Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Analityk do spraw IT 7510 PLN
Grafik kreatywny 7010 PLN
Policjant 6550 PLN
Hydraulik 5940 PLN
Opiekun dziecka 4090 PLN
Dyrektor kreatywny 14200 PLN
Cieśla 5710 PLN
Spedytor lotniczy 6700 PLN
Specjalista ds. seo 6880 PLN
Inżynier produktu 6450 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca godziwa - poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia osób
z różną znajomością języków obcych w 2016 roku

06.02.2017 Jagoda Jurczak
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób.

Jak pokazują wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w roku 2016, połowa pracowników deklarujących zaawansowaną znajomość języka angielskiego zarabiała w przedziale od 3 923 do 9 100 PLN brutto miesięcznie. Mediana ich zarobków to 5 800 PLN. Mniej otrzymywały osoby ze średnio-zaawansowaną znajomością tego języka, mediana ich płac wynosiła 4 000 PLN. Natomiast pracownicy z podstawową znajomością zarabiali miesięcznie 3 450 PLN.

Wysokość miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
osób z różną znajomością języka angielskiego w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWedług danych Komisji Europejskiej, do najbardziej przydatnych języków obcych należą obok języka angielskiego również: niemiecki, francuski, hiszpański, chiński oraz włoski. Pracownicy, którzy deklarowali znajomość języka niemieckiego w stopniu zaawansowanym zarabiali przeciętnie 5 500 PLN brutto miesięcznie. Dla porównania pracownicy z początkową znajomością tego języka zarabiali 3 808 PLN. Podobne różnice występowały także w przypadku znajomości pozostałych języków.

Wysokość miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
osób z różną znajomością języków obcych w 2016 roku (brutto w PLN)

język obcy

stopień znajomości
języka obcego

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

język
niemiecki

początkujący (A1/A2)

2 780

3 808

5 800

średnio-zaawansowany (B1/B2)

3 000

4 200

6 500

zaawansowany (C1/C2)

3 800

5 500

9 000

język
 francuski

początkujący (A1/A2)

3 000

4 050

6 300

średnio-zaawansowany (B1/B2)

3 400

4 939

7 500

zaawansowany (C1/C2)

4 000

6 000

9 000

język hiszpański

początkujący (A1/A2)

3 000

4 300

6 500

średnio-zaawansowany (B1/B2)

3 500

4 884

7 000

zaawansowany (C1/C2)

3 500

4 900

7 490

język
 włoski

początkujący (A1/A2)

3 000

4 140

6 300

średnio-zaawansowany(B1/B2)

3 100

4 600

7 000

zaawansowany (C1/C2)

3 500

4 850

8 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuKolejny wykres pokazuje mediany zarobków osób, które zadeklarowały znajomość języka angielskiego przyjemniej na poziomie średnio-zaawansowanym oraz innego języka obcego. W przypadku osób znających język angielski i niemiecki na poziomie średnio-zaawansowanym mediana płac wynosiła 4 900 PLN. Osoby, które przy tym zadeklarowały biegłą znajomość języka niemieckiego (C1/C2) otrzymywały przeciętnie o 1 000 PLN więcej. Mediana ich płac wyniosła 5 900 PLN brutto miesięcznie.

Mediany wynagrodzeń osób z co najmniej średnią znajomością języka angielskiego
oraz znajomością innych języków obcych w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuJak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2016 roku, specjaliści ds. personalnych ze znajomością języka angielskiego na poziomie zaawansowanym zarabiali 5 300 PLN, a znający angielski na poziomie średnio-zaawansowanym 4 200 PLN. Więcej danych na temat wynagrodzeń różnych zawodach i na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wysokość miesięcznych wynagrodzeń całkowitych na wybranych stanowiskach
osób z różną znajomością języka angielskiego w 2016 roku (brutto w PLN)

stanowisko

stopień znajomości języka obcego

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

specjalista ds. sprzedaży

początkujący (A1/A2)

2 625

3 493

4 500

średnio-zaawansowany (B1/B2)

2 800

3 600

4 569

zaawansowany (C1/C2)

3 350

4 169

5 900

księgowy

początkujący (A1/A2)

2 550

3 200

4 000

średnio-zaawansowany (B1/B2)

2 700

3 500

4 300

zaawansowany (C1/C2)

3 600

4 500

5 550

specjalista ds. personalnych

początkujący (A1/A2)

2 910

3 600

4 300

średnio-zaawansowany (B1/B2)

3 600

4 200

5 000

zaawansowany (C1/C2)

4 500

5 300

6 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZ przedstawionych powyżej danych nie można jednak wysnuwać zbyt pochopnych wniosków. Wysokość wynagrodzenia zależy bowiem od wielu różnych czynników, a wiązanie ich tylko i wyłącznie ze znajomością języków byłoby dużym uproszczeniem.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego badania wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Infografika

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".