Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Konstruktor mechanik 5990 PLN
Energetyk 5770 PLN
Automatyk 6280 PLN
Analityk finansowy 6910 PLN
Kierownik lakierni 5860 PLN
Lekarz kardiolog 6900 PLN
Programista PHP 6630 PLN
Python developer 5500 PLN
Inżynier systemowy 8030 PLN
Pracownik muzeum 3470 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Siatka płac - lista wynagrodzeń, pokazująca różne poziomy płac na różnych stanowiskach w obrębie jednej firmy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia magistrów inżynierów w 2020 roku

27.07.2021 Jagoda Jurczak
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń 2020 udział wzięło 16 904 osób z wykształceniem wyższym magisterskim inżynierskim. Z czego 28% badanych mieściło się w przedziale wiekowym 26-30 lat; 27% pracowało w firmach zatrudniających od 50 do 249 pracowników, a także 27% pracowało w największych firmach, zatrudniających 1000 i więcej osób. Większość badanych (63%) zamieszkiwała miasta powyżej 100 tys. mieszkańców (bez Warszawy).
W 2020 roku mediana płac magistrów inżynierów wyniosła 6 725 PLN brutto, czyli o 1 625 PLN więcej niż mediana dla całego kraju. Magistrzy inżynierowie zarabiali przeciętnie o ponad 1 000 PLN więcej niż osoby z dyplomem magistra oraz ponad 1 600 PLN więcej niż pracownicy, którzy ukończyli jedynie studia pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie).
Połowa magistrów inżynierów zarabiała w przedziale od 4 839 PLN do 10 000 PLN. A 10% najwyżej wynagradzanych magistrów inżynierów zarabiało powyżej 15 000 PLN. Mediana wynagrodzeń kobiet z tym tytułem wyniosła 5 043 PLN, a mężczyzn 7 577 PLN.

Wynagrodzenia pracowników
z wyższym wykształceniem w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku


Mediana wynagrodzeń dyrektorów z tytułem magistra inżyniera wyniosła 15 500 PLN. Kierownicy z tym poziomem wykształcenia zarabiali od 8 300 PLN do 12 735 PLN, w zależności od wielkości podległego zespołu. Zarobki specjalistów plasowały się na poziomie od 4 457 PLN do 8 000 PLN. Najniższe płace otrzymywali pracownicy szeregowi, mediana ich płac wyniosła 4 100 PLN.

Mediany wynagrodzeń magistrów inżynierów
na różnych szczeblach organizacji w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku


Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, najwyższe wynagrodzenia otrzymywali magistrowie z tytułem inżyniera, którzy przepracowali ponad 16 lat – 9 000 PLN. Pracownicy w pierwszym roku pracy zarabiali o ponad połowę mniej. Mediana ich płac to 4 130 PLN.

Mediany wynagrodzeń magistrów inżynierów
z różnym stażem pracy w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku


Spośród wybranych branż, najwyższe płace magistrzy inżynierowie otrzymywali w bankowości (10 000 PLN), telekomunikacji (9 245 PLN) oraz technologiach informatycznych ( 9 100 PLN). O połowę mniej zarabiali pracownicy w sektorze publicznym oraz ochronie środowiska – 5 000 PLN.

Mediany wynagrodzeń magistrów inżynierów
w wybranych branżach w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku


W poniższej tabeli zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite magistrów inżynierów na wybranych stanowiskach. Więcej danych dotyczących zarobków na stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy. A jeśli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych analiz, zapraszamy do Zarobków na Stanowiskach.

Wynagrodzenia magistrów inżynierów
na wybranych stanowiskach w 2020 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało mniej niż

mediana

25% zarabiało więcej niż

architekt - projektant systemów IT

141

12 600

15 200

20 000

programista Java

269

7 514

10 000

13 300

programista .NET

237

6 900

9 000

11 920

programista (stanowisko ogólne)

140

7 000

9 000

12 559

kierownik produkcji

170

6 600

8 585

11 490

kierownik budowy

434

6 496

8 278

11 000

administrator systemów IT

185

5 500

7 386

9 848

inżynier produkcji

278

5 195

6 600

8 000

automatyk

212

5 000

6 200

8 020

inżynier ds. jakości

167

5 000

6 000

7 425

konstruktor

807

4 775

5 985

7 386

inżynier budowy

342

4 413

5 234

6 347

architekt

178

4 075

5 000

6 194

technolog produkcji

139

4 251

5 000

6 220

asystent projektanta (budownictwo)

406

3 600

4 203

5 175

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuInformacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyły 118 767 osoby. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych pracuje w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.

Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".