Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Planista produkcji 5360 PLN
Analityk sprzedaży 4900 PLN
Grafik komputerowy 5560 PLN
Recepcjonistka 3280 PLN
Administrator IT 6750 PLN
Sprzedawca 3050 PLN
Lekarz anestezjolog 7650 PLN
Konsultant SAP 6690 PLN
Salowa 2630 PLN
Nadsztygar 9870 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia magistrów inżynierów w 2021 roku

04.04.2022 Mikołaj Pecold
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 18 217 magistrów inżynierów, z czego 69% stanowili mężczyźni. 62% osób w próbie było poniżej 35 roku życia, a 81% pracowało w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.
Mediana wynagrodzeń magistrów inżynierów wyniosła 7 300 PLN, 25% zarabiało poniżej 5 312 PLN, a 25% powyżej 10 800 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite magistrów inżynierów w 2021 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Najwyższe zarobki wśród magistrów inżynierów otrzymali ci z województwa mazowieckiego. Mediana ich płac wyniosła 8 800 PLN. Kolejnym województwem z najwyższymi stawkami wynagrodzeń dla magistrów inżynierów było województwo dolnośląskie z medianą 7 900 PLN. Najniższe wynagrodzenia otrzymały osoby z województwa lubelskiego, ich mediana płac wyniosła 5 500 PLN.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych magistrów inżynierów w różnych województwach w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Firmy małe, zatrudniające od 1 do 9 osób, oferowały magistrom inżynierom najniższe stawki wynagrodzeń z medianą wynoszącą 5 205 PLN. Najwyższe zarobki otrzymały osoby pracujące w organizacjach zatrudniających ponad 1000 osób. Mediana wynagrodzeń w tych firmach wyniosła 8 500 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite magistrów inżynierów w firmach z różną wielkością zatrudnienia w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Magistrowie inżynierowie z firm polskich zarabiali mniej od tych z firm zagranicznych. W organizacjach z przewagą kapitału polskiego mediana ich wynagrodzeń wyniosła 6 400 PLN, natomiast w firmach z przewagą kapitału zagranicznego mediana ta równa była 9 000 PLN, czyli o 40% więcej.

Wynagrodzenia magistrów inżynierów w firmach polskich i zagranicznych w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Informacje o badaniu: W 2021 roku w badaniu uczestniczyły 93 527 osoby. 64% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 75% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 73% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, zaś 83% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Mikołaj Pecold
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".