Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Kasjer lotniczy 4490 PLN
Nauczyciel historii 4820 PLN
Kierownik ochrony 5130 PLN
Administrator IT 5000 PLN
Aplikant radcowski 3690 PLN
Developer PHP 9710 PLN
Prokurator 10680 PLN
Asystent prokuratora 4450 PLN
Programista Android 11350 PLN
Masażysta 3120 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stawka Początkowa - stawka płacy, od której pracownik rozpoczyna pracę w danym przedsiębiorstwie.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia osób o różnym stażu pracy w 2013 roku

17.03.2014 Krzysztof Domagała
Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto osób rozpoczynających karierę zawodową wyniosła w 2013 roku 2 632 PLN. Najwięcej (5 000 PLN) zarabiali pracownicy ze stażem od 11 do 15 lat. Najmniejsze różnice w zarobkach osób o różnym stażu pracy odnotowano wśród pracowników szeregowych (osoby o stażu do 1 roku otrzymywały miesięcznie 2 222 PLN, a pracujące ponad 16 lat 2 700 PLN). Osoby pracujące od 11 do 15 lat w firmach z przewagą kapitału polskiego zarabiały 4 200 PLN. Osoby o takim stażu pracy, ale pracujące w zagranicznych przedsiębiorstwach, zarabiały o 79% więcej. W artykule omówiono również wynagrodzenia na stanowiskach sprzedawców/kasjerów, pracowników administracyjnych, księgowych oraz kierowników zespołów. Artykuł zawiera 1 tabelę i 4 wykresy.
Po raz jedenasty przedstawiamy Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2013 roku uczestniczyło w nim 122 499 respondentów co sprawia, że jest to największe pozarządowe badanie płac w Polsce. OBW jest jedynym badaniem, które zawiera dane z ponad 25 000 firm i dostarcza informacje o płacach na ponad 600 stanowiskach. Przedstawienie Państwu tak obszernych danych o wynagrodzeniach było możliwe dzięki współpracy z czołowymi portalami internetowymi: interia.pl, gazetapraca.pl i wp.pl.

Jak co roku przypominamy, że w naszym badaniu dominują osoby młode (61% ma nie więcej niż 35 lat), z wykształceniem wyższym (72,2%), pracujące w miastach powyżej 200 000 mieszkańców (65,2%). Dodatkowo nasi respondenci zajmują co najmniej specjalistyczne stanowiska (73,4%) co sprawia, że ich wynagrodzenia są wyższe niż większości Polaków.

Przypominamy również, że prezentując stawki płac posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje badaną populację. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Natomiast mediana jest wartością dzielącą badaną populację na pół.

Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 108 184 osób.

Wszystkie przedstawione stawki stanowią wynagrodzenie całkowite brutto wyrażone w PLN, o ile w tekście nie przedstawiono inaczej.

Dane ogólne


Pracownicy na początku swojej kariery zarabiali przeciętnie 2 632 PLN. Połowa pracowników, którzy przepracowali 6-8 lat zarabiała od 3 000 PLN do 7 000 PLN. Najwyższą medianę wynagrodzeń, wynoszącą 5 000 PLN, odnotowano w grupie osób ze stażem pracy 11-15 lat. 25% osób z tej grupy zarabiało ponad 9 000 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto osób
o różnym stażu pracy w 2013 roku (w PLN)

staż pracy

25 % zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

1 lub mniej

2 000

2 632

3 550

2 - 3

2 400

3 300

4 700

4 - 5

2 600

3 700

5 500

6 - 8

3 000

4 333

7 000

9 - 10

3 000

4 600

7 700

11 - 15

3 200

5 000

9 000

16+

3 000

4 300

7 300

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia na różnych szczeblach zatrudnienia


Wśród pracowników szeregowych wraz z upływem lat pracy następował niewielki wzrost wynagrodzeń. Najmniej zarabiały osoby z najkrótszym – rocznym stażem pracy. Otrzymywały one przeciętnie 2 222 PLN. Zarobki pracowników szeregowych o stażu pracy powyżej 16 lat były o nieco ponad 20% wyższe i wyniosły 2 700 PLN. Wśród specjalistów dysproporcje wynagrodzeń wynosiły już prawie 60% (3 000 PLN u osób ze stażem poniżej roku i 4 750 PLN u osób pracujących od 11 do 15 lat). Różnice wśród kierowników sięgały 95%, a wśród dyrektorów i zarządu – 115%.

Wynagrodzenia całkowite brutto osób o różnym stażu pracy
na różnych szczeblach zatrudnienia (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuZarobki w przedsiębiorstwach o różnej wielkości zatrudnienia


We wszystkich firmach sytuacja wyglądała analogicznie. Najmniej zarabiały osoby o najmniejszym stażu pracy (do 1 roku). W mikrofirmach ich wynagrodzenie wynosiło 2 200 PLN, w firmach małych – 2 488 PLN, średnich – 2 650 PLN, dużych – 2 900 PLN i największych – 3 000 PLN. Z kolei najwyższe płace otrzymywały osoby pracujące od 11 do 15 lat. Zarabiały one od 3 600 PLN w mikrofirmach do 5 900 PLN w dużych i bardzo dużych przedsiębiorstwach. Więcej informacji o zarobkach na wybranych stanowiskach w różnych typach firm znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite brutto osób o różnym stażu pracy w firmach
o różnej wielkości zatrudnienia w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuPłace w firmach polskich i zagranicznych


Wraz ze wzrostem stażu pracy rosły dysproporcje w poziomach zarobków w firmach polskich i zagranicznych. Najmniejsze różnice zaobserwowano wśród osób rozpoczynających karierę zawodową. Sięgały one 27% – 2 500 PLN zarabiali pracownicy szeregowi zatrudnieni w firmach polskich i 3 179 PLN w zagranicznych. Różnice wynagrodzeń wśród osób pracujących od 2 do 3 lat sięgały 33%, a u pracowników ze stażem 4-5 lat 47%. Największe zróżnicowanie płac, sięgające prawie 80%, odnotowano u osób pracujących przynajmniej 11 lat.

Wynagrodzenia całkowite brutto osób pracujących
w firmach polskich i zagranicznych w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuZmiany wynagrodzeń na wybranych stanowiskach


Wynagrodzenia sprzedawców/kasjerów przez cały czas ich kariery zawodowej były na zbliżonym poziomie 1 850 PLN - 2 000 PLN. Z kolei zarobki pracowników administracyjnych oraz asystentów/asystentek rosły wraz z upływem czasu. Najniższe (2 000 PLN) były wśród pracowników z maksymalnie rocznym doświadczeniem zawodowym. O 200 PLN więcej zarabiały osoby pracujące 2-3 lata. Najwyższe płace na tych stanowiskach otrzymywały osoby ze stażem pracy od 6 do 8 lat (2 788 PLN). Wynagrodzenia księgowych nie były jednoznacznie powiązane ze stażem pracy i cały czas kształtowały się w granicach 3 048 PLN - 3 500 PLN. Największe różnice w wysokości płac odnotowano wśród kierowników zespołów, gdzie osoby ze stażem pracy 4-5 lat zarabiały 6 500 PLN, a pracujące od 11 do 15 lat – 9 000 PLN. Więcej informacji o zarobkach na wybranych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite brutto osób o różnym stażu pracy
na wybranych stanowiskach (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne.

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie połowy osób jest niższe, a drugiej połowy wyższe od 2 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne.

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 4 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 4 500 PLN

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Krzysztof Domagała
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".