Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Siatka płac - lista wynagrodzeń, pokazująca różne poziomy płac na różnych stanowiskach w obrębie jednej firmy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia osób
z różną znajomością języków obcych w 2016 roku

06.02.2017 Jagoda Jurczak
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób.

Jak pokazują wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w roku 2016, połowa pracowników deklarujących zaawansowaną znajomość języka angielskiego zarabiała w przedziale od 3 923 do 9 100 PLN brutto miesięcznie. Mediana ich zarobków to 5 800 PLN. Mniej otrzymywały osoby ze średnio-zaawansowaną znajomością tego języka, mediana ich płac wynosiła 4 000 PLN. Natomiast pracownicy z podstawową znajomością zarabiali miesięcznie 3 450 PLN.

Wysokość miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
osób z różną znajomością języka angielskiego w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWedług danych Komisji Europejskiej, do najbardziej przydatnych języków obcych należą obok języka angielskiego również: niemiecki, francuski, hiszpański, chiński oraz włoski. Pracownicy, którzy deklarowali znajomość języka niemieckiego w stopniu zaawansowanym zarabiali przeciętnie 5 500 PLN brutto miesięcznie. Dla porównania pracownicy z początkową znajomością tego języka zarabiali 3 808 PLN. Podobne różnice występowały także w przypadku znajomości pozostałych języków.

Wysokość miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
osób z różną znajomością języków obcych w 2016 roku (brutto w PLN)

język obcy

stopień znajomości
języka obcego

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

język
niemiecki

początkujący (A1/A2)

2 780

3 808

5 800

średnio-zaawansowany (B1/B2)

3 000

4 200

6 500

zaawansowany (C1/C2)

3 800

5 500

9 000

język
 francuski

początkujący (A1/A2)

3 000

4 050

6 300

średnio-zaawansowany (B1/B2)

3 400

4 939

7 500

zaawansowany (C1/C2)

4 000

6 000

9 000

język hiszpański

początkujący (A1/A2)

3 000

4 300

6 500

średnio-zaawansowany (B1/B2)

3 500

4 884

7 000

zaawansowany (C1/C2)

3 500

4 900

7 490

język
 włoski

początkujący (A1/A2)

3 000

4 140

6 300

średnio-zaawansowany(B1/B2)

3 100

4 600

7 000

zaawansowany (C1/C2)

3 500

4 850

8 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuKolejny wykres pokazuje mediany zarobków osób, które zadeklarowały znajomość języka angielskiego przyjemniej na poziomie średnio-zaawansowanym oraz innego języka obcego. W przypadku osób znających język angielski i niemiecki na poziomie średnio-zaawansowanym mediana płac wynosiła 4 900 PLN. Osoby, które przy tym zadeklarowały biegłą znajomość języka niemieckiego (C1/C2) otrzymywały przeciętnie o 1 000 PLN więcej. Mediana ich płac wyniosła 5 900 PLN brutto miesięcznie.

Mediany wynagrodzeń osób z co najmniej średnią znajomością języka angielskiego
oraz znajomością innych języków obcych w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuJak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2016 roku, specjaliści ds. personalnych ze znajomością języka angielskiego na poziomie zaawansowanym zarabiali 5 300 PLN, a znający angielski na poziomie średnio-zaawansowanym 4 200 PLN. Więcej danych na temat wynagrodzeń różnych zawodach i na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wysokość miesięcznych wynagrodzeń całkowitych na wybranych stanowiskach
osób z różną znajomością języka angielskiego w 2016 roku (brutto w PLN)

stanowisko

stopień znajomości języka obcego

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

specjalista ds. sprzedaży

początkujący (A1/A2)

2 625

3 493

4 500

średnio-zaawansowany (B1/B2)

2 800

3 600

4 569

zaawansowany (C1/C2)

3 350

4 169

5 900

księgowy

początkujący (A1/A2)

2 550

3 200

4 000

średnio-zaawansowany (B1/B2)

2 700

3 500

4 300

zaawansowany (C1/C2)

3 600

4 500

5 550

specjalista ds. personalnych

początkujący (A1/A2)

2 910

3 600

4 300

średnio-zaawansowany (B1/B2)

3 600

4 200

5 000

zaawansowany (C1/C2)

4 500

5 300

6 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZ przedstawionych powyżej danych nie można jednak wysnuwać zbyt pochopnych wniosków. Wysokość wynagrodzenia zależy bowiem od wielu różnych czynników, a wiązanie ich tylko i wyłącznie ze znajomością języków byłoby dużym uproszczeniem.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego badania wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Infografika

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".