka oznaczała zarobki wyższe o 800 PLN. Z kolei znajomość 4 języków powodowała wzrost mediany zarobków do 7 200 PLN. Bardziej szczegółowe dane zestawiono w tabeli 3.

Wynagrodzenia osób znających kilka języków obcych

liczba znanych języków

próba

10% zarabia poniżej

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

10% zarabia powyżej

średnia

1

36 320

1 750

2 500

3 800

6 200

10 000

5 538

2

6 836

1 840

2 800

4 300

7 500

13 600

7 204

3

602

2 000

3 030

5 100

11 000

21 000

11 300

4

75

2 250

4 400

7 200

15 600

50 000

20 392

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2009 przeprowadzone przez Sedlak & SedlakWynagrodzenia osób posługujących się najpopularniejszymi językami


Posługiwanie się jednym z języków (nieważne jakim) na poziomie bardzo dobrym, sprawiało, że wynagrodzenie było wyższe niż mediana płacy dla całej badanej próby. Najniższy wzrost (powyżej wspomnianej mediany), o 400 PLN, pozwalała osiągnąć znajomość języka rosyjskiego. Najwyższy, do 5 000 PLN, języka francuskiego. Bardziej szczegółowe dane zostały zaprezentowane w tabeli 4.

Wynagrodzenia osób znających biegle wybrane języki obce

język

próba

1 decyl

I kwartyl

mediana

III kwartyl

9 decyl

średnia

j. rosyjski

1 536

1 720

2 500

3 825

6 900

15 000

9 998

j. włoski

326

1 650

2 500

4 050

7 500

15 000

20 679

j. hiszpański

303

1 800

2 835

4 200

7 450

13 500

20 215

j. niemiecki

2 303

2 000

2 900

4 500

7 800

14 500

10 079

j. angielski

17 062

2 000

3 000

4 700

8 000

13 800

7 658

j. francuski

718

2 000

3 000

5 000

8 100

15 600

15 146

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2009 przeprowadzone przez Sedlak & SedlakZnajomość języka angielskiego a wynagrodzenie na wybranych stanowiskach


Język angielski jest najpopularniejszym językiem obcym. Jednak stopień jego znajomości wpływał nierównomiernie na poziom wynagrodzenia. Z danych przedstawionych na wykresie 2 wynika, że stopień wzrostu wynagrodzenia jest w znacznym stopniu uzależniony od zajmowanego szczebla zarządzania. W przypadku pracowników szeregowych (sprzedawca) jest on niewielki. W miarę przemieszczania się w górę struktury organizacyjnej zarobki, związane między innymi z poprawą kompetencji w zakresie języka angielskiego, są coraz wyższe.

Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach
osób o różnej znajomości języka angielskiego

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2009 przeprowadzone przez Sedlak & SedlakWynagrodzenia osób znających inne języki obce


Jak pokazują dane zestawione w tabeli 5, znajomość zdecydowanej większości rzadkich języków również pozwalała osiągnąć wynagrodzenie przewyższające medianę wynagrodzeń całej badanej grupy. Jedynie osoby znające bardzo dobrze jeden z czterech języków: migowy, grecki, białoruski lub ukraiński, otrzymywały płace nie przekraczające 3 425 PLN. Najlepiej zarabiały osoby znające biegle język chiński. W tym przypadku mediana wynagrodzeń była prawie 235% wyższa od płac wszystkich uczestników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2009 i wyniosła 8 000 PLN.

Mediana wynagrodzeń pracowników znających
wybrane języki w stopniu bardzo dobrym

język

wynagrodzenie

(w PLN)

chiński

8 000

szwedzki

6 950

arabski

6 750

niderlandzki

6 000

japoński

5 800

węgierski

5 000

litewski

4 500

słowacki

4 200

czeski

4 000

chorwacki

3 900

portugalski

3 500

łaciński

3 500

ukraiński

3 250

białoruski

3 000

grecki 

2 950

ogół badanej grupy

3 425

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2009 przeprowadzone przez Sedlak & SedlakPodsumowanie


Jak pokazują wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2009, znajomość języków obcych wpływała na wysokość wynagrodzenia. Już posługiwanie się jednym językiem obcym powodowało wzrost płacy o 375 PLN w stosunku do mediany wynagrodzeń uzyskanej w całej badanej próbie. Również znajomość niszowych języków, takich jak chiński, arabski czy niderlandzki, zazwyczaj przyczyniała się do wzrostu zarobków. Wyjątkami były tutaj jedynie język grecki, białoruski i ukraiński. Warto również zauważyć że wzrost wynagrodzenia spowodowany poprawą kompetencji językowych był tym wyższy im wyższe było stanowisko. Wniosek z tego jest oczywisty: uczmy się języków, bo warto!

Krzysztof Domagała
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".