Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w 2015 roku

08.03.2016 Maria Hajec
W 2015 roku kobiety zarabiały przeciętnie 3 400 PLN brutto miesięcznie, a więc o 800 PLN mniej niż mężczyźni, którzy otrzymywali 4 200 PLN brutto. Ujmując to inaczej, mediana wynagrodzeń kobiet stanowiła niespełna 81% wartości środkowej zarobków mężczyzn. Oznacza to, że w luka płacowa wśród uczestników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2015 roku wyniosła 19%.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn


W 2015 roku kobiety zarabiały przeciętnie 3 400 PLN brutto miesięcznie, a więc o 800 PLN mniej niż mężczyźni, którzy otrzymywali 4 200 PLN brutto. Ujmując to inaczej, mediana wynagrodzeń kobiet stanowiła niespełna 81% wartości środkowej zarobków mężczyzn. Oznacza to, że w luka płacowa wśród uczestników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2015 roku wyniosła 19%.

Miesięczne wynagrodzenia
całkowite kobiet i mężczyzn (brutto w PLN)

płeć

wielkość próby

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

mężczyźni

81 349

2 915

4 200

6853

kobiety

61 661

2 480

3 400

5000

luka płacowa = 19%

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuRóżnice w zarobkach między kobietami i mężczyznami są widoczne na wszystkich szczeblach zarządzania niezależnie od stażu pracy. Największe dysproporcje wystąpiły w przypadku dyrektorów. Przykładowo: kobiety ze stażem pracy od 6 do 8 lat, które zajmowały stanowiska dyrektorskie, otrzymywały przeciętnie 6 450 PLN. Stanowiło to jedynie 68% mediany wynagrodzeń mężczyzn dyrektorów z identycznym stażem pracy. Z kolei w przypadku pracowników szeregowych kobiety ze stażem pracy poniżej roku zarabiały przeciętnie 2 200 PLN brutto miesięcznie, a więc 92% tego, co mężczyźni na stanowiskach szeregowych z tym samym doświadczeniem zawodowym.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite kobiet i mężczyzn
z różnym stażem pracy na poszczególnych szczeblach zatrudnienia (PLN)

szczebel zatrudnienia

staż całkowity

mediana wynagrodzeń kobiet

mediana wynagrodzeń mężczyzn

mediana wynagrodzeń kobiet jako procent mediany wynagrodzeń mężczyzn

pracownik szeregowy

1 lub mniej

2 200

2 400

92%

2 - 3

2 350

2 600

90%

4 - 5

2 373

2 700

88%

6 - 8

2 500

2 865

87%

9 - 10

2 500

2 969

84%

11 - 15

2 500

3 000

83%

16+

2 650

2 900

91%

specjalista

1 lub mniej

2 792

3 050

92%

2 - 3

3 300

4 000

83%

4 - 5

3 600

4 500

80%

6 - 8

3 810

5 000

76%

9 - 10

4 000

5 000

80%

11 - 15

3 960

5 000

79%

16+

3 600

4 400

82%

kierownik

1 lub mniej

3 190

3 350

95%

2 - 3

3 663

4 400

83%

4 - 5

4 500

5 400

83%

6 - 8

5 100

6 150

83%

9 - 10

5 800

6 700

87%

11 - 15

6 000

7 100

85%

16+

5 500

6 000

92%

dyrektor

1 lub mniej

4 800

7 072

68%

2 - 3

5 200

6 600

79%

4 - 5

6 000

7 050

85%

6 - 8

6 450

10 000

65%

9 - 10

9 000

12 000

75%

11 - 15

10 000

14 000

71%

16+

9 400

13 629

69%

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWe wszystkich wyszczególnionych miastach wynagrodzenia mężczyzn były wyższe niż kobiet. Największe dysproporcje zaobserwowano w Gdańsku i Katowicach, gdzie różnice sięgały aż 1 400 PLN na korzyść mężczyzn. Podobnie było w Warszawie, gdzie płeć piękna zarabiała o 1 348 PLN mniej. Spośród wybranych miast najmniejsze różnice zauważono w Lublinie, na poziomie 525 PLN brutto. Więcej informacji o wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń
całkowitych kobiet i mężczyzn (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuNiezależnie od wielkości firmy pensje kobiet odbiegały od tego, co otrzymywali przedstawiciele płci przeciwnej. Największe dysproporcje wystąpiły jednak w przypadku wielkich przedsiębiorstw, gdzie kobiety otrzymywały przeciętnie 3 833 PLN brutto, co stanowiło tylko 78% mediany wynagrodzeń mężczyzn.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
kobiet i mężczyzn w firmach różnej wielkości (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuDysproporcje między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn wystąpiły zarówno w firmach polskich jak i zagranicznych. Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2015 roku, w przedsiębiorstwach z przewagą polskiego kapitału kobiety zarabiały przeciętnie 3 000 PLN brutto miesięcznie, co stanowiło niespełna 80% wartości środkowej pensji mężczyzn w polskich firmach. Z kolei w organizacjach zagranicznych, kobiety otrzymywały przeciętnie 4 500 PLN, a ich koledzy 5 500 PLN brutto miesięcznie. Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
kobiet i mężczyzn w firmach o różnym pochodzeniu kapitału (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuNa koniec warto zaznaczyć, że rozpatrywanie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn na poziomie ogólnym nie jest do końca precyzyjne. Aby poznać rzeczywiste dysproporcje między zarobkami obu płci, należy wziąć pod uwagę szereg cech takich jak: wykształcenie, doświadczenie na rynku pracy czy rodzaj wykonywanej pracy. Dopiero po ich uwzględnieniu możliwy jest bardziej precyzyjny pomiar luki w wynagrodzeniach.

Infografika
Maria Hajec
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".