Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Analityk finansowy 5220 PLN
Główny księgowy 7500 PLN
Akustyk 3990 PLN
Nauczyciel etyki 4820 PLN
Psycholog kliniczny 5040 PLN
Kucharka 3480 PLN
Serwisant maszyn 4630 PLN
Sprzedawca 3580 PLN
Underwriter 7460 PLN
Technik mechanik 5140 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia na wschodzie i zachodzie Polski w 2013 roku

17.02.2014 Patrycja Tryka
Artykuł prezentuje dane pochodzące z XI Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń dotyczące wynagrodzeń we wschodnich i zachodnich rejonach Polski. Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto we wschodniej części Polski wyniosła 3 200 PLN. Na zachodzie kraju przeciętne wynagrodzenie ukształtowało się na poziomie 4 000 PLN. W artykule przedstawiono dane dotyczące wynagrodzeń z uwzględnieniem podziału na województwa, poziom wykształcenia oraz stanowisko. Ponadto dokonano prezentacji danych dotyczących poziomu płac w firmach z przewagą kapitału polskiego lub zagranicznego. Artykuł zawiera 3 tabele oraz 3 wykresy.
Po raz jedenasty przedstawiamy Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2013 roku uczestniczyło w nim 122 499 respondentów co sprawia, że jest to największe pozarządowe badanie płac w Polsce. OBW jest jedynym badaniem, które zawiera dane z ponad 25 000 firm i dostarcza informacje o płacach na ponad 600 stanowiskach. Przedstawienie Państwu tak obszernych danych o wynagrodzeniach było możliwe dzięki współpracy z czołowymi portalami internetowymi: interia.pl, gazetapraca.pl i wp.pl.

Jak co roku przypominamy, że w naszym badaniu dominują osoby młode (61% ma nie więcej niż 35 lat), z wykształceniem wyższym (72,2%), pracujące w miastach powyżej 200 000 mieszkańców (65,2%). Dodatkowo nasi respondenci zajmują co najmniej specjalistyczne stanowiska (73,4%) co sprawia, że ich wynagrodzenia są wyższe niż większości Polaków.

Przypominamy również, że prezentując stawki płac posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje badaną populację. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Natomiast mediana jest wartością dzielącą badaną populację na pół.

Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 108 184 osób.

Porównanie wynagrodzeń na wschodzie i zachodzie Polski


Na potrzeby artykułu wydzielono dwa obszary Polski: wschodni i zachodni. Do obszaru wschodniego zaliczono województwa: podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Zachód Polski obejmuje województwa: zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie oraz opolskie.

Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto dla wschodniego obszaru Polski w 2013 roku wyniosła 3 200 PLN a zachodniego 4000 PLN. Co czwarty zatrudniony w jednym z województw wschodnich otrzymywał wynagrodzenie nieprzekraczające 2 300 PLN. Na zachodnim obszarze Polski połowa pracowników otrzymywała wynagrodzenie wynoszące od 2 775 PLN do 6 300 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto na wschodzie i zachodzie Polski (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuNa wschodzie Polski, najwyższe płace otrzymywały osoby pracujące w województwie świętokrzyskim. Połowa osób tam zatrudnionych zarabiała od 2 310 PLN do 5 000 PLN. Dla zachodniego obszaru kraju mediana wynagrodzeń całkowitych brutto była najwyższa w województwie dolnośląskim (4 331 PLN). Również w tym województwie co czwarty pracownik zarabiał powyżej 7 000 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto na wschodzie i zachodzie Polski
według województw (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuPorównanie danych pod względem wysokości wynagrodzeń osób o różnym wykształceniu wykazało, że osoby z wykształceniem wyższym magisterskim pracujące na wschodzie kraju, zarabiają przeciętnie o 23% mniej niż pracownicy z zachodniej części Polski. Najniższe płace otrzymywały osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym zatrudnione na wschodzie kraju. Szczegółowe dane o wynagrodzeniach znajdują się w Mojej Płacy.

Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto osób o różnym wykształceniu (w PLN)

obszar

wykształcenie

próba

mediana

wschód

podstawowe i gimnazjalne

55

2 500

średnie

2 582

2 550

niepełne wyższe

246

3 010

wyższe zawodowe

1 262

2 950

wyższe magisterskie

5 742

3 621

zachód

podstawowe i gimnazjalne

140

2 317

średnie

6 195

3 000

niepełne wyższe

651

3 700

wyższe zawodowe

3 469

3 700

wyższe magisterskie

14 545

4 700

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia pracowników szeregowych zarówno w części wschodniej jak i zachodniej Polski kształtowały się na podobnym poziomie. Pracownicy szeregowi zatrudnieni we wschodniej części Polski zarabiali przeciętnie 2 300 PLN. Na zachodzie kraju mediana wynagrodzeń ukształtowała się na poziomie 2 600 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto pracowników
na różnych szczeblach zatrudnienia (w PLN)

obszar

szczebel zatrudnienia

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

wschód

pracownik szeregowy

1 800

2 300

3 061

specjalista

2 500

3 300

4 600

kierownik

3 500

4 800

6 900

dyrektor/zarząd

5 700

9 500

16 000

zachód

pracownik szeregowy

2 000

2 600

3 500

specjalista

3 000

4 050

5 898

kierownik

4 100

6 000

9 000

dyrektor/zarząd

7 070

11 580

18 500

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWykres 3. przedstawia procentowe różnice pomiędzy przeciętnymi wynagrodzeniami na wschodzie i zachodzie Polski. Znaczną różnicę w wynagrodzeniach zaobserwowano na szczeblach kierownika oraz specjalisty. Płace na szczeblu kierowniczym we wschodniej części kraju były niższe o 20% od wynagrodzeń na zachodnim obszarze. W przypadku specjalistów, różnica ta wynosiła 19%.

Procentowa różnica pomiędzy medianą wynagrodzeń całkowitych brutto
na wschodzie i zachodzie Polski (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuW tabeli 3. przedstawiono dane dotyczące wynagrodzeń całkowitych brutto w firmach z przewagą kapitału polskiego lub zagranicznego. We wschodniej części kraju połowa zatrudnionych w firmach z przewagą kapitału polskiego zarabiały od 2 200 PLN do 4 400 PLN. Wysokie płace otrzymywali pracownicy firm z kapitałem zagranicznym na zachodzie kraju. Przeciętne całkowite wynagrodzenie brutto wynosiło 5 200 PLN. Więcej danych dotyczących wynagrodzeń znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite brutto
w firmach z przewagą kapitału polskiego lub zagranicznego (w PLN)

kapitał

obszar

próba

25% kapitału poniżej

mediana

25% kapitału powyżej

przewaga kapitału polskiego

wschód

7 838

2 200

3 000

4 400

zachód

16 316

2 500

3 500

5 205

przewaga kapitału zagranicznego

wschód

2 049

2 950

4 150

6 750

zachód

8 684

3 500

5 200

8 500

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne.

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie połowy osób jest niższe, a drugiej połowy wyższe od 2 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne.

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 4 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 4 500 PLN

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Patrycja Tryka
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".