Artykuły

Wynagrodzenia osób
z różną znajomością języków obcych w 2017 roku

27.02.2018 Jagoda Jurczak
Niniejszy artykuł postał w oparciu o dane z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 r.

Informacje o badaniu:

W 2017 roku w badaniu uczestniczyło 155 136 osób. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 128 998 respondentów. 40% uczestników badania ma nie więcej niż 30 lat, 54% mieszka w miastach powyżej 200 000 mieszkańców, 70% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 80% pracuje w firmach prywatnych.

Partner badania:

interia.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby.

Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w roku 2017, mediana wynagrodzeń całkowitych pracowników z zaawansowaną znajomością języka angielskiego (C1/C2) wynosiła 6 076 PLN. Połowa tej grupy badanych zarabiała w przedziale od 4 200 PLN do 9 600 PLN brutto miesięcznie. Niższe płace otrzymywali pracownicy o średnio-zaawansowanej znajomości języka angielskiego. Mediana ich zarobków wynosiła 4 210. Natomiast mediana zarobków pracowników znających ten język słabo wyniosła 3 600 PLN, a bez znajomości 3 493 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
osób z różną znajomością języka angielskiego w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuPracownicy, którzy deklarowali znajomość języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym, otrzymywali zarobki w wysokości 5 876 PLN. Osoby z podstawową znajomością tego języka zarabiały 4 100 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
osób z różną znajomością języków obcych w 2017 roku (brutto w PLN)

język obcy

stopień znajomości

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

język

niemiecki

początkujący (A1/A2)

3 000

4 100

6 005

średnio-zaawansowany (B1/B2)

3 183

4 450

7 000

zaawansowany (C1/C2)

4 200

5 876

9 234

język

francuski

początkujący (A1/A2)

3 150

4 400

6 800

średnio-zaawansowany (B1/B2)

3 750

5 250

8 000

zaawansowany (C1/C2)

4 300

5 987

9 000

język

włoski

początkujący (A1/A2)

3 100

4 400

6 506

średnio-zaawansowany (B1/B2)

3 255

4 641

7 081

zaawansowany (C1/C2)

3 787

5 060

8 000

język

hiszpański

 

początkujący (A1/A2)

3 230

4 600

6 938

średnio-zaawansowany (B1/B2)

3 500

4 927

7 400

zaawansowany (C1/C2)

3 700

5 000

7 150

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuNa kolejnym wykresie zaprezentowano mediany zarobków osób, które zadeklarowały znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie średnio-zaawansowanym oraz przynajmniej podstawową znajomość innego języka obcego. Mediana zarobków osób znających język angielski i francuski na poziomie średnio-zawansowanym wynosiła 5 645 PLN. Najwyższe płace otrzymywali pracownicy, którzy obok znajomości języka angielskiego, posługiwali się również językiem niemieckim i francuskim na poziomie zaawansowanym.

Mediany wynagrodzeń osób z co najmniej średnią znajomością
języka angielskiego oraz znajomością innych języków obcych w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuPoniższy wykres prezentuje mediany zarobków pracowników na wybranych stanowiskach ze znajomością języka angielskiego na różnym poziomie. Więcej danych na temat wynagrodzeń w różnych zawodach i na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych na wybranych stanowiskach
osób z różną znajomością języka angielskiego w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuZ przedstawionych powyżej danych nie należy jednak wysnuwać zbyt daleko idących wniosków. Wysokość wynagrodzenia zależy bowiem od wielu różnych czynników, a wiązanie ich tylko i wyłącznie ze znajomością języków byłoby dużym uproszczeniem.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do kontaktu z redakcją.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".