Czy system premiowania w Państwa firmie jest sprawiedliwy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Planista produkcyjny 4552 PLN
Software tester 5295 PLN
Sędzia 10990 PLN
Barman 2542 PLN
Przedszkolanka 2504 PLN
Intendent 2450 PLN
Promotor marki 3349 PLN
Hartownik 3770 PLN
Gosposia 2356 PLN
Traffic manager 4324 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia osób z różnym wykształceniem w 2020 roku

15.02.2021 Karolina Jurczak
Już pierwsze badanie OBW w 2003 roku wykazało, że warto się uczyć, bo wykształcenie ma znaczący wpływ na płace. Z badania za 2020 rok wynika, że osoby z wykształceniem wyższym magisterskim inżynierskim zarabiały blisko dwa razy więcej (6 725 PLN) niż osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym (3 800 PLN).

Mediana miesięcznych wynagrodzeń
osób z różnym wykształceniem w 2020 roku

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuDane wykazały, że na każdym poziomie wykształcenia mężczyźni zarabiają więcej od kobiet. Różnica między zarobkami obu płci zwiększała się z kolejnym poziomem wykształcenia.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń kobiet i mężczyzn z różnym wykształceniem w 2020 roku

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuWykres 3. przedstawia wynagrodzenia osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym, pomaturalnym oraz wyższym magisterskim wśród osób z różnym stażem pracy. Jak wynika z danych, im dłuższy staż, tym dynamika płac osób z wykształceniem magisterskim jest wyższa od dynamiki płac osób posiadających wykształcenie pomaturalne lub zasadnicze zawodowe.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń osób
z różnym wykształceniem i stażem pracy w 2020 roku

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuPoniższy wykres przedstawia zarobki osób zatrudnionych na różnych stanowiskach z wykształceniem średnim oraz wyższym magisterskim. Przykładowo, mediana wynagrodzeń księgowego z wykształceniem magisterskim wyniosła 4 700 PLN brutto, podczas gdy osoby na tym stanowisku z wykształceniem średnim zarabiały 3 995 PLN.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń osób
na różnych stanowiskach z różnym wykształceniem w 2020 roku

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuDane wykazały, że są różnice w zarobkach między osobami, które ukończyły studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Osoby, które ukończyły studia w trybie stacjonarnym zarabiają więcej. 25% z nich zarabiało więcej niż 8 915 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
osób, które ukończyły studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w 2020 roku (brutto w PLN)

tryb studiów

25% zarabiało mniej

mediana

25% zarabiało więcej

stacjonarny

4 300

6 000

8 915

niestacjonarny

4 000

5 330

7 600

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuKarolina Jurczak

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]