Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Planista produkcyjny 5360 PLN
Pomoc kuchenna 2900 PLN
Spawacz TIG 4340 PLN
Lekarz neurolog 6280 PLN
Nauczyciel stażysta 2960 PLN
Spedytor krajowy 6120 PLN
Spedytor lotniczy 4280 PLN
Tokarz CNC 4200 PLN
Audit manager 13960 PLN
Monter bram 5090 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2014 roku

10.06.2015 Iwona Wabik-Szuba
W 2014 roku mediana wynagrodzeń osób zarządzających bankami notowanymi na GPW wyniosła 1,75 mln PLN. Najwięcej zarobili prezesi zarządów, mediana ich wynagrodzenia wyniosła 2,8 mln PLN. Wiceprezesi przeciętnie otrzymywali 1,64 mln a członkowie zarządów – 1,73 mln PLN.


Wynagrodzenia menedżerów pełniących różne funkcje w zarządach banków
(osoby, które przepracowały cały rok)

Schemat

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2014 roku”Infografika


W 2014 roku po raz kolejny najwyższe roczne wynagrodzenie otrzymał Luigi Lovaglio, Prezes Zarządu Banku Pekao SA. Jego wynagrodzenie wyniosło 7,17 mln PLN. Na drugim miejscu w rankingu uplasował się Richard Gaskin z rocznym wynagrodzeniem w wysokości 4,25 mln PLN. Spośród kobiet, które zasiadły w zarządach banków w 2014 roku, najwyższe wynagrodzenie otrzymała Małgorzata Kołakowska – prezes ING Banku Śląskiego SA (3,85 mln PLN) – zajęła trzecie miejsce w rankingu.

Ranking pięciu najlepiej wynagradzanych menedżerów banków w 2014 roku

ranking

osoba

wynagrodzenie* 2014 (PLN)

1.

Luigi Lovaglio
prezes Banku Pekao SA

7 170 000

2.

Richard Gaskin
prezes Banku BPH SA

4 249 000

3.

Małgorzata Kołakowska
prezes ING Bank Śląski SA

3 846 000

4.

Joao Bras Jorge
prezes Millennium SA

3 743 360

5.

Mateusz Morawiecki
prezes Banku Zachodniego WBK SA

3 622 850

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2014 roku”

* Kwoty wynagrodzeń pokazane w raporcie nie obejmują wartości przekazanych instrumentów finansowych (akcji, opcji) oraz wynagrodzenia należnego i potencjalnie należnego. Wynika to ze znaczących różnic w raportowaniu tego składnika wynagrodzenia.Wszystkie dane zaprezentowane w niniejszym artykule pochodzą z rocznych sprawozdań finansowych banków notowanych na GPW w 2014 roku. W badaniu podsumowaliśmy wynagrodzenia 103 menedżerów z 14 banków. Ponadto przeprowadzimy szczegółową analizę płac 90 menedżerów, którzy przepracowali cały 2014 rok.Zamów raport

Więcej raportów


Iwona Wabik-Szuba
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".