Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2014 roku

10.06.2015 Iwona Wabik-Szuba
W 2014 roku mediana wynagrodzeń osób zarządzających bankami notowanymi na GPW wyniosła 1,75 mln PLN. Najwięcej zarobili prezesi zarządów, mediana ich wynagrodzenia wyniosła 2,8 mln PLN. Wiceprezesi przeciętnie otrzymywali 1,64 mln a członkowie zarządów – 1,73 mln PLN.


Wynagrodzenia menedżerów pełniących różne funkcje w zarządach banków
(osoby, które przepracowały cały rok)

Schemat

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2014 roku”Infografika


W 2014 roku po raz kolejny najwyższe roczne wynagrodzenie otrzymał Luigi Lovaglio, Prezes Zarządu Banku Pekao SA. Jego wynagrodzenie wyniosło 7,17 mln PLN. Na drugim miejscu w rankingu uplasował się Richard Gaskin z rocznym wynagrodzeniem w wysokości 4,25 mln PLN. Spośród kobiet, które zasiadły w zarządach banków w 2014 roku, najwyższe wynagrodzenie otrzymała Małgorzata Kołakowska – prezes ING Banku Śląskiego SA (3,85 mln PLN) – zajęła trzecie miejsce w rankingu.

Ranking pięciu najlepiej wynagradzanych menedżerów banków w 2014 roku

ranking

osoba

wynagrodzenie* 2014 (PLN)

1.

Luigi Lovaglio
prezes Banku Pekao SA

7 170 000

2.

Richard Gaskin
prezes Banku BPH SA

4 249 000

3.

Małgorzata Kołakowska
prezes ING Bank Śląski SA

3 846 000

4.

Joao Bras Jorge
prezes Millennium SA

3 743 360

5.

Mateusz Morawiecki
prezes Banku Zachodniego WBK SA

3 622 850

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2014 roku”

* Kwoty wynagrodzeń pokazane w raporcie nie obejmują wartości przekazanych instrumentów finansowych (akcji, opcji) oraz wynagrodzenia należnego i potencjalnie należnego. Wynika to ze znaczących różnic w raportowaniu tego składnika wynagrodzenia.Wszystkie dane zaprezentowane w niniejszym artykule pochodzą z rocznych sprawozdań finansowych banków notowanych na GPW w 2014 roku. W badaniu podsumowaliśmy wynagrodzenia 103 menedżerów z 14 banków. Ponadto przeprowadzimy szczegółową analizę płac 90 menedżerów, którzy przepracowali cały 2014 rok.Zamów raport

Więcej raportów


Iwona Wabik-Szuba
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".