Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Sekretarz 4720 PLN
Mechanik samochodowy 6380 PLN
Marketing Specialist 6400 PLN
Nauczyciel mianowany 6110 PLN
Przedszkolanka 4630 PLN
Programista .NET 10570 PLN
Spedytor 6670 PLN
Front-end developer 9180 PLN
Projektant grafiki 6010 PLN
Ekonomista 7480 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia magazynierów w 2021 roku

08.02.2022 Karolina Jurczak
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń przeprowadzonym w 2021 roku wzięło udział 1 279 magazynierów. 90% badanych stanowili mężczyźni. 23% pracowało w firmach zatrudniających powyżej 1 000 pracowników. Staż pracy 16% badanych wynosił ponad 16 lat. 63% magazynierów pracowało w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców (bez Warszawy).
Mediana zarobków magazynierów wyniosła 3 989 PLN. Była niższa o ponad 1 700 PLN od mediany ogólnopolskiej. 25% najniżej wynagradzanych magazynierów zarabiało mniej niż 3 450 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych zarabiało więcej niż 4 650 PLN. Natomiast 10% najwyżej wynagradzanych zarabiało więcej niż 5 523 PLN.

Wynagrodzenia magazynierów w 2021 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Poniższy wykres przedstawia mediany wynagrodzeń magazynierów w miastach o różnej wielkości. Najwyższe otrzymywały osoby zatrudnione na tym stanowisku w samej Warszawie (4 130 PLN).

Mediany wynagrodzeń magazynierów
w miastach różnej wielkości w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, magazynierzy w firmach zagranicznych zarabiali o 250 PLN więcej niż ich koledzy z polskich organizacji.

Mediany wynagrodzeń magazynierów w firmach o różnym pochodzeniu kapitału w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Magazynierzy po 16 latach pracy zarabiali około 4 130 PLN. Natomiast ich koledzy w pierwszym roku pracy otrzymywali płace o przeciętnej wysokości 3 600 PLN.

Mediany wynagrodzeń magazynierów
z różnym stażem pracy w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Zarobki magazynierów w firmach różnej wielkości również były bardzo zbliżone. W firmach zatrudniających 10 - 49 pracowników zarabiali przeciętnie 3 900 PLN.

Mediany wynagrodzeń magazynierów w firmach różnej wielkości w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Badanie wykazało również, że magazynierzy na ogół nie są zadowoleni ze swojego wynagrodzenia całkowitego. 72% odpowiedziało, że jest zdecydowanie lub raczej niezadowolona ze swojej płacy.

Karolina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".