Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Kierownik regionalny 9640 PLN
HR Specialist 5500 PLN
Grafik 2D 4510 PLN
Asystent naukowy 3500 PLN
Nauczyciel chemii 3230 PLN
Fizjoterapeuta 3220 PLN
Negocjator terenowy 4900 PLN
Accountant 4820 PLN
Tester automatyczny 12230 PLN
Kierownik dziekanatu 4500 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w 2015 roku

08.03.2016 Maria Hajec
W 2015 roku kobiety zarabiały przeciętnie 3 400 PLN brutto miesięcznie, a więc o 800 PLN mniej niż mężczyźni, którzy otrzymywali 4 200 PLN brutto. Ujmując to inaczej, mediana wynagrodzeń kobiet stanowiła niespełna 81% wartości środkowej zarobków mężczyzn. Oznacza to, że w luka płacowa wśród uczestników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2015 roku wyniosła 19%.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn


W 2015 roku kobiety zarabiały przeciętnie 3 400 PLN brutto miesięcznie, a więc o 800 PLN mniej niż mężczyźni, którzy otrzymywali 4 200 PLN brutto. Ujmując to inaczej, mediana wynagrodzeń kobiet stanowiła niespełna 81% wartości środkowej zarobków mężczyzn. Oznacza to, że w luka płacowa wśród uczestników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2015 roku wyniosła 19%.

Miesięczne wynagrodzenia
całkowite kobiet i mężczyzn (brutto w PLN)

płeć

wielkość próby

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

mężczyźni

81 349

2 915

4 200

6853

kobiety

61 661

2 480

3 400

5000

luka płacowa = 19%

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuRóżnice w zarobkach między kobietami i mężczyznami są widoczne na wszystkich szczeblach zarządzania niezależnie od stażu pracy. Największe dysproporcje wystąpiły w przypadku dyrektorów. Przykładowo: kobiety ze stażem pracy od 6 do 8 lat, które zajmowały stanowiska dyrektorskie, otrzymywały przeciętnie 6 450 PLN. Stanowiło to jedynie 68% mediany wynagrodzeń mężczyzn dyrektorów z identycznym stażem pracy. Z kolei w przypadku pracowników szeregowych kobiety ze stażem pracy poniżej roku zarabiały przeciętnie 2 200 PLN brutto miesięcznie, a więc 92% tego, co mężczyźni na stanowiskach szeregowych z tym samym doświadczeniem zawodowym.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite kobiet i mężczyzn
z różnym stażem pracy na poszczególnych szczeblach zatrudnienia (PLN)

szczebel zatrudnienia

staż całkowity

mediana wynagrodzeń kobiet

mediana wynagrodzeń mężczyzn

mediana wynagrodzeń kobiet jako procent mediany wynagrodzeń mężczyzn

pracownik szeregowy

1 lub mniej

2 200

2 400

92%

2 - 3

2 350

2 600

90%

4 - 5

2 373

2 700

88%

6 - 8

2 500

2 865

87%

9 - 10

2 500

2 969

84%

11 - 15

2 500

3 000

83%

16+

2 650

2 900

91%

specjalista

1 lub mniej

2 792

3 050

92%

2 - 3

3 300

4 000

83%

4 - 5

3 600

4 500

80%

6 - 8

3 810

5 000

76%

9 - 10

4 000

5 000

80%

11 - 15

3 960

5 000

79%

16+

3 600

4 400

82%

kierownik

1 lub mniej

3 190

3 350

95%

2 - 3

3 663

4 400

83%

4 - 5

4 500

5 400

83%

6 - 8

5 100

6 150

83%

9 - 10

5 800

6 700

87%

11 - 15

6 000

7 100

85%

16+

5 500

6 000

92%

dyrektor

1 lub mniej

4 800

7 072

68%

2 - 3

5 200

6 600

79%

4 - 5

6 000

7 050

85%

6 - 8

6 450

10 000

65%

9 - 10

9 000

12 000

75%

11 - 15

10 000

14 000

71%

16+

9 400

13 629

69%

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWe wszystkich wyszczególnionych miastach wynagrodzenia mężczyzn były wyższe niż kobiet. Największe dysproporcje zaobserwowano w Gdańsku i Katowicach, gdzie różnice sięgały aż 1 400 PLN na korzyść mężczyzn. Podobnie było w Warszawie, gdzie płeć piękna zarabiała o 1 348 PLN mniej. Spośród wybranych miast najmniejsze różnice zauważono w Lublinie, na poziomie 525 PLN brutto. Więcej informacji o wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń
całkowitych kobiet i mężczyzn (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuNiezależnie od wielkości firmy pensje kobiet odbiegały od tego, co otrzymywali przedstawiciele płci przeciwnej. Największe dysproporcje wystąpiły jednak w przypadku wielkich przedsiębiorstw, gdzie kobiety otrzymywały przeciętnie 3 833 PLN brutto, co stanowiło tylko 78% mediany wynagrodzeń mężczyzn.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
kobiet i mężczyzn w firmach różnej wielkości (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuDysproporcje między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn wystąpiły zarówno w firmach polskich jak i zagranicznych. Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2015 roku, w przedsiębiorstwach z przewagą polskiego kapitału kobiety zarabiały przeciętnie 3 000 PLN brutto miesięcznie, co stanowiło niespełna 80% wartości środkowej pensji mężczyzn w polskich firmach. Z kolei w organizacjach zagranicznych, kobiety otrzymywały przeciętnie 4 500 PLN, a ich koledzy 5 500 PLN brutto miesięcznie. Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
kobiet i mężczyzn w firmach o różnym pochodzeniu kapitału (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuNa koniec warto zaznaczyć, że rozpatrywanie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn na poziomie ogólnym nie jest do końca precyzyjne. Aby poznać rzeczywiste dysproporcje między zarobkami obu płci, należy wziąć pod uwagę szereg cech takich jak: wykształcenie, doświadczenie na rynku pracy czy rodzaj wykonywanej pracy. Dopiero po ich uwzględnieniu możliwy jest bardziej precyzyjny pomiar luki w wynagrodzeniach.

Infografika
Maria Hajec
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".