Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Kierownik apteki 7960 PLN
Konsultant podatkowy 5170 PLN
Piekarz 3650 PLN
Dyrektor operacyjny 16650 PLN
Dozorca 2900 PLN
Tapicer meblowy 3910 PLN
Serwisant maszyn 4220 PLN
Developer PHP 6630 PLN
Associate 7000 PLN
Ekspedytor 3790 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia osób
z różną znajomością języków obcych w 2017 roku

27.02.2018 Jagoda Jurczak
Niniejszy artykuł postał w oparciu o dane z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 r.

Informacje o badaniu:

W 2017 roku w badaniu uczestniczyło 155 136 osób. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 128 998 respondentów. 40% uczestników badania ma nie więcej niż 30 lat, 54% mieszka w miastach powyżej 200 000 mieszkańców, 70% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 80% pracuje w firmach prywatnych.

Partner badania:

interia.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby.

Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w roku 2017, mediana wynagrodzeń całkowitych pracowników z zaawansowaną znajomością języka angielskiego (C1/C2) wynosiła 6 076 PLN. Połowa tej grupy badanych zarabiała w przedziale od 4 200 PLN do 9 600 PLN brutto miesięcznie. Niższe płace otrzymywali pracownicy o średnio-zaawansowanej znajomości języka angielskiego. Mediana ich zarobków wynosiła 4 210. Natomiast mediana zarobków pracowników znających ten język słabo wyniosła 3 600 PLN, a bez znajomości 3 493 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
osób z różną znajomością języka angielskiego w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuPracownicy, którzy deklarowali znajomość języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym, otrzymywali zarobki w wysokości 5 876 PLN. Osoby z podstawową znajomością tego języka zarabiały 4 100 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
osób z różną znajomością języków obcych w 2017 roku (brutto w PLN)

język obcy

stopień znajomości

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

język

niemiecki

początkujący (A1/A2)

3 000

4 100

6 005

średnio-zaawansowany (B1/B2)

3 183

4 450

7 000

zaawansowany (C1/C2)

4 200

5 876

9 234

język

francuski

początkujący (A1/A2)

3 150

4 400

6 800

średnio-zaawansowany (B1/B2)

3 750

5 250

8 000

zaawansowany (C1/C2)

4 300

5 987

9 000

język

włoski

początkujący (A1/A2)

3 100

4 400

6 506

średnio-zaawansowany (B1/B2)

3 255

4 641

7 081

zaawansowany (C1/C2)

3 787

5 060

8 000

język

hiszpański

 

początkujący (A1/A2)

3 230

4 600

6 938

średnio-zaawansowany (B1/B2)

3 500

4 927

7 400

zaawansowany (C1/C2)

3 700

5 000

7 150

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuNa kolejnym wykresie zaprezentowano mediany zarobków osób, które zadeklarowały znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie średnio-zaawansowanym oraz przynajmniej podstawową znajomość innego języka obcego. Mediana zarobków osób znających język angielski i francuski na poziomie średnio-zawansowanym wynosiła 5 645 PLN. Najwyższe płace otrzymywali pracownicy, którzy obok znajomości języka angielskiego, posługiwali się również językiem niemieckim i francuskim na poziomie zaawansowanym.

Mediany wynagrodzeń osób z co najmniej średnią znajomością
języka angielskiego oraz znajomością innych języków obcych w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuPoniższy wykres prezentuje mediany zarobków pracowników na wybranych stanowiskach ze znajomością języka angielskiego na różnym poziomie. Więcej danych na temat wynagrodzeń w różnych zawodach i na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych na wybranych stanowiskach
osób z różną znajomością języka angielskiego w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuZ przedstawionych powyżej danych nie należy jednak wysnuwać zbyt daleko idących wniosków. Wysokość wynagrodzenia zależy bowiem od wielu różnych czynników, a wiązanie ich tylko i wyłącznie ze znajomością języków byłoby dużym uproszczeniem.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do kontaktu z redakcją.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".